Cambrils

Notícia

COMUNITAT EDUCATIVA


COMUNITAT EDUCATIVA
 
          Un dels objectius principals de l'escola de pares i mares, és establir un fort vincle amb tota la comunitat educativa, per tal d'aconseguir un lligam i una aliança entre escola i família.
          Sabem que sense aquesta unió, entre pares i escola, l'educació de l'infant és fa més difícil i feixuga.
          A través de la Regidoria d'ensenyament de Cambrils, juntament amb la FAPAC (Federació d'Ampes de Catalunya), hem dut a terme unes xerrades a les diferents escoles, i on s'hi han tractat tot tipus de qüestions derivades de l'educació.
          Relacions familiars, desenvolupament dels fills, dificultats en el desenvolupament de les tasques educatives, etc. Aquestes xerrades han tingut com a objectiu el fet d'orientar, assessorar i fer visible l'acompanyament i necessitat del lligam entre entitat educativa i entitat familiar.
          El punt i final d'aquest cicle de xerrades el va posar la periodista Anna Mansó, com autora del llibre "La pitjor mare del món. El manual", en el qual, i usant el bon sentit d'humor que la caracteritza, ha donat i a transmès els millors consells possibles en l'assessorament i orientació en la difícil tasca de fer de pares.
          Sense la presència activa i implicació  de diferents pares i mares hagués tingut poc sentit aquest cicle de xerrades.
          Sense aquesta participació no hi ha lligam entre escola i família, i no hi ha guia en el procés d'aprenentatge de l'infant.
          Per tal d'aconseguir la millor educació possible dels infants i obtenir un èxit en el teixit educatiu, així com fer el seguiment de l'evolució acadèmica i personal dels fills,  és imprescindible la implicació i compromís de pares i mares, sense ells no hi ha possibilitat d'obtenir l'èxit esmentat.
          La meva experiència personal en el món educatiu em diu que qualsevol mena de nucli familiar que s'implica directament en l'educació dels seus fills, el procés d'aprenentatge avança notablement, i en aquells en el que al contrari, s'allunyen i en són absents afavoreix el fracàs escolar.
          Allò importat en l'educació no és tan sols ser, sinó, ser-hi i participar-hi activament, per tant, és del tot imprescincible mantenir i impulsar aquesta aliança entre família i escola.
          Sense aquest equip unit, és impossible mantenir una comunicació i cooperació mútua, és molt important que les AMPES tornin a tenir força i siguin capaçes d'impulsar sinèrgies i iniciatives  més enllà de les purament extraescolars.
          Cal fer possible que totes les propostes i iniciatives derivades des de les diferents xarxes socials, facebook, twiter, whatsApp, etc. puguin ser traslladades a l'interior de les aules.
          Per últim no cal dir l’important que és l'assistència a les diferents reunions on hi som convocats per tal d'assolir un clima de cooperació i d'intercanvi d'idees. No hi ha dubte que amb aquest petit granet de sorra la nostra comunitat educativa millorà d'una manera substancial.
          D'aquí la importància d'impulsar i  estar atents als projectes que elabora la FAPAC, per tal de posar en valor pares i mares dins l'escola.
 
 
Montse Masdeu.
Regidora d'ensenyament. Formació i Ocupació
de Cambrils.