Canet de Mar

Totes les notícies

Policia Local de Canet de Mar

El Govern municipal no escolta a la Policia Local

L’actual equip de govern segueix fent orelles sordes als veritables problemes de la policia local. Tot continua i igual, si no pitjor. Tal com han fet darrerament els equips de govern des de les àrees de Règim Interior i Seguretat Ciutadana, ni la Sra .Galceran, ni el Sr. Romero no escolten al col·lectiu de la policia, que ha manifestat els seus problemes via escrits, entrats pel registre i signats pels delegats sindicals. Tampoc ens han escoltat a nosaltres, quan en diferents reunions els hi hem fet arribar el conjunt de problemes. El Sr. Romero només hi vol veure un problema econòmic. El fet de no escoltar ens ha portat fins ara a un malestar dins de la plantilla i a un seguit de despeses acumulades degudes als diferents temes que han acabat arribant als jutjats. L’únic problema que s’ha solucionat, el del cap de policia, ni tan sols s’ha solucionat a l’Ajuntament, ho ha fet la Seguretat Social, donant una baixa definitiva. En aquest moments el fet de no solucionar res i la disminució de la plantilla, ja que els que han trobat places a altres pobles han marxat, agreujada per les baixes laborals, està repercutit directament en el servei al ciutadà, que té a la seva disposició una policia escassa i desmotivada, amb reconeixements tan explícits com el cartell que avisa que no queda ningú a la comissaria perquè estan de patrulla. Creiem que el problema es solucionaria posant un cap de comissaria, totalment aliè al organigrama actual, que posés ordre i organitzés amb tracte igualitari la plantilla. El fet de la promoció interna (pujar de cap algú de dins) que proclama el Sr. Romero, només permetria continuar com fins ara o pitjor. És evident que ni des del govern, amb el regidor de Seguretat Ciutadana que no vol adonar-se del que passa, ni des dels dos regidors de l’anterior govern, la Sra. Forcano i el Sr. Lamana, ni des de l’altre partit a la oposició, Psc, –tots plegats inductors i corresponsables de la situació actual– ni es demanaran responsabilitats politiques ni es reconeixeran els veritables problemes.

El rebut de l'aigua augmenta sense previ avís des de 2010

ERC Canet respon sobre el rebut de l'aigua

TOT SOBRE EL REBUT DE L'AIGUA ¿és justificable la pujada actual? SOREA, AMB APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA, PERÒ SENSE L'APROVACIÓ PRECEPTIVA DE L'AJUNTAMENT, L'ANY 2010 VA AUGMENTAR UN 7% ELS REBUTS DE L'AIGUA A CANET I UN 14% EL 2012. Fidel al seu compromís electoral, el grup municipal d'ERC ha recollit la inquietud dels canetencs davant la pujada sobtada del rebut de l'aigua i ofereix la seva col•laboració a la ciutadania i al govern per arribar a una solució negociada o imposada a Sorea perquè torni enrere l'abusiu augment en les seves tarifes del servei d'aigua i, si creu que les ha d'augmentar, ho faci pels canals reglamentaris. En aquest moment, i en espera de precisar algunes informacions que no variaran substancialment els resultats, l'estudi portat a terme ens ha dut a aquestes conclusions: 1.- El quadre tarifari que apareix a les ordenances fiscals de 2012 no té res a veure amb aquest augment, ja que no s'ha modificat des de fa molts anys i no és aplicable als supòsits de concessió. 2.- Sí que és d'aplicació el Reglament del Servei d'Aigua Potable, vigent i publicat tant a les cartelleres digitals de l'Ajuntament com de Sorea. En l'article 77 i concordants aquest Reglament estableix categòricament que la concessionària, quan vulgui aplicar nous preus, els proposarà a l'Ajuntament per a la seva aprovació prèvia i, quan procedeixi, també a la Comissió de Preus de Catalunya: "els quals seran proposats pel gestor del servei, i requeriran l’autorització o aprovació prèvia de l’Ajuntament i la de les altres administracions competents quan sigui procedent." No és suficient, doncs, l'autorització de la CPC si no hi ha hagut autorització prèvia de l'Ajuntament. 3.- El desembre de 2009 Sorea va obtenir l'aprovació de la CPC a unes noves tarifes, però no consta enlloc ni existeix cap edicte informant la població que l'ajuntament hagués aprovat les tarifes proposades. 4.- No és vàlid l'argument que l'ajuntament va aprovar la proposta "per silenci administratiu", ja que en els supòsits d'una autorització prèvia obligatòria, la manca de resposta no equival a autorització sinó a denegació.

