Calella

Notícia

El grup municipal d'ERC s'absté en la modificació de la plantilla aprovada pel ple d'abril

Ahir dilluns 8 d'abril, en el darrer ple ordinari del mandat, el grup municipal d'ERC vam abstenir-nos a la votació sobre la modificació de la plantilla de l'Ajuntament perquè, efectivament, vam trobar a faltar una justificació de la reconversió que es proposava relativa a trasnformar una plaça de treballador familiar a una de treballadora social. No és la primera vegada que passa que just abans del ple es proposa una reconversió de places, sense tenir coneixement previ sobre les necessitats reals ni que justifiquen aquests canvis. Creiem que és obligació del govern municipal donar comptes sobre el mapa de recursos humans, en aquest cas concret, de l'àrea de política social, així com de les necessitats noves que tenim, i, si és el cas, de les funcions que deixem de necessitar cobrir pels motius que siguin. Explicació que no vam tenir en cap cas.  

En l'apartat de precs i preguntes, el regidor Àngel Badalló va preguntar els motius pels quals finalment acabem el mandat sense tenir aprovat el pla del teixit associatiu, després de moltes reunions de treball. I, el govern ens va contestar que ens respondria per carta. I vam preguntar per què no havíem estat convidats o inforamts de la creació de la 1a Taula del Comerç a la nostra ciutat, tenint una resposta del tot insatisfactòria des del nostre punt de vista, atès que la regidora Núria Parella ens va dir que hi havia criteris tècnics que justificaven que no se'ns hagués convidat, quan des d'ERC pensem que es tracta d'un tema de voluntat política, lluny de qualsevol motiu tècnic. 
També vam demanar, una altra vegada, després d'haver-ho fet en altres plens ja, poder participar, abans de que sigui portat al ple, del debat derivat de la valoració de llocs de treball de l'ajuntament que s'està portant a terme ara mateix. 

Finalment, els regidors Xavier Casillanis, Àngel Badalló i la portaveu, Cristina gómez, vam aprofitar el darrer torn d'intervencions dels precs i preguntes per acomiadar-se com a regidors del consistori, atès que ahir es va celebrar el darrer ple ordinari del mandat.