Cabrils

Notícia

ERC Cabrils proposa a la resta de grups municipals la presentació conjunta de la moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural inmaterial de la humanitat de la UNESCO


ERC Cabrils va proposar als grups municipals del consistori la presentació conjunta de la moció per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural inmaterial de la humanitat de la UNESCO.

El patrimoni cultural inmaterial o patrimoni viu, es refereix a les pràctiques, expressions, sabers o tècniques transmeses per les comunitats de generació en generació.

Tal i com defineix l'UNESCO, proporciona a les comunitats un sentiment d'identitat i continuïtat: afavoreix la creativitat i el benestar social, contribueix a la gestió de l'entorn natural i social, i genera ingressos econòmics. Nombrosos sabers tradicionals o autòctons estan integrats, o es poden integrar, a les polítiques sanitàries, l'educació o la gestió dels recursos naturals.

La Convenció de la UNESCO de 2003 per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Inmaterial, té com a objectiu la conservació d'aquest fràgil patrimoni; també pretén assegurar la seva viabilitat i optimitzar el seu potencial per al desenvolupament sostenible. La UNESCO ofereix el seu suport en aquest àmbit als Estats Membres mitjançant la promoció de la cooperació internacional per a la salvaguarda, i establint marcs institucionals i professionals favorables a la presentació sostenible d'aquest patrimoni viu.

Només l'antic grup de CiU s'ha adherit a la presentació conjunta d'aquesta moció amb Esquerra:

PROPOSTA D’ACORD DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO

La Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la sardana a la LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, de la UNESCO (allò que en general es coneix com a “patrimoni de la humanitat”).

A tall d’exemple, en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, el cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània, dins del nostre àmbit cultural. Pel que fa a les danses, algunes de les que ja formen part de la Llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de Romania o la rumba cubana. La rumba catalana també està preparant una candidatura.

La candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. En aquest sentit la candidatura ja està generant un gran entusiasme dins del món sardanista i està contribuint a reforçar-ne la cohesió i l’autoestima.

Aquesta iniciativa és independent de la promoguda el 2015 pel Partit Popular en el Congrés de Diputats, on es va aprovar una resolució donant suport a una candidatura de “la cultura de la sardana”. Però en tot cas la coincidència és una mostra de l’àmplia acceptació social que suscita aquesta proposta, per damunt de qualsevol divergència política.

La Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es compleixen els cinc requisits següents:

1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb el desenvolupament sostenible.

2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a l’expedient es proposaran altres accions.

3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la recerca.

4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i es continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen el moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure per a la sardana.

5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional.

Tanmateix, també s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.

La sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits establerts i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que s’hi posi.

Per tots aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament de Cabrils l’adopció dels següents

ACORDS Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, de la UNESCO, que està impulsant Confederació Sardanista de Catalunya.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens de l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO.

A Cabrils, 16 de juliol de 2017