Canet de Mar

Notícia

Intervenció en el Ple extraordinari de 25 d'octubre sobre el pressupost municipal

El pressupost municipal és el document més important de l'ajuntament. Defineix els ingressos i les despeses de la corporació municipal al llarg del 2012. I és, també, l'instrument mitjançant el qual el govern municipal (i a vegades oposició, malauradament en aquest cas no) defineix quin és el programa de govern per al municipi de Canet i quin és el pacte del tripartit de CiU, UMDC i PP.

A primera vista, constatem que la partida dels salaris dels regidors del govern, és a dir, percepcions de tota mena, han augmentat respecte a l'anterior pressupost (206.000 € el 2011 a 237.000 el 2012, el que significa un augment del 15%). Queda clar, doncs, que les retallades són en altres partides, i no precisament en aquesta on haurien de donar exemple a uns treballadors municipals que se'ls demana que es redueixin el sou, mesura encara no efectiva. Primer apliquin-se la medicina abans d'aplicar-la als demés. Encara recordem com el portaveu del govern deia que publicarien en la web municipal les percepcions mensuals que reben cadascun dels diferents regidors com a mesura de transparència i de no amagar res, ens preguntem des del grup municipal d'ERC si s’ha fet enrere en la seva afirmació.

També, ens preguntem quin pla de futur ens espera i quins recursos hi pensen destinar. En aquest sentit no ens preocupa que es dediquin 105.000 € a festes (la Festa Major de l'any passat va costar 75.000 €). El que realment ens preocupa és que no es dediqui ni un cèntim a planificar. No veiem per enlloc cap partida destinada a l’elaboració del Pla Estratègic que tant necessita el nostre municipi per sortir de l’atzucac en el que estem immersos. Aquest pla és tant important com sanejar l’economia, i tots dos són compatibles en el temps. És important començar a treballar en quin model de poble volem per sortir de la crisi, i amb el pressupost que avui presenten no hi és. De la mateixa manera que no tenen previst cap partida per l’elaboració del POUM. Un Pla Urbanístic que amb tanta insistència es demanava fa poc més de 5 mesos per part de tots els aquí presents. Què ha passat, preguntem? És que potser amb el nou tripartit de dretes no hi ha consens a l’hora de planificar? Amb els pressupostos que es volen aprovar avui, s’està perdent un any sencer en definir cap a on volem anar com a poble. Canet no es pot permetre perdre més temps en la no planificació.

El vot del grup municipal d'ERC no pot ser favorable. Primer perquè no es veu cap programa de govern, segon perquè un cop més no és planifica ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini, i tercer i últim, si bé és cert que des de l’àrea d’hisenda com d’intervenció se’ns ha facilitat la informació demanada, aquests pressupostos se’ns han presentat sense poder treballar-los conjuntament, i sense poder fer cap aportació.