Caldes de Malavella

Notícia

ERC Caldes proposa un protocol contra les agressions sexistes a les festes

El masclisme, desgraciadament, encara és present en molts àmbits de la nostra societat, queda una important feina a fer per conscienciar a tota aquella part de la societat que encara veu les agressions sexistes i l'assetjament sexual en moments de festa com un element “naturalitzat” i acceptat fins a cert grau. Les institucions públiques tenen l'obligació d'abordar les diverses cares de violència masclista. I els Ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenim un paper fonamental. Per això, vam presentar en el darrer ple una proposta per crear un protocol contra agressions sexistes en el marc de la festa major, mesures per reforçar la prevenció dels comportaments masclistes. 
És hora de posar aquests temes damunt la taula; les polítiques d'igualtat no han de ser només la lectura d'un manifest en una data senyalada o el record de les víctimes per la violència de gènere un cop l'any. Podem treballar des de tots els àmbits i d'una forma transversal, i aquest és l'objectiu d'ERC.
Malauradament aquesta iniciativa no va tenir el suport per part de l'equip de govern i es va retirar del ple. Ara bé, amb el compromís de treballar-la en el Consell de Dones. Millor això que no deixar-la guardada en un calaix, com passa amb tantes altres propostes.
Aquesta trobada serà el proper 27 d'abril a les 7 de la tarda al casino. Des d'Esquerra us animem a participar-hi. Nosaltres allà estarem!
A continuació trobareu el text de la moció que Esquerra Republicana va presentar.
 

Moció que presenta el Grup d'ERC-AM per a la creació d'un Protocol contra les agressions sexistes a les Festes i a esdeveniments d'oci de Caldes de Malavella

Exposició dels motius
El masclisme, desgraciadament, encara és present en molts àmbits de la nostra societat, i les festes en són un espai més d'expressió. Queda encara una important tasca a realitzar per tal de conscienciar a tota aquella part de la societat que encara veu les agressions sexistes i l'assetjament sexual en moments de festa i esbarjo com un element naturalitzat i acceptat fins a cert grau.

Les institucions públiques tenen l'obligació d'abordar les diverses cares de violència masclista a través de la prevenció i l'elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans, tenen un paper fonamental a l'hora d'actuar contra les violències que s'encarnen en tots els espais de socialització, també en els espais de la Festa Major del poble.

Atès que l'article 41.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que les “polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”.

Atès que la llei 5/2008 de 24 d'Abril, del dret de les dones a eradicar la violència estableix a l'article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de la violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.Per tots aquests motius, el Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1. L'elaboració d'un Protocol contra les agressions sexistes durant la Festa Major i altres actes festius que puguin tenir lloc al municipi, de forma participativa, implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l'àmbit de prevenció i lluita contra les violències masclistes i que s'executi a partir de la Festa Major d'enguany.
Aquest protocol ha d'incorporar:
  • Actuacions i procediments davant una agressió sexista
  • Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el Protocol i com actuar preventivament i en cas d'agressió
  • Informació i sensibilització sobre les violències sexistes a les entitats implicades en la organització de la Festa.
  • Instal·lar un estand d'informació i atenció a situacions d'assetjament sexista durant la Festa Major. L'objectiu és oferir informació de caràcter preventiu sobre assetjament sexual i violència masclista a les joves i els joves que s'hi adrecin seguint l'exemple d'altres llocs on han emprès accions semblants.
2. La creació d'una campanya comunicativa perquè les festes estiguin lliures d'actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com poden ser:
  • L'elaboració d'un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions sexistes (Exemple: NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme)
  • El llançament d'un “hashtag” a les xarxes socials de l'Ajuntament amb el lema triat per la campanya
  • En cas d'utilitzar-ne, aprofitar el got reutilitzable de la Festa, per promocionar el lema de la campanya.
3. Traslladar aquest acords a la Comissió de la Festa Major i a les entitats del nostre municipi implicades en el desenvolupament de la Festa.