Canet de Mar

Totes les notícies

Per què vam votar en contra dels pressupostos?

El nostre grup municipal ha presentat les al·legacions sabent que de manera molt probable no serien acceptades pel govern, i així ha sigut. Esperàvem que potser alguns dels tres partits que formen govern; CiU, UMdC o PP, obrís els ulls i acceptés algunes de les reclamacions fetes pel grup municipal d’ERC ja que suposen un estalvi econòmic per les butxaques dels canetencs, com per exemple reduir un 5% real l’impost de l’IBI. Detallant les reclamacions que aquest grup municipal ha presentat en forma d’al·legació al pressupost per al 2014 i explicant el perquè d’aquestes reclamacions, des d’ERC, - Volem que s’apliqui una rebaixa del 5% real com a mínim en la quota de l’IBI de tots els canetencs. La proposta que fa el govern de la rebaixa del 4,75 % del tipus, que no de la quota, només afavoreix una petita part dels habitatges, i no suposa una millora substancial de les quotes per a la gran majoria dels canetencs.  En un context de càlcul irregular dels nous valors de la ponència del 2011, amb una forquilla de modificació dels valors envers el 1999 que oscil·la entre un augment del 300% i una disminució del 150% segons els casos (30% a -15% anual), rebaixar el gravamen és la pitjor de les solucions possibles, perquè no resol el problema dels que ja paguen més del que els correspon, que se’ls continuarà apujant la quota entre un 15 i un 25%, i, en canvi, afavoreix encara més els que van tenir un càlcul inapropiat a la baixa. Amb la proposta del govern, en xifres percentuals, tots els béns immobles de Canet que van augmentar el seu valor tindran un augment superior al 5%, mentre que els que no van experimentar augment o van disminuir, encara augmentaran més la distància amb la disminució del gravamen. - Siguin valents i aprovin la revisió completa i retroactiva de la ponència de valors, que doni una valors adequats i actuals per a tots els béns immobles de Canet. Siguin valents i no fixin un gravamen més alt que el que correspon per les característiques objectives del municipi (0,4 + 0,06% = 0,46% màxim, tal com demana una altra de les reclamacions que rebutgen sense cap argument legal vàlid) i els donarem tot el nostre suport per trobar les formes d’obtenir el mateix volum de recaptació global sense cometre frau de llei ni amagar-se darrere el que diuen un “augment promig” del 9% anual quan en realitat saben que hi ha augments del 30% anual al costat de disminucions del 15% també anual.

pulligan

ERC Canet vol saber quin passos seguirà l’Ajuntament per reconduir la situació dels terrenys de l’antiga fàbrica Pulligan

Aquest dijous 28 de novembre del 2013 es va haver d’aprovar per Ple en el punt 4 l’aprovació inicial de modificació puntual Normes subsidiàries àrea Pulligan centre en execució de sentència. La primera notícia d’aquesta sentència la vàrem tenir el dia 19 de novembre a les 11h quan el regidor, la secretària de l’Ajuntament i l’arquitecte Ginesta, ens varen convocar a una reunió. Ens vàrem veure obligats per llei a aprovar dit punt del Ple, i en cas contrari se’ns va dir que podríem incórrer en prevaricació. Volem saber què te previst fer l’Ajuntament per reconduir la situació i que la qualificació urbanística de la zona acabi sent la que tots els grups municipals vam acordar en l’aprovació de l’avanç del POUM. Qui serà el responsable jurídic del tema? Es pensa comptar amb assessorament jurídic extern? També volem saber per què s’ha hagut d’aprovar inicialment en els termes que s’ha fet, quan el mateix protocol en preveu la modificació i dos dels 3 signants ja no existeixen. També considerem que caldria convocar l’ex-alcalde Mas perquè expliqués en quins termes es va signar el protocol i a què obligava segons l’assessorament jurídic del Secretari del moment. Canet de Mar, 3 de desembre de 2013

