Canet de Mar

Notícia

SAPS FINS A QUANT PUJARAN ELS TEUS REBUTS EN 10 ANYS?

Esquerra respon tot sobre l'IBI
Esquerra respon tot sobre l'IBI

A començament d’any, aproximadament, va ser aprovada la ponència de valors que establia les noves valoracions cadastrals per a cada immoble de Canet de Mar. Aquests valors haurien de correspondre, en línies generals, al 50% del preu de mercat, és a dir, a la meitat del preu a què es podrien vendre ara en condicions normals. En alguns casos el valor de determinats immobles (locals i garatges, sobretot) han baixat. En d’altres casos s’han mantingut o s’han apujat molt poc. Però en la majoria de casos l’augment ha estat molt quantiós, del doble o el triple de la valoració anterior (any 2000). Hem detectat, de manera molt especial, situacions extremadament greus en què els valors han augmentat fins a 4 vegades o més, és a dir, més d’un 300% d’increment que s’ha de sumar al valor inicial i que s’aplicarà als rebuts gradualment durant 10 anys, convertint per exemple un rebut de 300 euros actuals en un de 400 el 2012, 500 el 2013 i així successivament fins arribar a 1.300 euros anuals el 2021. Calculant el preu de mercat que correspondria a aquests immobles a partir de la seva valoració, supera de molt el preu que se’n podria haver obtingut l’any 2007 (el més car de la bombolla immobiliària) i, per descomptat, el que seria raonable esperar-ne ara que els preus de mercat de l’habitatge han tingut una caiguda de més del 20%.

Malgrat aquesta evidència, ja que els serveis de l’ajuntament han disposat en tot moment de la informació individualitzada per a cada immoble, no sols no es van bloquejar els resultats de la ponència de valors fins que fossin adequats a la realitat del mercat i no creessin discriminacions tan abusives com absurdes, sinó que ni tant sols es va corregir el gravamen del 1,03% que cada ajuntament decideix a partir d’un mínim de referència del 0,40%. Tots els ajuntaments, quan s’actualitzen els valors, rebaixen el tipus de gravamen fins a aproximar-lo al mínim. Fins i tot està previst legalment que en aquestes circumstàncies el puguin abaixar –excepcionalment– per sota del 0,40% obligatori. Canet de Mar ocupa el lloc 35 per dalt entre els municipis de gravamen més alt de tot Catalunya mentre que, per altra banda, en aquest moment és el que té les valoracions més altes després de l’actualització de la ponència de valors. Resultat: un impost clarament abusiu, confiscatori i discriminatori en una bona mostra de casos.

Les informacions que s’han rebut de l’equip de govern, fins ara, tiren pilotes fora volent fer creure que aquesta és una operació automàtica en la qual els governs municipals no hi tenen res a veure. Res no és més fals. En la ponència de valors hi participa o n’està constantment al corrent l’encarregat municipal del cadastre que és qui té l’última paraula, en nom del consistori, per aprovar o denegar l’aplicació de la ponència, les bases de càlcul i els valors que en resulten. Per altra banda, el manteniment del gravamen en l’altíssim valor que ja tenia s’ha presentat com una “deferència” envers els canetencs sense haver fet res per decidir en plenari fins a quin valor s’abaixava després de l’actualització. I així, es vulgui o no es vulgui, ja està fixat de forma inamobible per al 2012, ja que ha vençut el període legal per rebaixar-lo. Però ni tant sols per als propers anys està prevista la seva modificació. Com a únic consol, en un acte de cinisme extrem, han decidit “facilitar-ne el pagament” mitjançant l’avançament en dos o tres mesos del pagament dels altres impostos, que en comptes del juny i el novembre passaran a haver-se de pagar el març i el setembre. Tot això sense passar per cap plenari ni per cap període d’informació pública, ja que l’única referència que es pot trobar en els pressupostos aprovats inicialment en el darrer ple extraordinari és que els ingressos el 2012 per aquest concepte augmentaran un 13%. Hom es pregunta: si per a molts canetencs, l’any que ve, l’augment serà del 25 o del 30 per cent i així successivament durant deu anys, ¿a quanta gent se’ls ha mantingut o rebaixat els valors perquè el promig només arribi al 13%? És legítim preguntar-nos a qui i per què. I, finalment, en el capítol de greuges. cal afegir la informació del portaveu del govern municipal dient que “havien tingut en compte el desinflament de la bombolla immobiliària”. Sort, perquè si no... (per cert, no havíem quedat que l’ajuntament no hi havia tingut res a veure? per apujar no, però per rebaixar sí? Una mica més de seriositat, si us plau).

