Calella

Notícia

Recollida de signatures per a dur a terme una consulta popular sobre l’habilitació d’una àrea de platja per a gossos a Calella

PER QUÈ ERC CALELLA ESTÀ A FAVOR D’HABILITAR UNA ÀREA DE PLATJA PER A GOSSOS AL NOSTRE MUNICIPI?

A ERC Calella creiem que les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. Cal desenvolupar actuacions que optimitzin la convivència i l’ús compartit d’espais públics de les persones i els animals domèstics. Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat més sensible, responsable i respectuosa.
Estem convençuts que és necessari recuperar la platja com a entorn natural al servei de les persones per ser gaudit durant tot l’any; amb platges més accessibles, sense entrebancs per a persones amb mobilitat reduïda, amb àrees per a infants i espais, també, per a gossos.
Cal adequar una àrea per a gossos a la platja de Calella disponible també durant la temporada turística, és una bona manera de fomentar així mateix el turisme pet-friendly conjuntament amb el sector turístic.

EXPERIÈNCIES PROPERES
Arenys de Mar
Arenys de Mar disposa des del 2017 d’un espai de bany reservat als gossos a la platja de la Picòrdia. Només en poden fer ús els animals censats al municipi i els de segona residència.
Pineda de mar

La platja per a gossos de Pineda de Mar  disposa de 100 metres quadrats i s’ubica al barri del Poblenou. Es troba oberta tot l’any i és d’accés lliure.

PARTICIPA!

El passat 25 de febrer d’enguany es va aprovar, per unanimitat del ple municipal, la 2a proposta de consulta popular sobre l'habilitació d'una platja per gossos a Calella. Ara es necessiten 1560 signatures per dur a terme aquesta consulta popular no referendària a Calella. Participa!

Més informació:  https://www.poderpopularcalella.com/

(foto: platja de gossos d'Arenys de Mar)