Caldes de Montbui

Notícia

Per decret d'alcaldia, han estat delegades les regidories que assumiran els 9 regidors que acompanyen Jordi Solé en el govern municipal, format pel grup municipal d'ERC.

Aquesta setmana ha quedat constituït el cartipàs de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, segons el qual es defineixen les àrees de treball de la corporació i els diferents departaments. També s'han fet les delegacions d'atribucions de l'alcalde i s'han nomenat els membres de la Junta de Govern Local i les tinències d'alcaldia, entre altres.


Segons el nou organigrama polític, de l'alcaldia penjaran tres grans àrees:

- Alcaldia:
o Comunicació, relacions institucionals i projecció exterior
o Seguretat i civisme


- Gestió interna i millora de l'administració
o Hisenda (Josep Ramon Marañés)
o Recursos Humans (Vicenç Personat)
o Règim intern i atenció a la ciutadania (Sara Marcé)


- Desenvolupament socioeconòmic
o Educació i formació permanent (Roser Guiteras)
o Treball (Pilar Aznar)
o Promoció econòmica (Josep Ramon Marañés)
o Cultura i Patrimoni (Josep Gaspar)
o Promoció turística i termalisme (Isidre Pineda)
o Acció social (Isidre Pineda)
o Participació ciutadana i cooperació (Isidre Pineda)
o Gent gran (Pilar Aznar)
o Joventut (Montse Grau)
o Esports (Montse Grau)


- Desenvolupament territorial
o Urbanisme, planejament territorial i urbanitzacions (Vicenç Personat)
o Obra pública, serveis i habitatge (Vicenç Personat)
o Espais públics i sostenibilitat (Jaume Mauri)


La Junta de Govern Local
Estarà presidida per l'alcalde, Jordi Solé, i actuaran com a vocals els regidors Vicenç Personat, Montserrat Grau, Jaume Mauri i Isidre Pineda. Les sessions ordinàries tindran lloc els divendres no festius (excepte en el mes d'agost), a les 13.30 h.


D'altra banda, seran tinents d'alcalde els mateixos càrrecs electes que formen la Junta de Govern Local:

• 1r Tinent d'Alcalde: Vicenç Personat Pallarès
• 2a Tinent d'Alcalde: Montserrat Grau Giner
• 3r Tinent d'Alcalde: Jaume Mauri Sala
• 4t Tinent d'Alcalde: Isidre Pineda Moncusí