Cambrils

Notícia

PLA D'INVERSIONS 2018

camí cap a l'éxit
camí cap a l'éxit
Finalment, al Ple de data de 2018, vam aconseguir aprovar un important Pla d'Inversions per a Cambrils. Un import total de més de 3 M€ que ens permetrà desenvolupar el Programa d'Acció de Govern d'aquesta legislatura, tot atenent les necessitats dels ciutadans de Cambrils i l'execució d'obres a edificis de serveis i via pública per millorar l'estat del nostre municipi i amb la previsió de la inauguració de la futura estació del tren.
 
Destacar que partim d’una premisa que és: La Llei d’Estabilitat Pressupostària. Una llei molt injusta imposada des de Madrid als ajuntaments que són l’administració que dóna els serveis més propers al ciutadà. Aquesta llei obliga:
 • Reducció del deute molt rigurós
 • No permet incrementar despeses generals, que són les que suporten els serveis
 • Limiten la capacitat i l’ús d’eines financeres dels ajuntaments
 • No permeten inversions
 • No permeten l’increment de personal, que són el fonament de la prestació de serveis
 
Tot i així, des de l’inici de la legislatura, hem estat capaços de fer una gestió excel.lent:
 • Hem estat capaços de complir les exigències imposades des de Madrid
 • Malgrat aquesta complicació, hem estat capaços de no deixar de banda ni les persones, ni el teixit social i empresarial
 • En conjunt els darrers TRES pressupostos 2016 i 2018, el total incrementat és:
 
  Diferència 2016 i 2018
Àrea de la persona 1.731.858,54 euros.
Àrea econòmica 455.317,31 euros.
Àrea serveis generals 1.145.740,00 euros.
 
 
Degut a aquesta bona gestió, l’any 2017 vam poder disposar per primer cop en tota la legislatura d’1,2M€ que ja s’estan executant i entre les que es troben millores en espais públics i els Primers Plans d’Ocupació Municipal.

En la mateixa línia, per al present 2018, podrem disposar d’un pressupost de 3M€ a destinar en noves inversions prioritzades amb:
 • Inversions amb un clar component social (ensenyament i polítiques actives d’ocupació, esports, benestar, salut, cultura, festes, joventut i transparència).
 • Actuacions per afavorir la recuperació econòmica.
 • Qualitat de l’espai públic (serveis, medi ambient i urbanisme).
 • 515.000€ d’inversió en edificis municipals per a la millora dels serveis
 
El pressupost és l’eina clau per a la gestió pública. Presentem aquesta modificació de crèdit per tal d’executar els grans projectes de ciutat d’una manera responsable i orientat als objectius (PAM)
 
ALCALDIA, 25.500 € per la posada en marxa de la ràdio

ENSENYAMENT. Més de 100.000 € d’inversions en escoles publiques i llars d’infants
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COOPERACIÓ, PARTICIPACIÓ, 100.000 € pels primers pressupostos participatius i 100.000 € per a la millora i dignificació del Mercat de la Vila

BENESTAR SOCIAL I ESPORTS, 140.000 € en millora del casal municipal de la Gent gran i 130.000 € en millores en el poliesportiu
  
CULTURA I FESTES , 45.000 € en millores pel patrimoni del Museu
 
SERVEIS I OBRA PÚBLICA amb més 1.000.000 € d’inversió en via pública, dels quals el 20% van destinats a la millora de zones verdes)
 
JOVENTUT I TRANSPARÈNCIA, 100.000 € per continuar desenvolupant el Pla iCambrils
 


 
 
Mots clau
: Ajuntament