Coia Tenas, regidora del Grup Municipal d'ERC Canet de Mar

Coia: "Tenim la Comissaria tancada"

Tenim la Comissaria tancada  Els servis de la guàrdia urbana de Canet, últimament amb molta freqüència, estan composats només per 2 agents, per la qual cosa, si surt un servei fora de comissaria poden triar entre dues opcions: o bé han de tancar i anar plegats, o bé ha de sortir un agent sol, amb el risc que això comporta per a la seva integritat. No només no s’ha solucionat el problema de desmotivació, existent ja en l’anterior govern, sinó que aquest ha empitjorat mentre s’ignoren les demandes, moltes vegades per escrit, referents a l’organització i les condicions de feina, que fan els agents a l’equip de govern. No pot ser seguir així, es inhumà envers uns treballadors i les seves condicions de treball i repercuteix directament en el servei que rep el ciutadà, en aquest cas en un tema tant delicat com és la seva seguretat. Necessitem que els politics marquin els objectius i els facin complir, però per a això fa falta saber quins són els problemes, les solucions, com aplicar-ho i valentia per portar-ho a terme. En aquests moments no crec que l’equip de govern tingui clar, per començar, quins són els problemes (no hi ha pitjor cec que el qui no vol veure-hi), encara que se’ls hi digui a crits.  

Blanca Arbell, portaveu i regidora del Grup Municipal d'ERC Canet de Mar

Blanca: "Deixin de culpar i siguin responsables de les seves decisions!"

Deixin de culpar i siguin responsables de les seves decisions! Aviat farà un any de les eleccions municipals i del pacte de CiU + UMdC + PP. Quin és el balanç? Què han fet? L’únic que sabem de l’Ajuntament actual és que acusa l’anterior ajuntament de no pagar factures i ERC de tots els mals presents i futurs. Com és que passat gairebé un any la policia està igual o pitjor que quan era responsabilitat d’UMdC i segons deia el Sr. Marin (a l’oposició) tot era culpa d’en Mas (l’alcalde socialista de Canet...)? Segons el Sr. Romero, regidor de governació del PP, ho solucionarien tot en 3 mesos... Com és que passat gairebé un any la gran iniciativa d’aquest ajuntament és la creació del Servei municipal de psicologia i logopèdia, un servei que és competència de la Generalitat a través dels equips d’atenció psicopedagògica del Departament d’Ensenyament? I en lloc de demanar més servei al Departament ara resulta que els canetencs haurem de pagar de la nostra butxaca aquest nou servei que només costarà 18.000 € (import equivalent al 42,5% del que dedicaran a l’Escola Bressol!!!). Com és que les úniques decisions que prenen són per fer-nos més pobres? Augment de més d’un 20% anual de mitjana de l’IBI, augment d’un 15% de la taxa de guarderia... Com és que passat gairebé un any no hem començat a treballar tots junts en el nou pla estratègic i el tan anunciat pla general? Si no es fa amb consens no serveix de res! Potser esperen treure-se’ls del barret tot dat i beneit? Aquests plans són una oportunitat de treballar tots junts per al poble. Comencin, sisplau... Relaxin-se i treballin per al bé del poble, no per al seu. Tenen la majoria per aprovar el que vulguin imposar (ja ho han fet amb l’IBI). Deixin d’acusar els altres i siguin generosos i deixin-nos treballar, fent d’oposició i controlant la seva gestió, però també col·laborant en els temes de poble. Han d’entendre que són vostès qui governen i nosaltres hem de controlar (malgrat els obstacles que ens posen) la seva feina.