Poca cosa pot fer amb èxit el grup municipal d’Esquerra Republicana, des de l’oposició minoritària, per redreçar una situació tan anòmala. Cadascú és l’únic acreditat per impugnar la seva “minuta” i les conseqüències que li provoca. I caldrà que cadascú en prengui consciència quan abans millor i denunciï la seva situació pels mitjans legals que consideri més apropiats, per ell mateix o amb l’assessorament d’agents de la propietat i fins i tot d’advocats en els casos més dramàtics o quan fracassin els seus intents de reclamació.

No podem fer molt més que donar alguns consells generals –que cadascú haurà de comprovar i adaptar al seu cas particular– i facilitar l’accés a una plantilla que hem confeccionat expressament per ampliar la informació una mica massa críptica continguda en la carta que tothom ha rebut per correu certificat o ha baixat d’Internet quan estava disponible. Bé, tothom no. Perquè ens consta que a dia d’avui encara hi ha moltes cartes encallades a l’ajuntament per un malentès sobre quina instància les havia de distribuir.

PLANTILLA DE CÀLCUL DE DESPLEGAMENT DE L’IBI ELS PROPERS 10 ANYS

Hi accedireu clicant sobre aquest enllaç:

PLANTILLA DE CALCUL PERSONALITZAT DE L’IBI

Amb l’enllaç accedireu a un document Excel. El podeu obrir o baixar, al vostre gust, però en qualsevol cas heu de tenir instal•lat a l’ordinador un programa de fulls de càlcul Excel. En el cas que tingueu alguna dificultat a obrir-lo o a omplir-lo, ens podeu enviar un escàner de la vostra carta al correu canetmar@esquerra.org i us el tornarem omplert. No necessitem per a res les vostres dades personals ni les de l’habitatge. Al contrari, preferim que les traieu de l’escàner o les tapeu. Amb el correu-e per tornar la resposta en tenim prou.

CONSELLS GENERALS

La primera cosa que creiem que ha de fer cadascú és un càlcul exacte de quin serà l’augment que experimentarà el seu rebut durant els pròxims deu anys. En realitat és molt fàcil, però està explicat en la “minuta” de tal manera que encara sembla que t’han bonificat el rebut anual de l’IBI. Cal prendre l’import que indica del rebut de l’any que ve, veure quin augment representa respecte al rebut d’enguany i anar sumant aquesta diferència cada any al rebut ja augmentat de l’any anterior. Posant les dades en les caselles corresponents de la plantilla que facilitem, aquest càlcul ja apareix automàticament, juntament amb els percentatges o els factors multiplicadors que afecten el rebut de l’any que ve i la sèrie final dels 10 anys vinents.

Important. La plantilla està prevista exclusivament per als casos que hi ha un augment de la base imponible, és a dir del nou valor cadastral assignat a l’immoble. Per als casos que hi hagi disminució, la plantilla no té sentit i pot donar resultats incoherents. Per altra banda, per a l’exactitud dels càlculs, cal que el rebut del 2011 estigui consolidat, és a dir, que no hi hagi hagut modificacions particulars declarades al cadastre que ja haurien modificat els rebuts següents per si soles. I, finalment, cal tenir en compte que la plantilla s’ha fet sobre el pressupòsit d’un manteniment pla del gravamen (1,03%) sobre la base liquidable de cada anualitat. Una variació en aquest gravamen –que defensarem a la baixa fins on ens sigui possible– influiria decisivament en els rebuts futurs. Deprimit en gris, a baix de tot, hi ha una línia comparativa de càlcul amb els valors que haurien resultat si s’hagués decidit aplicar un gravamen del 0,85%.

