Caldes de Malavella

Ajuntament

MOCIÓ QUE PRESENTA ESQUERRA REPUBLICANA -AM PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DEL TRICENTENARI A CALDES DE MALAVELLA

Amb motiu de la commemoració del 300 aniversari de la fi de la Guerra de Successió al territori anomenat actualment com a Comunitat Autònoma de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha creat la Comissió del Tricentenari, amb els següents objectius:

“Commemorar una sèrie de fets històrics que expliquen una part del que som avui i afecten què podem ser en el futur. Les commemoracions són llocs i moments de la consciència, d’afirmació cívica. Però també són moments de compromís democràtic i crític. Recordem el passat per ser conscients de la nostra identitat i crear una consciència comuna, per al present i el futur.

Reimaginar el futur de Catalunya per expressar la nostra voluntat de prendre part activa en el repte de dissenyar un horitzó desitjable en tots els aspectes. És una oportunitat única per repensar el nostre futur col·lectiu en un context de gran efervescència social. El Tricentenari és el pretext per invocar tot el talent i la creativitat perquè repensem junts el nostre model social, econòmic, cultural i tecnològic.

Cohesionar els ciutadans convocant-los a un procés de reflexió col·lectiva i a un projecte de futur compartit. La commemoració és un pacte intergeneracional, un punt de trobada per al conjunt de Catalunya, l'àgora on cap opinió és exclosa. Projectar Catalunya satisfent la curiositat d'un món que ens està mirant. És la nostra oportunitat, com a país, per aprofitar i donar noves respostes a les preguntes que el món ens planteja i per mostrar el millor de nosaltres mateixos.”

Aquesta Comissió ha organitzat diferents activitats de diferent caràcter, que es desenvoluparan en el territori autonòmic durant tot l’any 2014. Paral·lelament, diferents ajuntaments catalans, com ara el de Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat (el Barcelonès), Sitges (el Garraf), Cardona i Manresa (el Bages) i la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell) s’hi han adherit. I, a Osona, al Bages, al Lluçanès, a Valls i al Maresme, s’han promogut Comissions Tricentenari, que agrupen les institucions i el teixit associatiu d’aquests municipis o comarques.

A Caldes de Malavella, és el nucli de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana), qui està treballant per poder dur a terme activitats diverses per commemorar aquest tricentenari.

Davant de la importància d’aquesta commemoració, tant pel seu caràcter històric, com per l’actualitat política, social, cultural i econòmica del nostre país, i del conjunt dels Països Catalans, el poble de Caldes de Malavella i el seu Ajuntament haurien d’adherir-se a aquesta iniciativa, i destinar-hi els recursos econòmics pertinents, tenint present la situació actual de la hisenda local.

És per tots aquests motius que el Grup Municipal d’Esquerra-AM de Caldes de Malavella proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Impulsar la creació de la Comissió del Tricentenari de Caldes de Malavella, en un període no superior a un mes.

Segon.-

Convocar a una reunió oberta a totes les entitats i col·lectius del municipi i en especial a l’Assemblea Nacional Catalana, per construir les bases organitzatives d’aquesta i definir un programa d’activitats per al 2014.

Tercer.-

Liderar i coordinar, juntament amb aquestes entitats les activitats que de la Comissió del Tricentenari se’n derivin.

Quart.-

Fer arribar aquest acord a la Comissió Tricentenari de la Generalitat de Catalunya.