Calella

Notícia

ERC Calella fa aportacions al II Pla Local d’Igualtat, que està en procés d’elaboració

A la reunió del grup de treball de la setmana passada ERC Calella va fer aportacions i propostes demanant que es recollís de forma explícita la realitat actual de les cambreres de pis i de les treballadores del sector de la restauració i de l’hoteleria a la nostra ciutat
 
Ara fa aproximadament un any, quan es va fer la primera trobada per parlar del nou pla local d’igualtat, ERC ja va fer una revisió crítica del text inicial, proposant incloure més dades descriptives que descrivissin la realitat en clau de gènere a la nostra ciutat i recollint l’avaluació i experiència del I Pla Local d’Igualtat 2011-2015. Fa un any, també vam demanar que es treballés el pla recollint la idea transversal que el col·lectiu de dones és divers i plural i que les seves necessitats no es poden considerar com un tot. Així mateix, al passat mes de maig, vam proposar un seguit de dones de Calella, amb diferents perfils professionals, per tal que participessin a les trobades amb dones per parlar de la diagnosi i propostes que creien que hauria d’incloure el nou pla.
 
Seguint amb la feina de millora del document inicial, dijous passat la portaveu del grup municipal, Cristina Gómez, va participar a la darrera reunió de treball que s’ha convocat, fent les següents consideracions i aportacions:

- és el II Pla d’Igualtat i encara trobem a faltar que s’inclogui l’avaluació de les accions que s’han desenvolupat en el primer pla i es faci una valoració de la seva aplicació
- en general, continua essent un document mancat de concreció  

Les aportacions específiques que hem fet són les següents:

- quan es parla de l’àmbit de la “participació i implicació”, cal incloure el foment de la participació de les dones que no estan associades i que són la majoria de les dones de Calella

- quan es parla de l’àmbit de la “qualitat de vida i la cohesió social”, vam demanar que es retirés l’esment a l’esdeveniment “Calella, Vila Europea de l’Esport 2016” i el “Servei d’Atenció domiciliària per la gent gran” perquè no té sentit incloure aquestes referències

- en l’àmbit de la “violència masclista”, vam demanar que es recollís com a eina el punt lila d’informació que es fa a les barraques de Calella per la festa major, i que cal seguir fent, per prevenir les agressions sexuals  

A més a més, vam demanar que quedessin recollides les següents accions:

- incloure una campanya específica promoguda per l’ajuntament de Calella sobre com evitar entre els joves la reproducció de rols que no afavoreixen l’apoderament de les joves i dones, en general, i sobre com combatre clarament les actituds masclistes i els valors latents del domini, el control, sobre les noies 

- incloure la creació d’un grup específic de treballadores del sector turístic i cambreres de pis, per tal de poder treballar les seves problemàtiques des de l’òptica de mesures a promoure, a mediar entre agents econòmics, si s’escau, per tal d’evitar característiques desfavorables en els seus treballs o en les condicions laborals que tenen aquestes treballadores en un sector molt precaritzat 

- elaborar un document conjuntament l’Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb la finalitat de recollir i promoure la informació relativa als drets de salut de les dones, en la seva diversitat, i promoure accions de sensibilització, visibilització i generació d’oportunitats en clau de gènere i salut (en consonància amb unes de les línies estratègiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és fer front a les problemàtiques sovint invisibilitzades de les dones i aportar els recursos necessaris per donar-hi solucions des del punt de vista de la salut)