Bigues i Riells del Fai

Documents

Moció municipis feministes

Aquest equip de govern, te  la voluntat de declarar Bigues i Riells com a Municipi Feminista i en aquest sentit presentem la moció d’avui.

Al text presentat fem constar tota la legislació, normatives i declaracions on es parlen dels drets de les dones i de les voluntats polítiques: Carta Europea, Consell de municipis i Regions d’Europa, Carta dels drets humans, Assemblea General de les Nacions Unides, Conferencies monogràfiques a nivell mundial, Tractat de Amsterdam, Constitució Espanyola, Estatut de Catalunya,  Llei d’igualtat....

Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per l’eradicació de tota mena de discriminació, també com a ingredient necessari per la democratització real de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.

Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris.
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i insuficients.
 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
 
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura de persones grans i/o dependents.
 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les dones, moltes migrats, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més cruesa.
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
 
Avui, un dels punts que sol·licitem és l’adhesió al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.  Ara us ho llegiré punt per punt i per que les paraules no només siguin això, paraules, us aniré dient en quin punt d’execució es troba la feina feta per aquest municipi i que  les accions quedin per sobre de les paraules:
 
 1. Declarar-se Municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional aprovada en el ple.   Pendent.  Avui la estem presentant.
  2. Prioritzar la Transversalitat de polítiques feministes i avançar en el pressupost municipal amb perspectiva de gènere: Ho estem fent a totes les regidories. Com regidora de Serveis Econòmics també m'estic formant en l’aplicació de la perspectiva de gènere del pressupost municipal.
  3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc per superar els actuals protocols : Aprofito aquesta situació per demanar a totes les entitats socials municipals iniciar converses per crear aquest pacte local. Marquem doncs aquest punt com pendent.
  4. Treballar per una Ciutat (municipi) Segura i Lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic : En breu presentem el protocol d’assetjament sexual I psicològic I el pla d’Igualtat de l’Ajuntament. No donem aquest tema per tancat, ens queda la revisió urbanística i d’espais públics.
  5. Incorporar la Variable de Gènere en les polítiques dels departaments de RRHH, als procediments de contractació pública i las plans de formació de l’Ajuntament: Fet! Bretxa salarial eliminada. Hem fet una revisió de llocs de treball i ha quedat regulat: mateixa feina - mateix sou. Sense discriminació. El mateix per les oportunitats de promoció i de formació. També hem plantejat als serveis jurídics de l’Ajuntament considerar com a punt a valorar en la contractació pública, les empreses que tenen bones pràctiques en qüestió de gènere I convenis laborals.
  6. La Ciutat Coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits d’educació, lleure i esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat: Aquest punt é molt ambiciós i no serà aplicable només un projecte però des de la Regidora D'Educació treballem per un Pla Educatiu Municipal amb la perspectiva de gènere com a línia de treball, serà un pas essencial.
  7. Donar valor els treballs de cura: Des de serveis socials i amb la crisi del Covid-19 encara més, ho estem fent. I amb la cura a la contractació pública d’aquest sector ho seguirem fent.
8. Comprometre’s a recuperar la Memòria històrica Femenina del municipi i de la comarca, afavorir noms d’espais de dones  i nomenclàtor: Aquest municipi ja ho aplica, el nostre Institut porta el nom de María de Bell-lloch, escriptora i referent del municipi. Hem creat un premi de poesia del que ja hem celebrat la quarta edició amb el nom de Pili Canillas, una veïna il·lustre. Seguim!
9. Practicar una Comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista .- El nostre departament ja ho aplica i ha rebut formació per fer-ho de manera genèrica a tot el que fa referencia a la comunicació de l’Ajuntament.
10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de  cura, amb el temps de treballa assalariat, fomentar participació i representativitat de les dones: Conciliació i Paritat.- Considerat per tots els treballadors i treballadores municipals. Enllacen amb el punt 3.
 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions masclistes, el ple acorda, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal:
 
 
PRIMER. Declarar Bigues i Riells del Fai , municipi feminista.
 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.
 
QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment feminista.
 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
 
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).
 
SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.
 
VUITÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi.
 
Grup Municipal d’ERC- Independents de Bigues i Riell del Fai.
M.Teresa Escobar i Gomera. Portaveu