Calella

Notícia

Primer balanç de la síndica municipal

Lluny d’esperar-ne una funció paternalista, agraïm que sigui una persona que exerceixi el càrrec de forma proactiva i animem a què continuï sent així en el futur

En el ple extraordinari celebrat ahir, 17 de gener, per primera vegada des de la creació de la figura de la sindicatura municipal, la Síndica Sílvia López va fer l’exposició de l’informe del primer any d’actuació d’aquest òrgan a la nostra ciutat.

La portaveu del grup municipal d’ERC, Cristina Gómez, en nom de tot el grup republicà va voler agrair l’oferiment permanent que des del primer moment ha mostrat la síndica a tothom, també als grups municipals. Específicament, des d’ERC també vam agrair la trobada que va demanar la pròpia síndica fa uns mesos per tal de poder tenir un primer contacte directe amb els grups polítics amb representació al consistori i també proposar algun tema de debat. En aquell moment, es va posar a la nostra consideració el tema de l’ocupació dels habitatges buits a la nostra ciutat.

Des d’aquest punt de vista, en el transcurs de la nostra intervenció en el ple, vam expressar que valorem molt positivament aquest actitud proactiva de la síndica, i creiem que ha de continuar essent així en un futur. Lluny de ser una figura paternalista, ens agrada i creiem que és pertinent que a iniciativa de la síndica, a més de resoldre les consultes i queixes que arribin per part de la ciutadania, aquesta en tant que persona de referència que té coneixement de les problemàtiques més recurrents que la ciutadania de Calella té amb l’administració, esdevingui un actiu propiciant de debats sobre temes problemàtics de la ciutats, i sempre buscant un diàleg entre tots els partits i diferents parts per tal de millorar qualsevol regulació, procediment o mètode que tinguem normalitzat, o del qual n'estiguem mancats, amb l’objectiu final de millorar la convivència a la nostra ciutat.

Del primer informe se’n desprenen que la major part de les problemàtiques al llarg d’aquest temps en què ha estat en funcionament la sindicatura municipal tenen a veure amb qüestions de mobilitat, sorolls o altres qüestions de la via pública.

Des d’ERC Calella, per tant, agraïm la feina de la Sílvia fins a dia d’avui i l’encoratgem a seguir treballant com fins ara!