Cambrils

Notícia

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

Ple municipal
Ple municipal
El Ple de desembre de l’Ajuntament va aprovar el pressupost per aquest 2018 amb una depesa total d’aproximadament 44M€. Junt amb les ordenances fiscals, són les eines fonamentals per tal de dur a terme les polítiques de l’Ajuntament de Cambrils.

El pressupost permet el desenvolupament del nostre programa electoral, que és el nostre compromís envers la ciutadania. Com no podia ser d’altra manera, ha esdevingut el nostre full de ruta mitjançant el Pla d’Actuació Municipal per aquesta  legislatura.

El nostre programa és social. D’aquesta manera, l’àrea de la persona s’ha incrementat en 503.547,71 €, que suposa un increment de 1.731.858,54 € des de 2015. Aquestes partides van destinades especialment als col.lectius més desafavorits, a la salut, a l’atenció de la nostra gent gran, l’ensenyament, seguretat, etc. En resum, a tenir cura i garantir l’estat del Benestar per a tots els cambrilencs i cambrilenques.
  • Increment de dotació pressupostària dels ajuts d’urgència social en un 44%
  • Creació d’una partida específica d’ajuts d’urgència vinculats a la pobresa energèticaAugment de la cobertura del Servei d’atenció domiciliària amb més de 68.000 euros
  •  Volem que Cambrils esevingui una ciutat educadora. Hem reservat 78.000 € per al desenvolupament del Pla Educatiu de Ciutat i els Programes Educatius
  • Hem augmentat un 15% les partides destinades a Polítiques Actives d’Ocupació
 
  
El nostre programa vetlla pel suport a l’empresa, l’emprenedoria i tots els nostres sectors productius i de Serveis són claus per al creixement de Cambrils i el reconeixement que mereixen tots aquells que arrisquen per tal de produïr riquesa a la nostra vila. La Promoció económica ha augmentat en 259.317,31 €, que suposa un increment de 455.317,31 € respecte el 2015.

I tot això ho hem aconseguit malgrat tot un entramat legal repressiu orquestat des de l’Estat Central per tal d’ofegar les administracions locals.I ho hem aconseguit amb una excel.lent gestió dels diners públics, que ens permetrà reduïr el deute passant d’un 95,68% al 2015 al 58,27% a finals del 2018. Aquesta és una dada molt positiva perquè comporta:
  • Hem pogut reduït les despeses financeres a pagar als bancs en 1.550.000 €. Aquests són diners que ara poden anar directament al servei dels cambrilencs
  • L’endeutament municipal quedarà  per sota del límit que marca la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. D’aquesta manera, l’Ajuntament quedarà alliberat de les obligacions imposades des de Madrid i podrá fer servir les eines financeres i de contractació de personal per tal de millorar els serveis i dotarr-nos d’inversions com les que s’han pogut realizar el 2017
A ERC sabem fer bona gestió dels recursos i alhora treballar per la reactivació econòmica (Prom. Eco i Turisme),  la cohesió social (ensenyament, ocupació, esports, benestar, salut, cultura, festes, joventut, transparència) i la qualitat de l’espai públic (Serveis, medi ambient, urbanisme).
Estem convençuts, que tal com us vam prometre des del primer dia de campanya del 2015, anem PEL BON CAMÍ.