Caldes de Malavella

Notícia

ERC Caldes de Malavella proposa fer els Plens municipals a l'Annex de la Casa Rosa i estudiar l'eliminació de les barreres arquitectòniques al municipi

Esquerra Republicana presentarà al Ple de l'Ajuntament de Caldes de Malavella una moció per solicitar un canvi d'ubicació dels Plens ordinaris i extraordinaris.  Des de les primeres regulacions, promulgades la primera meitat de la dècada dels vuitanta, en relació a la integració social de les persones amb discapacitat i la supressió de barreres arquitectòniques, s’ha experimentat una notable millora i s’ha guanyat terreny en l’accessibilitat tant en espais públics com privats.

Tot i així, al municipi de Caldes de Malavella, encara queden barreres arquitectòniques pendents d’esborrar, algunes d’elles en espais públics importants com els edificis municipals o les voreres.

Actualment  tenim diferents dependències municipals al primer i segon pis de l’Edifici de la Casa Rosa (la ràdio municipal, el Jutjat de Pau, el Servei de recaptació, i la Sala de Plens). Aquests espais no són accessibles a persones amb dificultat de mobilitat.

Per aquest motiu demanem:

PRIMER. Que es faci un estudi per a fer accessibles aquestes dependències per a persones amb mobilitat reduïda i eliminar així les barreres arquitectòniques.

SEGON. Que mentre això no és possible, es canvïin d’ubicació les sessions del Ple Municipal que es celebrin tant de manera ordinària com extraordinària, passant a celebrar-se a la sala de l’Annex de la Casa Rosa.

TERCER. Que s’elabori un estudi a nivell municipal per a la detecció i posterior eliminació de les barreres arquitectòniques existents a Caldes de Malavella.

Aquesta és la proposta que ERC presentarà el proper dilluns 27 de Juliol, al Ple Municipal de Caldes de Malavella.  Eliminar les barreres arquitectòniques a Caldes de Malavella és una proposta que portàvem al nostre programa electoral, perquè volem un poble per a tothom.

#compromísdepoble