Calella

Notícia

Promoció econòmica i polítiques que defensin els drets socials, prioritats principals d’ERC Calella

Esquerra Republicana de Calella presenta un seguit de propostes que tenen com a prioritat principal la dinamització del comerç local i de proximitat, el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del turisme i la promoció econòmica. L’objectiu final d’aquestes mesures és que Calella esdevingui una ciutat sostenible i amb qualitat de vida dels residents.

En aquesta mateixa línia, el grup ha explicat que “creiem fermament que s’ha de donar suport a l’emprenedoria i la promoció econòmica del context local.  I, això, es pot fer a través de diferents mesures com, promoure l’autoocupació, la creació de microempreses i la re-ocupació de negocis, modernitzar les empreses de Calella  o bé creant un Centre d’Iniciatives Empresàries, entre altres”.

“De la mateixa manera, el petit comerç dóna vida i cohesió i aporta riquesa i treball als veïns i veïnes. Per això, cal donar-li tot el suport, promocionant el mercat municipal dels dissabtes, creant una borsa de locals comercials buits, promovent una targeta de fidelització al comerç local, etcètera. Al mateix temps, cal dotar-lo d’eines per encarar el canvi de model que estem vivint

En referència al turisme “proposem crear l’Agència de Promoció Turística de Calella, promocionar la formació continuada de les persones que estan al servei del turisme i impulsar la creació d’un Laboratori de Turisme Local”. “Hem de treballar per la nostra riquesa natural i cultural i continuar desenvolupant un turisme de qualitat”.

Paral·lelament, el grup ha posat especial èmfasi a les polítiques de caràcter social, remarcant la necessitat d’atendre la vulnerabilitat -impulsant polítiques preventives i creant un pla local d’inclusió social, entre altres- vetllant per la inclusió de la nova ciutadania –garantint espais comuns de convivència i participació o bé incrementant recursos per l’aprenentatge de l’idioma i l’accés a formacions- i responent a les necessitats reals de la gent gran –incrementant els serveis d’atenció domiciliària, impulsant un espai municipal públic per a persones grans, creant un consell municipal de la Gent Gran, etcètera- i garantint el dret d’accés a l’habitatge, entès com un dret i una necessitat i no un valor de mercat.

Podeu consultar totes les iniciatives del grup en aquest enllaç https://esquerracalella.tk/