Caldes de Montbui

Notícia

Aprovem els nous pressupostos del 2019 amb un Ajuntament sanejat

En el darrer ple municipal, celebrat el dia 27 de desembre, es van aprovar els pressupostos per a l’exercici 2019 que, després d’un període d’exposició pública de 15 dies, es faran efectius totalment amb algunes xifres macroeconòmiques que indiquen que el consistori es troba sanejat.

La situació econòmica favorable ve determinada per la gestió dels últims 7 anys, en què s’han pogut congelar tots els impostos gestionats per l’Ajuntament i, al mateix temps, generar uns romanents de tresoreria d’uns 2,5 milions d’euros de mitjana per any. Aquest sobrant es destina, d’una banda, a noves necessitats de despeses i projectes i, de l’altra, a reduir l’endeutament. Precisament, s’ha mantingut una mitjana de ràtio d’endeutament del 52% (que es calcula dividint el deute –préstecs– entre els ingressos corrents –impostos, taxes…–). Una ratio, doncs, que encara és molt per sota del 75%, que és la xifra que contempla la normativa per poder autoritzar les operacions de crèdit.

Pel que fa als pressupostos de cara a l’any 2019, s’ha seguit amb la tendència lineal dels últims anys en termes generals. En primer lloc, la despesa: tot i experimentar un petit augment segueix controlada i gestionada amb tanta eficiència com es pugui per no malbaratar recursos públics. En segon lloc, els ingressos: estan congelats, com s’ha mencionat anteriorment, i les previsions d’ingressos variables han estat fetes amb sentit comú i sense interpretacions excessives. I en tercer lloc, les inversions: s’ha decidit prioritzar aquells projectes que ja estaven iniciats en anys anteriors, com l’ampliació del pavelló de la Torre Roja o els nous vestuaris del pavelló del Bugarai. Tot i això, igualment, aquest any es destinen un total de 2,7 milions d’euros per fer millores i manteniments generals com 105 mil euros que destinem per millorar els polígons industrials, 300 mil euros per adquisició d’immobles per lloguer social (que sumats als d’anys anteriors ja són 445 mil euros), 500 mil euros per continuar amb la campanya de l’asfaltat 2019, 149 mil euros per la millora de la pista esportiva de l’Institut Manolo Hugué per ús educatiu i també esportiu d’altres entitats de Caldes i un total de 220 mil euros per a la millora del clavegueram i l’enllumenat públic.


Article publicat al Calderí [8-01019]