Bigues i Riells del Fai

Documents

Regidoria d'Urbanisme
Descarrega en PDF

REGIDORIA D’URBANISME
 
La clau per entendre i formalitzar el correcte desenvolupament sostenible d’un municipi és la seva gent, atendre les seves necessitats i anhels, i l’eina administrativo-social per a fer realitat aquest desig és l’urbanisme. Aquesta va ser la fita que ens vàrem marcar per aquest mandat 2019-2023, tendir cap a un urbanisme més social, centrat en les necessitats de la gent, més pendent de treure partit del que tenim, que de construir nous objectes, de rehabilitar, rehabitar i reutilitzar. Un urbanisme pensat en clau sostenible, en clau d’equilibri territorial i, sobretot, un urbanisme més participatiu, inclusiu, social, interdisciplinari i integrador de noves polítiques, de noves perspectives.

Per a fer-ho, com a administració, vam subdividir aquests objectius en dues vessants que podien ser tractades per separat però que conduïen al mateix destí comú:
  • D’ una banda, la rehabilitació d’espais per a reactivar els punts nodals de la ciutat i crear noves centralitats i sinèrgies, a fi i efecte de tenir nous entorns dinàmics per a generar intercanvis socials més rics, més atractius. Fruit d’això és el projecte de la plaça de Riells, el projecte urbà més imminent que tenim, on, i aquí ve la novetat , serà qüestionat per la ciutadania de Riells del Fai. La voluntat d’aquest Ajuntament és clara: volem la plaça que més ens representi, que més representi a la ciutadania de Riells del Fai i, per tant, són ells qui decidiran el què.
Un altre punt important de transformació urbana municipal és l’arribada del nou casal jove, a punt de ser inaugurat, que vinculat amb l’espai del parc i dels altres equipaments que l’acompanyen,generaran un nou punt de trobada en el centre de la ciutat. Aquest equipament, pensat en clau de sostenibilitat, te una doble lectura: per una banda, representa un dels principis fonamentals d’aquesta administració pel que fa a l’arquitectura ecològica i el compromís amb el medi ambient. Per l’altra, la inserció d’aquest nou edifici en un entorn existent i prou potent pretén generar debat sobre l’espai contigu a aquest, al mateix temps que en permet la seva rehabilitació intrínseca i una nova lectura del mateix. Pretén reactivar l’espai. Pretén transformar-lo. I és així com aquest consistori entén tant l’arquitectura com l’urbanisme, més enllà d’un edifici concret. En definitiva, lligar arquitectura i espai públic, edificació i urbanisme, i entendre que totes les intervencions en el territori de qualsevol municipi, no només afecten a l’entorn més proper, sinó que alhora, són capaces de qüestionar-lo i de transformar-lo. Es tracta de reactivar espais rehabilitant-los, a fi i efecte de tornar a apropiar-se d’ells per a, finalment, habitar-los de nou atenent les necessitats canviants de la societat actual. I aquesta serà la línia d’ERC al municipi, ara i sempre.
 
  • L’altra línia d’acció, no menys important que la primera, és la reinterpretació del planejament vigent. Les necessitats dels municipis són canviants, i és per això que el planejament ha de saber respondre a aquesta necessitat i donar-hi resposta. Aquest consistori, en el darrer any, ha dut a terme, i encara ho continua fent, modificacions puntuals en el planejament per a respondre a noves necessitats del municipi. Can Feliuà, Can Viver, Ca la Maria, nous usos en plantes baixes dels locals, són algunes de les modificacions puntuals de planejament que l’Àrea de territori de l’Ajuntament, a dia d’avui, estudia i desenvolupa d’acord amb el Departament d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.