Canet de Mar

Notícia

Promoció Econòmica: Conservar i potenciar la indústria

En Lluís Llovet en el seu article a l’Àmbit defineix perfectament de quina manera l’Ajuntament pot influir en la creació de llocs de treball en els àmbits de la formació i la cultura.

Podem fer alguna cosa avui per afavorir el creixement en d’altres sectors econòmics com ara l’industrial? Sí, sens dubte, sí. Es tracta d’impulsar un tercer eix, l’industrial. Canet és un poble amb arrels industrials, amb fonaments, coneixement i tradició i ha de recuperar amb força la seva tradició manufacturera amb empreses innovadores i respectuoses amb el medi. D’això es tracta, que el desenvolupament econòmic de Canet tingui un equilibri entre turisme - cultura, serveis educatius i indústria.

Malgrat la seva reducció actual, Canet disposa d’un teixit de petites i mitjanes empreses que donen feina a molts canetencs. Tanmateix, a Canet hi ha un important dèficit de llocs de treball, agreujat pel tancament de la Pulligan, ja que ha suposat la desaparició progressiva de més de 300 llocs de treball els darrers cinc anys. Avui a Canet hi ha més de 5.000 persones actives i el poble només ofereix 1.800 llocs de treball, un 20% dels quals manufacturers.

Som al bell mig d’una crisi que ha fet trontollar molts plantejaments. Ho entenem com una oportunitat de reordenar les prioritats que ha de tenir l’Ajuntament. Per això, el primer que hauria de fer l’Ajuntament és adreçar-se als responsables de les empreses de Canet, que ofereixen feina i riquesa. Perquè? Doncs perquè atraure noves empreses a Canet ha de ser la prioritat principal de l’Ajuntament i el primer pas per fer-ho, al nostre entendre, és conservar les que ja tenim i fer que se sentin ben tractades a Canet.

Sap l’Ajuntament com pot ajudar una empresa de Canet perquè continuï funcionant, mantingui i ampliï els llocs de treball, a ser possible, amb gent de Canet? En què podríem col•laborar per beneficiar-nos mútuament? Cal conèixer les necessitats empresarials i intentar ocupar els nous nínxols d’ocupació relacionat amb la producció. Penseu que el perfil de molts aturats i aturades de Canet és, precisament, de gent amb expertesa en la producció industrial. És en aquesta direcció que cal treballar.

Malauradament, l’actual Govern municipal dedica els seus esforços a d’altres afers que no aporten res de nou al poble, i que fins i tot en podem limitar i obstruir el seu desenvolupament posterior.