Camp de Tarragona

Notícia

ERC pregunta a Sánchez com pensa recuperar els més de 368 milions d’euros del Castor

Esquerra Republicana vol saber si el Govern de Madrid té intenció de promoure el reintegrament dels 368,4 milions d’euros abonats per la planta Castor tal i com ha exigit la Comissió Nacional dels Mercat i la competència.
Els diputats republicans Jordi Salvador, Norma Pujol i Joan Capdevila han registrat aquesta setmana una bateria de preguntes en les que recorden que el Tribunal Constitucional va declara nuls i inconstitucionals els efectes econòmics de l’extinció d’aquesta concessió.
Així, plantegen a l’executiu si tenen la intenció de promoure el reintegrament, quines accions tenen previstes per fer-ho i en cas afirmatiu. Pel contrari, si la resposta és que no, volen saber quines són les raons per les que no es busca la forma de recuperar aquests diners.
Segons la CNMC, la declaració de la nul·litat de les liquidacions “determina l’obligació dels interessats de reintegrar al sistema de liquidacions de les activitats regulades del sistema de gas natural els imports rebuts”.
Els 368,4 milions d’euros a reintegrar al sistema de gas natural es reparteixen tal com s’especifica tot seguit:
  • 195M  en el cas d’Escal UGS
  • 71,9M al Banc de Santander
  • 48M a Caixabank
  • 32,4M a Enagás Transporta
  • 21,1 a Bankia
S’espera que el govern central doni resposta a aquestes preguntes en les següents setmanes.