Promoció Econòmica: Conservar i potenciar la indústria

En Lluís Llovet en el seu article a l’Àmbit defineix perfectament de quina manera l’Ajuntament pot influir en la creació de llocs de treball en els àmbits de la formació i la cultura. Podem fer alguna cosa avui per afavorir el creixement en d’altres sectors econòmics com ara l’industrial? Sí, sens dubte, sí. Es tracta d’impulsar un tercer eix, l’industrial. Canet és un poble amb arrels industrials, amb fonaments, coneixement i tradició i ha de recuperar amb força la seva tradició manufacturera amb empreses innovadores i respectuoses amb el medi. D’això es tracta, que el desenvolupament econòmic de Canet tingui un equilibri entre turisme - cultura, serveis educatius i indústria. Malgrat la seva reducció actual, Canet disposa d’un teixit de petites i mitjanes empreses que donen feina a molts canetencs. Tanmateix, a Canet hi ha un important dèficit de llocs de treball, agreujat pel tancament de la Pulligan, ja que ha suposat la desaparició progressiva de més de 300 llocs de treball els darrers cinc anys. Avui a Canet hi ha més de 5.000 persones actives i el poble només ofereix 1.800 llocs de treball, un 20% dels quals manufacturers. Som al bell mig d’una crisi que ha fet trontollar molts plantejaments. Ho entenem com una oportunitat de reordenar les prioritats que ha de tenir l’Ajuntament. Per això, el primer que hauria de fer l’Ajuntament és adreçar-se als responsables de les empreses de Canet, que ofereixen feina i riquesa. Perquè? Doncs perquè atraure noves empreses a Canet ha de ser la prioritat principal de l’Ajuntament i el primer pas per fer-ho, al nostre entendre, és conservar les que ja tenim i fer que se sentin ben tractades a Canet. Sap l’Ajuntament com pot ajudar una empresa de Canet perquè continuï funcionant, mantingui i ampliï els llocs de treball, a ser possible, amb gent de Canet? En què podríem col•laborar per beneficiar-nos mútuament? Cal conèixer les necessitats empresarials i intentar ocupar els nous nínxols d’ocupació relacionat amb la producció.

Ajuntament de Caanet de Mar

ERC es pregunta on és la disminució de la pressió fiscal al ciutadà que tant propugna el govern de Canet

Dins de la presentació del Pla de mandat del govern apareixia l’objectiu de la disminució de la pressió fiscal al ciutadà. La realitat, segons el regidor d’Esquerra Lluís Llovet, és que el govern ignora el 98 % dels canetencs que pagaran un increment de l’IBI molt important durant cada any de mandat. No podem parlar de reduir impostos quan aquest govern és el que repercutirà d’una manera més forta la pressió fiscal als ciutadans en un moment de crisi i dificultats per les famílies. Més del 60% dels canetencs veuran augmentat el seu impost de contribució cadastral entre un 10 i un 30% anual. El que representa en bastants casos un augment del 100% en quatre anys. Veient la pressió que va fer Esquerra presentant una proposta al darrer ple el govern es va veure obligat a presentar a corre-cuita una moció on es deia que en el proper mandat es rebaixaria la pressió fiscal, confirmant que durant els propers quatre anys l’augment seria tant fort com el del 2012.

Esquerra respon tot sobre l'IBI

Esquerra respon tot sobre l'IBI

A començament d’any, aproximadament, va ser aprovada la ponència de valors que establia les noves valoracions cadastrals per a cada immoble de Canet de Mar. Aquests valors haurien de correspondre, en línies generals, al 50% del preu de mercat, és a dir, a la meitat del preu a què es podrien vendre ara en condicions normals. En alguns casos el valor de determinats immobles (locals i garatges, sobretot) han baixat. En d’altres casos s’han mantingut o s’han apujat molt poc. Però en la majoria de casos l’augment ha estat molt quantiós, del doble o el triple de la valoració anterior (any 2000). Hem detectat, de manera molt especial, situacions extremadament greus en què els valors han augmentat fins a 4 vegades o més, és a dir, més d’un 300% d’increment que s’ha de sumar al valor inicial i que s’aplicarà als rebuts gradualment durant 10 anys, convertint per exemple un rebut de 300 euros actuals en un de 400 el 2012, 500 el 2013 i així successivament fins arribar a 1.300 euros anuals el 2021. Calculant el preu de mercat que correspondria a aquests immobles a partir de la seva valoració, supera de molt el preu que se’n podria haver obtingut l’any 2007 (el més car de la bombolla immobiliària) i, per descomptat, el que seria raonable esperar-ne ara que els preus de mercat de l’habitatge han tingut una caiguda de més del 20%. Malgrat aquesta evidència, ja que els serveis de l’ajuntament han disposat en tot moment de la informació individualitzada per a cada immoble, no sols no es van bloquejar els resultats de la ponència de valors fins que fossin adequats a la realitat del mercat i no creessin discriminacions tan abusives com absurdes, sinó que ni tant sols es va corregir el gravamen del 1,03% que cada ajuntament decideix a partir d’un mínim de referència del 0,40%. Tots els ajuntaments, quan s’actualitzen els valors, rebaixen el tipus de gravamen fins a aproximar-lo al mínim. Fins i tot està previst legalment que en aquestes circumstàncies el puguin abaixar –excepcionalment– per sota del 0,40% obligatori.

