Esquerra Bunyola

Notícia

Esquerra anima a participar de les reunions per determinar les accions pertinents per tal que el Catàleg dels camins públics de Bunyola es faci públic

Fa uns mesos l'Ajuntament de Bunyola va rebre, del Consell de Mallorca, el Catàleg de camins
públics inclosos en el nostre terme municipal. Com era de preveure, l'Ajuntament no ha fet res de
res, ni tan sols l'ha fet públic perquè la gent el pugui consultar i fer-hi al·legacions. Per tot això,
Esquerra Bunyola, juntament amb altres associacions i col·lectius del nostre municipi i de fora,
estam planificant tota una sèrie d'accions i actes per tal de demanar a l'Ajuntament que faci públic el
catàleg i que reclami la titularitat dels camins que hi figuren.

Per tot això, s’ha convocat una reunió el proper dijous 14 d'abril, a les 20.00 hores, al Casal
d'Entitats. Us animam a assistir-hi i fer-hi les aportacions que cregueu pertinents.