radiocanet

SALVEM RÀDIO CANET

Fa uns dies va dimitir el director de la ràdio i l’equip de govern ha començat a demanar projectes a gent privada amb la intenció d’EXTERNALITZAR EL SERVEI. PODEM PERMETRE ELS CANETENCS AIXÒ? DEIXAREM DE BANDA QUE VAM SER UNA DE LES PRIMERES EMISSORES LOCALS DE CATALUNYA? PER QUÈ DIMITEIX EL DIRECTOR DE LA RÀDIO? COM ÉS QUE NO S’HA CONVOCAT ENCARA EL CONSELL DE LA RÀDIO QUAN FA UN MES QUE ES VA PRESENTAR LA DIMISSIÓ? PER QUÈ NO S’HA PARLAT AMB TOTS ELS TREBALLADORS I COL·LABORADORS DE L’EMISSORA? ERC  està en contra d’externalitzar el servei. Volem una ràdio municipal pública que accepti tot tipus d’opinió i que no censuri els diferents punts de vista dels nostres ciutadans. Cal transparència, NO A RETALLAR UN SERVEI MUNICIPAL I PRIVATITZAR-LO. Hi ha solucions. Només cal voluntat política per aplicar-les.  

participacio

La participació ciutadana que proposa el govern municipal

Aquesta és la participació ciutadana que proposa el govern municipal? En resposta a una pregunta en el darrer ple per part del regidor d’ERC, Lluís Llovet, sobre quants cops s’havien convocat les comissions municipals d’esport, educació i cultura en els dos anys que porten de govern, els regidors Toni Romero, Jesús Marin i Pere Xirau van demostrar el seu poc interès per la participació ciutadana. En Toni Romero (PP) regidor d’esports, amb el seu habitual plantejament matusser, va dir que no l’havien convocat mai perquè els clubs no mostraven interès i que per tant, potser no cal ni convocar-la. Vaja que la culpa ara la tenen els clubs! Els hi haurem de preguntar que n’opinen ells.  En Jesús Marin (CiU), regidor d’educació i alcalde, es va disculpar per haver convocat només una vegada en dos anys la comissió i que properament faria una convocatòria el més d’abril o maig. Vaja que ara li ha vingut la urgència! En Pere Xirau (UMC) va comentar que la volia convocar per primera vegada abans de la tardor i que li semblava que s’havien de fer sectoritzacions de la comissió de cultura. Però és que després de dos anys el regidor encara no sap que existeixen subcomissions de cultura, de patrimoni, arts escèniques, arts visuals, cultura i festes i la de l’Odéon????. Aquest és l’interès que té perquè les entitats participin? Vaja , fa dos anys, quan van entrar a govern l’actual equip ja va anular la regidoria de participació ciutadana i veiem que la seva intenció és fer desaparèixer aquesta participació definitivament de moltes regidories. No ens ha de sorprendre gens que en projectes de gran transcendència per al poble –-POUM, Plaça Mercat, Pulligan...— la participació ciutadana, quan s’hi admet, quedi reduïda a uns mínims ridículs de pura façana, només per fer veure que es compleixen els requisits legals.

Els canetencs pagaran un 6,20% menys del rebut de l’aigua, però durant tres anys han pagat molt més que no els corresponia

Tots els partits de Canet CiU, ERC, UMC, PSC i PP van aprovar els nous preus de l’aigua que representaran una rebaixa del 6,20% del rebut pels ciutadans i que la comissió de preus de Catalunya ja ha acceptat. Aquest acord és fruit de la negociació de tots els partits i de la feina feta per intervenció i secretaria de l’ajuntament. Els preus desmesurats que fins avui s’havien cobrat als contribuents venien del 2009 quan l’ajuntament de Canet, de manera negligent, sota l’alcaldia de Joaquim Mas (PSC) i la regidoria d’obres i serveis de l’Albert Lamana (UMdC) no va presentar a ple ni a cap comissió informativa els preus que proposava l’empresa d’aigües i aquests van ser aprovats en fals per la Comissió de preus de Catalunya amb un augment del 21%. Els preus, sense l’aprovació inexcusable de l’Ajuntament, no es podien aplicar perquè en tarifes de serveis públics el silenci administratiu no pot ser considerat mai positiu, però la desídia municipal va preferir deixar que Sorea apliqués als canetencs aquelles tarifes abusives abans que assumir la seva pròpia responsabilitat.    Ara, 4 anys després, s’ha aconseguit ajustar les tarifes a les clàusules de la concessió, però encara queda molta feina per fer. S’ha d’aconseguir que Sorea retorni als canetencs tots els increments que va aplicar sense comptar amb l’autorització obligatòria.