Coia Tenas, regidora

Coia Tenas: "No podem votar a favor de l'aprovació de taxes que no són equitatives"

Referent a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, arribem a aquestes conclusions: • Les taxes per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, baixen substanciosament i s’unifica hivern i estiu. Creiem que es una bona mesura, si això ajuda a mantenir o augmentar la feina, i per tan els llocs de treball del sector bars-restauració. • Les taxes per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, o sigui permisos d’obres, llicencies d’ocupació, etc. En aquest camp, el que és sorprenent és que s’hagi deixat de comptar les taxes per metre quadrat i es faci per una taxa única per a cada servei, amb la qual cosa, es crea un important greuge comparatiu entre el que es faci una edificació petita i el que se la faci molt gran, fent que el que te més no pagui més. • Taxes per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. Principalment es refereix a les llicències d’obertura d’establiments i a allò que s’anomena llicència ambiental i altres comprovacions i llicències relacionades amb activitats econòmiques. En aquest punt hi ha una sèrie de variacions més que res per adaptar-se a la legislació vigent, els preus no s’ha tocat, cosa que ens sembla molt be, ja que així no es grava la creació de noves empreses, i si de moment no es fa res per activar l’economia, cosa que fa falta, el mínim que poden fer es congelar el cost. • La taxa per recollida d’escombraries, Ha pujat l’IPC, ens sembla correcte, ja que l’empresa que realitza aquest servei també ha apujat el cost. • Les taxes per la prestació de serveis en edificis de propietat municipal i la taxa per la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Lluís Llovet

Lluís Llovet: "Un Pla de sanejament sense consens i amb punts foscos"

Que Canet de Mar necessita un Pla de Sanejament és una cosa evident amb les dades que va facilitar l’interventor municipal del tancament del 2010 amb més de 3,5 Milions d’€ de dèficit que s’afegeixen als més de 10 M € de deute. Amb aquestes dades ningú es pot negar a intentar fer un “pacte entre partits” per tirar l’economia municipal endavant. Però el govern no ha volgut negociar el pla de sanejament malgrat les nombroses peticions dels grups de l’oposició i ha ignorat el que tothom demanava abans de la campanya electoral: per a fer un Pla de Sanejament hem de saber d’on partim i cal fer una auditoria prèvia. Per què no és fa? Això ja ens indica que hi ha coses pendents que no es volen remenar, quines? Un cop entrem en el Pla de sanejament proposat veiem algunes propostes que només serviran per amagar el cap sota l’ala: 1. Es refinancien préstecs per valor d’1,5 M€ pagant només interessos durant els primers anys (els que estaran governant) deixant l’amortització per una altra legislatura. 2. Es demana un préstec ICO que interessa per pagar factures pendents però això provocarà més deute a llarg termini. Pa per avui fam per demà. 3. Les inversions previstes no es financen amb el pressupost sinó que es paguen amb més endeutament. En fi, tres exemples clars que el que es fa es donar llargues i ampliar el deute a mitjà i llarg termini (fora de la legislatura) intentant netejar la cara a curt termini. I d’on ve el creixement dels ingressos? Aquí és on demanen que la població participi dels pressupostos:el que nosaltres diem que s’apreti el cinturó . Proposen un augment anual del 13 % de l’IBI. Un augment que anirà creixent l’any següent i l’altre i l’altre fins incrementar l’IBI un 200% o més, segons en quins casos. Això és absolutament injustificable! Des d’aquestes línies demanem que els canetencs mirin l’augment real del seu IBI per l’any vinent i que ens facin arribar les queixes. Però és que encara no hem acabat, el pitjor és no trobar cap símptoma de voler invertir en creació de llocs de treball i de generar futurs ingressos com a poble.