Cambrils

Notícia

ES PRESENTA EL NOU PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT A CAMBRILS

 • LLAÇ LILA
El passat dilluns 12 de març es presentà el Pla municipal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a implementar entre 2018-2022.

Aquest pla implica a tota l’estructura organitzativa de l’Ajuntament amb tot un seguit d'accions que s'aniran implementant, assolint i consolidant accions, projectes, serveis i sobre tot, una metodologia de treball basada en la incorporació de la perspectiva de gènere, que garanteixi la igualtat real i efectiva de les dones i els homes al Cambrils


El passat dilluns 12 de març, a les dependències municipal es va fer la presentació inicial del Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes de Cambrils 2018-2022.
Per avançar en la igualtat de gènere son necessaris dos elements:
 1. L’ activisme social, que ha estat present al llarg de tots els temps especialment des dels moviments feministes i sobre el qual tenim un a realitat molt propera com són les mobilitzacions històriques de les dones de moltíssimes països del mon, el passat 8 de març.
 2. L’alta element cabdal és l’acció política que té l’obligació social i legal de  garantir els avenços ferms i continuats envers la igualtat de gènere.
Existeix un marc legal clar i concís en aquest aspecte, normativa Europea, Estatal, Autonòmica i Local que estipula des de fa anys les accions a desenvolupar per fer efectiu els drets del 50% de la població, les dones, i a l’hora, construir una societat igualitària en la seva totalitat, des de l’esfera pública a  l’esfera privada.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  estableix el marc legislatiu i els principis d’actuació dels poders públics de Catalunya en matèria d’igualtat de gènere i com no pot ser d’una altra manera, apel.la als ens locals  a implementar totes aquelles intervencions necessàries per a combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats de gènere i promoure una societat veritablement igualitària.

El Dept. de Salut i Drets Cívics de l'Ajuntament de Cambrlis ha efectuat múltiples actuacions transversals per afavorir la igualtat de gènere al municipi, i en la pròpia organització per la implementació de la transversalització de gènere com a metodologia de Treball.

Especialment rellevant, en aquest sentit, han estat les formacions anuals per a la capacitació del personal de l'organització. Des de l’any 2014 fins a l’actualitat s’han efectuat 10 formacions, en àmbits i matèries molt rellevants, per capacitar i dotar d’eines de reflexió, anàlisi i d’intervenció al personal de l'ens, des del nivell no tècnic, tècnic, polític i sindical. D'aquesta manera, es treballa per tal que les polítiques públiques interdepartamentals portin ja integrades la igualtat de génere i com administració, esdevingui garant dels drets fonamentals.

En aquesta línia de treball, el passat dilluns es presentà el Pla municipal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a implementar entre 2018-2022.

Aquest pla implica a tota l’estructura organitzativa de l’Ajuntament amb tot un seguit d'accions que s'aniran implementant assolint i consolidant accions, projectes, serveis i sobre tot, una metodologia de treball basada en la incorporació de la perspectiva de gènere, que garanteixi la igualtat real i efectiva de les dones i els homes al nostre municipi.

El Pla disposa de 7 línies estratègiques:
 
 • Salut i serveis socials
 • Educació i formació
 • Espai domèstic i treball reproductiu
 • Àmbit sòcio-econòmic i món laboral
 • Urbanisme, habitatge i mobilitat
 • Temps lliure i participació en la comunitat
 • Urbanisme, mobilitat i seguretat ciutadana
 • Violència de gènere
 
Amb un total de 76 accions de les quals, 20 es duran a terme a curt termini, 46 a mig termini i 10 a llarg termini.