Sobre el trasllat dels despatxos de Promoció Econòmica i Ensenyament a l'Escola de Teixits

L'ajuntament ha fet un estudi pel trasllat de les regidories d'educació i promoció econòmica a l'escola de teixits. L'estudi intenta dissimular el trasllat d'aquests despatxos dient que també es traslladarà l'escola d'adults i altres cursos a l'escola.  Des d'ERC creiem que la Diputació sempre ha estat oberta a que es facin més cursos a l'escola de teixits i mai ha demanat res a canvi, per tant aquests cursos es podrien fer sense cap problema. No en canvi traslladar despatxos municipals. Segons el propi estudi de l'ajuntament el trasllat costaria 44.000 € més les possibles despeses de traslladar la biblioteca de l'escola. Enlloc de l'estudi parlava del manteniment anual.  En el darrer ple ERC va preguntar a l'alcalde el cost de neteja i manteniment que representaria per l'ajuntament la utilització de l'escola de teixits i l'alcalde va contestar ( està a la gravació del Ple) que serien uns 120.000 €. Nosaltres tenim dubtes d'aquests números i hem demanat còpia de la memòria econòmica que hauria d'acompanyar qualsevol demanda d'espais a la Diputació. Per tant, aquest preu és el que va dir l'alcalde (pot ser superior i tot, però nosaltres només ens basem en els números que va dir l'alcalde).  Perquè tingueu una idea del cost que vol dir això us adjuntem (a la foto d'abaix) els costos de manteniment i neteja dels espais municipals actualment, segons dades del pressupost del 2013 de l'ajuntament de Canet de Mar. Així podreu decidir pel vostre criteri què és el millor.   Com podeu comprovar TOTES les dades exposades són de l'ajuntament i no cap divagació nostra.  I ara els canetencs ens hauríem de preguntar:  - Podem utilitzar (com sempre s'ha fet amb altres cursos UGG, UNED,...) els espais de l'escola per fer classes de l'escola d'adults sense cap cost?  - És el moment oportú quan retallem ajuts a l'escola bressol i no podem assolir les necessitats de benestar social fer aquesta nova despesa? - Serà això una gran millora pel poble? - Es tancarà Vil·la Flora, o es seguirà mantenint amb el matreix cost? - Així doncs quins són realment els avantatges de traslladar part de l'ajuntament allà i a canvi de quins costos pel poble?    

Estelada; Canet; Independència; AMI

Columna d'ERC a Viure Canet

Viure Canet és la revista pública del poble de Canet que hauria de reflectir la pluralitat del poble mantenint una relativa proporcionalitat als partits que la representen al consistori i entre la ciutadania en general. Malgrat que és sostinguda gairebé exclusivament amb el pressupost municipal, o sigui a càrrec de tots els canetencs, els partits que no formen part del govern (dins el consistori o fora) hi tenen l'escassa presència d'1/4 de pàgina entre les 36 pàgines de què consta la revista. La resta està a disposició i depèn exclusivament dels partits que formen el govern. S'ha de reconèixer que, tal com es pot constatar habitualment, normalment es procura que aquesta preferència no derivi en una utilització directa de propaganda política, però tot i això no es pot negar que la tria i la perspectiva amb què s'enfoquen les notícies o comentaris que s'hi fan estan tenyides dels colors dels partits que governen. A no ser que hi hagués una definició explícita de proporcionalitat d'ús de l'espai  –i de moment res no indica que hi pugui ser–  la revista és un altaveu propagandístic de l'anomenada "obra de govern", sense cap possibilitat de crítica o d'incloure-hi diferents punts de vista. I això és encara més evident quan la publicació coincideix amb els períodes previs immediats a una campanya electoral. Només trobem a la revista al·legats a les importants coses que s'han fet i s'estan fent, sense que en cap d'elles es faci ni un esment de passada als punts foscos que les acompanyen indefectiblement. I per descomptat, no s'hi diu res dels problemes crònics al poble que romanen sense solució mes rere mes: brutícia als carrers, jardineria gairebé inexistent, abús impositiu, policia local, desmantellament d'estructures de benestar social, atac frontal a l'ensenyament, pintades, pressió sobre els sous dels funcionaris de l'ajuntament mentre que les remuneracions als polítics del pacte de govern  –mirat globalment– han augmentat un 30% respecte als percebuts l'any anterior, aparició d'un deute municipal considerable camuflat escandalosament per l'anterior govern durant el seu darrer any de mandat i que ara es dóna per assumit sense cap investigació ni sanció.

