Calella

Notícia

El grup municipal d’Esquerra Republicana fa arribar propostes d’actuació de cara al pressupost municipal del 2019

Coincidint amb els dies previs a l’aprovació del pressupost municipal, el grup municipal d’ERC s’ha reunit amb el govern municipal per fer-li arribar algunes propostes d’actuació per incloure en el pressupost del 2019. En els darrers anys aquestes trobades s’han realitzat a instància i petició del grup municipal republicà, tot i que aquest any, previ a l’any electoral, la convocatòria s’ha rebut per part del govern municipal, fet puntual, que lamentem que no s’hagi produït sempre així, com a mostra de l’interès real de conèixer noves propostes i posicionaments polítics del grup d’ERC a l’Ajuntament de Calella.
 
Després d’estar sis anys governant amb una majoria aritmètica còmode, que ha permès als grups del PDeCat i el PSC prendre decisions i marcar les prioritats pressupostàries sense tenir en compte ni promoure cap debat de ciutat profund i sincer, sense promoure una governança comptant amb els partits de l’oposició, des del grup d’ERC afrontem l’aprovació d’aquest darrer pressupost de mandat sense la confiança necessària per veure un motiu de canvi en el tarannà de l’actual govern municipal.
 
Tot i això, mantenim la nostra actitud constructiva i hem presentat propostes que pensem que poden ser positives per la ciutat tal i com hem anat fent en els darrers anys.
 
Algunes de les propostes que hem fet arribar al govern municipal, seguint amb peticions ja realitzades al llarg dels darrers mesos sense èxit, són les següents:
 
 • Destinar els plans d’ocupació que rep l’Ajuntament de Calella provinents de la Diputació de Barcelona per ocupar persones amb perfils vinculats a l’àrea de Política Social
 • Instal·lació d’una escala, a l’alçada del Far, que permeti creuar la NII per un camí que no obligui a passar pel mig del restaurant Rocapins
 • Hem demanat l’actualització del personal que no s’inclou al capítol 1 del pressupost però que també està o bé contractat directament per l’Ajuntament o bé és personal autònom que treballa a l’Ajuntament
 • Ajustar en el pressupost de despeses, les partides pressupostàries reals corresponents a les matèries de festes populars i cultura, comunicació i turisme, atès que en el tancament pressupostari dels darrers exercicis s’aprecia que sempre s’acaba executant un import molt superior al pressupostat
 • Hem demanat que s’obri un espai de coworking, previst pel govern a l’Hostal Vell, obert i lliure a qualsevol tipus d’emprenedor, sense restriccions per perfils professionals i desvinculat a qualsevol altra iniciativa corporativa
 • Creació d’un espai web i intranet específic per a entitats de la ciutat, per gestionar peticions, demandes de material, etc. i per centralitzar públicament a la web tota la informació relativa a les entitats de tot tipus de la nostra ciutat
 • Senyalització d’una ruta de patrimoni de les cases i façanes del carrer Jovara i nucli antic catalogades. Senyalització vertical i plaques descriptives dels atractius patrimonials de cada una de les cases, i amb ruta que s’iniciï al Museu Històric Josep Maria Codina i Bagué, posant en valor, al mateix temps, la zona del nucli antic (Escoles Pies, Bartrina, Jovara) que necessita un nou impuls i dinamització
 • Inversions noves al Museu Històric Josep Maria Codina i Bagué, que és la seu principal del museu de la nostra ciutat i que necessita inversions per ser modernitzat i per esdevenir un veritable motor cultural i històric de la ciutat
 • Inversions per a dignificar l’arxiu històric de Calella
 • Partida per estudiar un repte de ciutat com és la reordenació de la façana marítima, que és un tema que necessita tractar-se des de la seva globalitat, més enllà de les actuacions puntuals, i requereix la participació de totes les forces polítiques i punts de vista possibles per tal de dibuixar un horitzó de futur ambiciós i satisfactori
 • Hem demanat informació sobre les properes actuacions a fer en el Parc Dalmau, que necessita tenir una partida pressupostària ambiciosa
 • Dotar amb 60.000€ cada una, les convocatòries de subvencions a entitats culturals i esportives. Actualment les convocatòries es doten amb 23.400€ i 28.500€, respectivament
 
Per ERC Calella, els darrers anys s’ha constatat que el pressupost municipal inclou un seguit de partides poc definides, que demostren una manca de projecte clar de ciutat, projecte que volem divers, integrador i sobretot transformador. El pressupost mostra només unes intencions econòmiques, però amb el pas dels darrers anys, en els quals no hem pogut participar en la governança del dia a dia, i en la concreció d’allò que s’apunta el pressupost, s’ha demostrat que a Calella li cal un govern diferent, que apliqui unes prioritats diferents, que atengui les problemàtiques reals de la diversitat de ciutadania que vivim a Calella, i que vagi més enllà de la ciutat aparador i escenari d’esdeveniments que tenim actualment. Ens cal anar més enllà, governant amb afany real de servei públic, refent nous consensos entre la ciutadania, les entitats que treballen pel foment de l’esport de base, la cultura des de baix, amb iniciatives pròpies i de qualitat que necessiten l’acompanyament municipal, i amb afany de generar noves oportunitats a la gent, en el seu conjunt i no només a uns quants. Necessitem construir des de l’actitud conciliadora i de suma, i amb aquesta finalitat i des d’aquests principis continuem treballant des d’ERC Calella.