Canet de Mar

Notícia

El Govern municipal no escolta a la Policia Local

  • Policia Local de Canet de Mar
L’actual equip de govern segueix fent orelles sordes als veritables problemes de la policia local.

Tot continua i igual, si no pitjor. Tal com han fet darrerament els equips de govern des de les àrees de Règim Interior i Seguretat Ciutadana, ni la Sra .Galceran, ni el Sr. Romero no escolten al col·lectiu de la policia, que ha manifestat els seus problemes via escrits, entrats pel registre i signats pels delegats sindicals. Tampoc ens han escoltat a nosaltres, quan en diferents reunions els hi hem fet arribar el conjunt de problemes. El Sr. Romero només hi vol veure un problema econòmic. El fet de no escoltar ens ha portat fins ara a un malestar dins de la plantilla i a un seguit de despeses acumulades degudes als diferents temes que han acabat arribant als jutjats.

L’únic problema que s’ha solucionat, el del cap de policia, ni tan sols s’ha solucionat a l’Ajuntament, ho ha fet la Seguretat Social, donant una baixa definitiva.

En aquest moments el fet de no solucionar res i la disminució de la plantilla, ja que els que han trobat places a altres pobles han marxat, agreujada per les baixes laborals, està repercutit directament en el servei al ciutadà, que té a la seva disposició una policia escassa i desmotivada, amb reconeixements tan explícits com el cartell que avisa que no queda ningú a la comissaria perquè estan de patrulla.
Creiem que el problema es solucionaria posant un cap de comissaria, totalment aliè al organigrama actual, que posés ordre i organitzés amb tracte igualitari la plantilla. El fet de la promoció interna (pujar de cap algú de dins) que proclama el Sr. Romero, només permetria continuar com fins ara o pitjor.

És evident que ni des del govern, amb el regidor de Seguretat Ciutadana que no vol adonar-se del que passa, ni des dels dos regidors de l’anterior govern, la Sra. Forcano i el Sr. Lamana, ni des de l’altre partit a la oposició, Psc, –tots plegats inductors i corresponsables de la situació actual– ni es demanaran responsabilitats politiques ni es reconeixeran els veritables problemes.