Calella

Notícia

ERC Calella s’absté en l’aprovació inicial del Pla d’Equipaments Esportius de Calella

En el ple ordinari celebrat ahir, 30 de juliol, es va debatre el Pla d’Equipaments Esportius de Calella. Des del grup d’ERC, vam recordar que aquest treball ha estat el resultat de la moció que vam presentar des del nostre grup el 3 d’octubre de 2016 i que es va aprovar per unanimitat. En aquell moment vam posar sobre la taula la necessitat de tenir una llista clara de totes les necessitats d’inversió en diferents equipaments i instal·lacions esportives municipals, de les mancances existents, així com una relació de la quantificació econòmica que aproximadament podrien suposar totes les millores.
 
Des d’aquest punt de vista, vam agrair el regidor d’esports, Xavier Arnijas, que haguem pogut participar en les diferents reunions de treball que s’han realitzat al llarg del darrer any juntament amb la consultora encarregada d’elaborar el pla. Ens sembla que és un document amb una molt bona anàlisi i diagnosi de quines són les millores a portar a terme per dinamitzar, millorar i arranjar espais tancats i oberts, vinculats a clubs esportius i altres lliures preparats per a la lliura pràctica esportiva, i un document de present i futur, a tenir en compte a l’hora d’elaborar i planificar els exercicis pressupostaris dels propers anys. Així mateix, la portaveu del grup municipal, Cristina Gómez, va assenyalar que hi ha dues mancances importants, interrogants no resolts. D’una banda, el treball no inclou el tema de la forma o model de gestió dels equipaments i espais municipals on es fa pràctica esportiva, i en relació també a la vinculació i responsabilitat dels clubs i entitats esportives en aquest dia a dia d’ús i utilització d’espais municipals compartits. Aquest és un debat de ciutat que tenim pendent, i molt important per nosaltres. I que té a veure, també amb les noves inversions que volem fer o creiem que cal fer com a ciutat. I, d’altra banda, l’interrogant sobre quines actuacions farem amb els 450.000€ d’aquest pressupost del 2018 destinats a actuacions en instal·lacions esportives però que a hores d’ara no sabem a què es destinaran. Vam demanar-ne la concreció, i davant la resposta que potser s’acumularan a altres actuacions de l’any vinent, hem de dir que no ens sembla correcte, i que demanem que s’executin aquest any amb actuacions prioritàries. En aquest sentit, des del grup d’ERC vam demanar que s’incloguin les reformes dels vestidors del Camp de futbol de Mar.  
 
El sentit de vot en aquest punt, per part d’ERC va ser l’abstenció, entenent que el rigor de l’estudi s’ha vist estroncat en el moment en què políticament es va demanar incloure una nova proposta, un segon vas a la piscina municipal, una nova piscina descoberta, que no era defensable des del punt de vista tècnic i tenint en compte la implicació que té a tots els nivells, des de temes de manteniment i l’especificitat i complexitat que té la piscina en la seva gestió fins a greuges comparatius amb altres entitats. Des del nostre grup, defensem que qualsevol projecte d’aquestes dimensions es pugui incloure en una altra relació de grans projectes. I, vam recordar, en aquest sentit, que és legítim que qualsevol club o entitat tingui projectes ambiciosos de futur, però aleshores s’han de desvincular d’aquest estudi elaborat amb criteris tècnics i de necessitats de millora i arranjament d’equipaments esportius de la nostra ciutat.