Canet Republicà; Territori català lliure i sobirà; Estat propi; Independència; Canet de Mar

Canet es proclama territori català lliure i sobirà

Fa molt poc ha sortit al carrer el núm. 25 de Canet Republicà. És un monogràfic dedicat exclusivament a l'aprovació de la moció de declaració del municipi de Canet de Mar "territori català lliure i sobirà" en el passat plenari de 27 de setembre. S'adjunta una imatge facsímil del Butlletí. Aquí reproduïm els textos i també la versió completa de la moció (al CR només hi ha un extracte de la declaració, sense el preàmbul), així com la defensa que en va fer l'Ivan Aranda, regidor per ERC. Al final afegim, també, el prec que la Coordinadora de l'ANC Canet per la Independència va llegir al final del ple i que des d'Esquerra subscrivim en la seva totalitat. Editorial El 27 de setembre va ser un dia històric. Mentre al Parlament es posava la directa cap a la constitució de Catalunya com a nou Estat a la Unió Europea, Canet es declarava moralment territori català lliure i sobirà. En els dos casos es situaven les eleccions i el referèndum com a eixos centrals i netament democràtics per a l’assalt final. La independència de Catalunya ha assolit finalment carta de ciutadania gràcies a la constància i l’esforç dels ciutadans, que amb l’ANC al davant, han aconseguit remoure un procés que semblava estancat per sempre. Els partits polítics ens sentim exigits a ser molt clars en la forma d’encarar un canvi tan transcendental i a actuar amb l’amplada de mires que aquesta societat reclama. ERC no escatimarà esforços per aconseguir-ho. La moció d'ERC es va consensuar amb CiU i UMdC A partir d’una proposta d’ERC i la contraproposta de CiU i UMdC la moció es va consensuar entre aquestes tres formacions, recollint els diversos precedents que hi havia d’altres ajuntaments de l’AMI. Des d’Esquerra Canet, que sempre hem estat crítics des de l’oposició a les decisions, sovint unilaterals, del govern en allò que s’allunyen del nostre ideal de poble, valorem molt positivament l’esforç, la predisposició i la coincidència que posem repetidament sobre la taula aquests tres grups municipals quan es tracta d’avançar en el camí de l’alliberament nacional.

Executiva Local 2012-2014

Ivan Aranda, nou president d'ERC Canet

El passat 1 de juny, l'Ivan Aranda va ser escollit per unanimitat nou president de la Secció Local d'ERC a Canet de Mar. Agafa així el relleu de Blanca Arbell al capdavant de la Secció Local durant els darrers quatre anys amb un balanç extraordinari: quatre regidors a l'Ajuntament i segona força política per només 13 vots en les darreres eleccions municipals de 2011.  L'acompanyaran en aquesta nova etapa l'Òscar Figuerola com a secretari d’organització, en Francesc Fabre com a secretari de finaces i d’imatge i comunicació, la Blanca Arbell com presidenta del Grup Municipal, en Lluís Llovet com a portaveu del Grup Municipal, la Glòria Mestres com a secretaria de la dona i la Raquel Teixidó com a representant de les JERC.