Bigues i Riells del Fai

Notícia

Proposta d'ERC /Independents sortida de la xerrada amb els veïns i veïnes dins la campanya fem un pas mes.

Pla de xoc per donar resposta a la mancança d'un servei adequat per a Bigues i Riells del Fai en la recollida de residus, àrees de recollida selectiva i poda.

El compromís i línia vermella adquirit amb tots els col·laboradors d'aquest projecte seran:
 
 • - Aplicar el resultat de l'estudi d'optimització de les ubicacions dels contenidors.
 
 • - Ampliar la col·locació de mes contenidors en algunes zones
 
 • - Implantació de punts verds amb elements amables amb l'entorn amb zones estratègiques de cada àmbit.
 
 • - Ampliar dins el nou conveni l'obligatorietat de retirar el contingut del contenidor i tot el que estigui escampat al voltant.
 
 • - Aplicació dins del conveni l'augment de freqüència variable en funció de la necessitat o anomalia detectada.
 
 • - Aplicació del sistema de recollida de restes de poda com a complement al servei de deixalleria i crema controlada.
 
 • - Ampliar la bonificació de l’ús de la deixalleria.
 
 • - Implantar descomptes als comerços locals per fer ús de la deixalleria.
 
 • - Senyalització i avís de les conseqüències d'un mal us del servei, multes, sancions, ordenances.
 
 • - Auditoria trimestral de la situació de cada zona per aplicar mesures correctores.
 
 • - Sol·licitar al consorci l'accessibilitat als containers de la deixalleria, adaptant les instal·lacions, per facilitar una descàrrega mes còmoda.
 
 • - Fer campanya complementaria a la feta a les escoles dirigida als adults.
 
 • - Informació i formació de perquè serveix cada contenidor.
 
 • - Iniciar aquest pla de xoc de forma immediata per assolir els objectius de residu zero a Bigues i Riells del Fai.