Cabrils

Notícia

Banca ètica a l'Ajuntament de Cabrils. Quin dia passa any empeny.

  • banca ètica
El govern deixarà per després de l’elaboració de les ordenances i dels pressupostos del 2018 l’estudi per a la contractació de comptes a la banca ètic, tot i ser una proposta llargament sota estudi segons el propi govern.

El ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar al ple del mes de febrer adherir-se a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària amb el suport d’Esquerra. Una de les moltes línies d’actuació i per tant de compromís de les societats que participen dels principis de l’ESS és la gestió dels seus recursos financers.

Esquerra ha proposat reiteradament la contractació de comptes en una entitat de la banca ètica que tenen com a finalitat revertir parcialment els seus guanys en inversions socials, i no en indústries o fonts poc ètics (indústria de l’armament, inversions en països amb condicions laborals deplorables, etc.). No només això, fins i tot Esquerra va facilitar els contractes que l’Ajuntament d’Argentona va subscriure amb una entitat amb el vist i plau de la secretaria i intervenció al regidor de transparència, bon govern i regeneració institucional, fet que motivà aleshores un compromís públic d’estudi d’aquesta qüestió, però com moltes altres queden en l’oblit o el seu desistiment sense que el govern ho faci públic.

Més enllà de les bones intencions que ha pogut tenir el govern, el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Pérez ens va conformar allò que teníem al darrer ple ordinari de l’Ajuntament del passat 27 de juliol. De moment no s’ha fet res. Davant la situació ens emplaçà a reunir-nos amb ell per a estudiar-ho, al que el portaveu d’ERC li va respondre que li agraïa l’oferiment però que la documentació que necessita ja obra en poder del govern i resoldrem els dubtes que puguin tenir per a assolir aquest objectiu.

El Sr. Pérez va assumir el compromís de cara al mes de setembre, al que la Sra. Morales va replicar que no estarien en disposició d’estudiar-ho fins haver conclòs l’estudi de les ordenances fiscals i els nous pressupostos pel 2018.

Qui dia passa, any empeny.