Camp de Tarragona

Notícia

La Diputació, a instàncies d’ERC, reclama que es ratifiqui el conveni 189 de l’OIT que dignifica les treballadores de la llar i de les cures  

El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat una moció del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que defensa els drets laborals de les persones treballadores de la llar i de les cures, que en l’actualitat a Espanya pateixen discriminacions respecte a la resta de treballadors en el Règim General de la Seguretat Social.
 
La moció demana que l’Estat espanyol validi el conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, que altres països de la Unió Europea ja han ratificat com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o Alemanya. 
 
Aplicar el conveni faria que les persones treballadores de la llar i de les cures s’equiparessin a la resta de treballadors i treballadores del Règim General. Perquè la seva actual tipificació laboral fa que a aquestes persones no se’ls garanteix el dret a un acomiadament motivat, se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
 
ERC ha defensat aquesta moció al Ple de la Diputació i ha afegit: “La República Catalana hauria ratificat el conveni 189 de l'OIT com sí han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o Alemanya”.
 
Tot seguit us copiem els acords de la moció d’ERC:
Primer. Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de la llar i les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern de l’Estat espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de treballadors i treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
Segon. Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir  el dret a un acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Tercer.  Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el sistema dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha mostrat la seva efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia submergida.
Quart. Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi. 
Cinquè. Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de l’Estat espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores domèstiques constituïts.