En segon lloc, recomanem que qui no estigui conforme amb el seu resultat actuï tan de pressa com li sigui possible. Molts terminis per reclamar ja s’han exhaurit, i els que encara estan oberts s’impliquen mútuament en administracions diferents. Al Cadastre (Barcelona) ja no es poden reclamar les qüestions relacionades amb el preu metre quadrat i altres de generals que van constituir la ponència. La raó és que, un cop aprovades per l’ajuntament de Canet, van ser publicades al Diari de la Generalitat i al Butlletí de la Província. Algú se’n va assabentar? La majoria de ciutadans no té el DOC ni el BOP a la tauleta de nit i l’encarregat del cadastre a Canet, que sí en va tenir notificació, ho va donar tot per bo. Ara bé, abans no acabi el mes des que s’hagi baixat o s’hagi rebut la carta, es poden fer al•legacions a l’aplicació concreta a cada immoble. Escales comptades com a habitatge, habitatges unifamiliars de dues plantes que s’han valorat sobre el terreny com si estiguessin en comunitat de veïns, zones afectades per eixamplaments de carrers que no s’han tingut en compte per a les reduccions pertinents, etc. En un rebut raonablement baix potser no valgui la pena perdre temps a consolidar aquestes bonificacions, però quan el rebut es desborda per sobre de la mensualitat mitjana d’un assalariat o d’un pensionista, cada metre quadrat de menys serà uns quants euros més de què es podrà disposar durant els deu anys que vénen. Seria un greu error pensar que els que tenen l’habitatge en propietat poden suportar un increment de l’IBI en benefici de les finances del poble. Tots els llogaters, tard o d’hora, acabaran havent de suportar aquesta pujada brutal de l’impost. Amb l’agreujant que no hauran tingut ocasió de presentar cap al•legació perquè el subjecte passiu és exclusivament el propietari i la llei en la majoria de casos el faculta a repercutir les pujades de l’impost. Creiem que seria una irresponsabilitat social molt greu no fer tots els possibles per mantenir els rebuts en uns límits raonables només per la tranquil•litat de pensar que qui ho acabaria pagant seria el llogater.

Pel que fa a l’ajuntament, poca cosa es pot fer al nostre entendre si no és una al•legació general i una queixa que s’hagi actuat amb tanta displicència, menyspreu als canetencs i interès propi en la gestió d’aquest augment. Formalment no hi ha hagut cap decisió impugnable, però entenem que tots els canetencs tenen el dret a exigir que es revisi el “manteniment” de l’1,03% de gravamen i es donin explicacions dels motius que han provocat aquestes diferències tan brutals entre uns immobles i uns altres. Per a fer-ho tenen fins al dia 24 de novembre per al•legar contra el darrer plenari, i disposaran de dos mesos més –d’ençà que els pressupostos siguin aprovats definitivament— per al•legar novament i/o, si ho creuen convenient, formular recursos de reposició. O també d’inconstitucionalitat en els casos més greus en què s’han ultrapassat de molt les exigències constitucionals d’igualtat i progressivitat en la càrrega impositiva sense que sigui confiscatòria ni creï discriminació i indefensió. Potser per a aquesta denúncia d’inconstitucionalitat es podrien admetre uns terminis més amples, ja que el solapament entre els terminis i l’ocultisme del procés podrien determinar per ells mateixos la indefensió que s’ha produït, però això ja no és cosa que puguem decidir nosaltres, i el consell que hem de donar és que qui vulgui actuar en qualsevol direcció legal ho faci sense perdre ni un minut més.

Restarem amatents a publicar qualsevol nova informació que obtinguem i, per descomptat, a rectificar immediatament aquelles informacions o consells ens què ens haguem pogut equivocar. Insistim que la responsabilitat última en les decisions que prengui cadascú li pertany a ell. Nosaltres només hem pretès posar bonament en comú les informacions que hem anat obtenint de diverses fonts i ens oferim a ampliar-les en la mesura que se’ns demani.

La millor forma de seguir l’evolució d’aquest tema –per a aquells que confiïn en el nostre punt de vista– serà seguir els avisos i informacions que anirem publicant en la nostra revista corporativa http://locals.esquerra.cat/canetmar . També restarem oberts a qualsevol informació o comentari que ens vulgueu fer arribar al correu-e:

canetmar@esquerra.org