Canet de Mar

Notícia

Lluís Llovet: "Un Pla de sanejament sense consens i amb punts foscos"

  • Lluís Llovet, regidor d'ERC Canet
Que Canet de Mar necessita un Pla de Sanejament és una cosa evident amb les dades que va facilitar l’interventor municipal del tancament del 2010 amb més de 3,5 Milions d’€ de dèficit que s’afegeixen als més de 10 M € de deute.
Amb aquestes dades ningú es pot negar a intentar fer un “pacte entre partits” per tirar l’economia municipal endavant.

Però el govern no ha volgut negociar el pla de sanejament malgrat les nombroses peticions dels grups de l’oposició i ha ignorat el que tothom demanava abans de la campanya electoral: per a fer un Pla de Sanejament hem de saber d’on partim i cal fer una auditoria prèvia. Per què no és fa? Això ja ens indica que hi ha coses pendents que no es volen remenar, quines?

Un cop entrem en el Pla de sanejament proposat veiem algunes propostes que només serviran per amagar el cap sota l’ala:
1. Es refinancien préstecs per valor d’1,5 M€ pagant només interessos durant els primers anys (els que estaran governant) deixant l’amortització per una altra legislatura.
2. Es demana un préstec ICO que interessa per pagar factures pendents però això provocarà més deute a llarg termini. Pa per avui fam per demà.
3. Les inversions previstes no es financen amb el pressupost sinó que es paguen amb més endeutament.

En fi, tres exemples clars que el que es fa es donar llargues i ampliar el deute a mitjà i llarg termini (fora de la legislatura) intentant netejar la cara a curt termini.

I d’on ve el creixement dels ingressos? Aquí és on demanen que la població participi dels pressupostos:el que nosaltres diem que s’apreti el cinturó . Proposen un augment anual del 13 % de l’IBI. Un augment que anirà creixent l’any següent i l’altre i l’altre fins incrementar l’IBI un 200% o més, segons en quins casos. Això és absolutament injustificable! Des d’aquestes línies demanem que els canetencs mirin l’augment real del seu IBI per l’any vinent i que ens facin arribar les queixes.

Però és que encara no hem acabat, el pitjor és no trobar cap símptoma de voler invertir en creació de llocs de treball i de generar futurs ingressos com a poble. No hi ha cap línia política que proposi un creixement econòmic de Canet: en fi, no hi ha futur engrescador pel poble.

Per a fer aquest Pla de Sanejament no feia falta tanta reflexió, aquesta medicina ja la coneixem tots: més impostos i poca visió de futur.