Canet de Mar

Notícia

Canet Republicà extraordinari, monogràfic sobre la moció municipal de 27 setembre 2012

  • Canet Republicà 25 - setembre 2012

Fa molt poc ha sortit al carrer el núm. 25 de Canet Republicà. És un monogràfic dedicat exclusivament a l'aprovació de la moció de declaració del municipi de Canet de Mar "territori català lliure i sobirà" en el passat plenari de 27 de setembre. S'adjunta una imatge facsímil del Butlletí. Aquí reproduïm els textos i també la versió completa de la moció (al CR només hi ha un extracte de la declaració, sense el preàmbul), així com la defensa que en va fer l'Ivan Aranda, regidor per ERC. Al final afegim, també, el prec que la Coordinadora de l'ANC Canet per la Independència va llegir al final del ple i que des d'Esquerra subscrivim en la seva totalitat.

Editorial

El 27 de setembre va ser un dia històric. Mentre al Parlament es posava la directa cap a la constitució de Catalunya com a nou Estat a la Unió Europea, Canet es declarava moralment territori català lliure i sobirà. En els dos casos es situaven les eleccions i el referèndum com a eixos centrals i netament democràtics per a l’assalt final. La independència de Catalunya ha assolit finalment carta de ciutadania gràcies a la constància i l’esforç dels ciutadans, que amb l’ANC al davant, han aconseguit remoure un procés que semblava estancat per sempre. Els partits polítics ens sentim exigits a ser molt clars en la forma d’encarar un canvi tan transcendental i a actuar amb l’amplada de mires que aquesta societat reclama. ERC no escatimarà esforços per aconseguir-ho.

La moció d'ERC es va consensuar amb CiU i UMdC
A partir d’una proposta d’ERC i la contraproposta de CiU i UMdC la moció es va consensuar entre aquestes tres formacions, recollint els diversos precedents que hi havia d’altres ajuntaments de l’AMI. Des d’Esquerra Canet, que sempre hem estat crítics des de l’oposició a les decisions, sovint unilaterals, del govern en allò que s’allunyen del nostre ideal de poble, valorem molt positivament l’esforç, la predisposició i la coincidència que posem repetidament sobre la taula aquests tres grups municipals quan es tracta d’avançar en el camí de l’alliberament nacional. Consensuada la moció, es va donar a conèixer a l’ANC-Canet per la Independència que, en un comunicat públic va manifestar el seu acord i satisfacció, tot reservant-se un prec per al mateix ple, un cop aprovada la moció, per demanar que al balcó de l’Ajuntament onegi l’estelada, símbol del camí cap a l’estat propi, fins que aquest sigui una realitat. A Canet molts ciutadans han pres aquesta decisió i des d’ERC Canet recolzem la petició i confiem que aviat es veurà satisfeta.

El PSC s'absté i defensa una consulta popular

Després de queixar-se  –no sense raó–  de no haver estat cridats a consensuar la moció, els regidors del PSC van expressar la seva coincidència en el plantejament de la necessitat de convocar un referèndum dintre de la legalitat. Ens congratulem d’aquest gir que expressa la seva voluntat de no quedar fora d’un procés que afectarà tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva forma de pensar i sigui quin sigui el seu ideari polític en el cas dels partits. Com més ampla sigui la participació més garantia hi haurà d’aconseguir els objectius de la majoria amb el mínim de perjudicis per als disconformes. I, en aquest sentit, desitgem que el Partit Popular tingui la serenor suficient de no interferir en el procés sinó de confluir-hi, sense perjudici d’assegurar una bona transició als que encara tenen com a prioritària la seva identitat espanyola.


VERSIÓ COMPLETA DE LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA


El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa. 
Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltractament polític, econòmic i social que pateix Catalunya vers l’estat i que dinamita el nostre potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent.

En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, el poble de Canet de Mar va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 93,01% dels vots a favor amb una participació del 25,96% dels canetencs i canetenques majors de 16 anys. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Canet de Mar com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent, democràtic i social. Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur. 

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Canet de Mar i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur  a més de 821.000 persones (INE 2on Ter.), el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa uns 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment, gairebé 30 milions d’euros anuals al poble de Canet, o el que és el mateix, 2.251 euros per cada canetenc i canetenca anualment. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col•lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el seu cos jurídic i educatiu, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Canet de Mar, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament  reunit en sessió plenària el dia 27 de setembre de 2012 es manifesta i ACORDA el següent:

Primer. Declarar moralment Canet de Mar territori català lliure i sobirà.

Segon. Instar al President de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas, abans del dia 11 de Setembre del 2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap el nou estat català.

Tercer. Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a l’espoli que pateix Catalunya i que obliga a les administracions públiques catalanes, inclosos els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris. 
L´obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

Quart. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb  la ciutadania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica necessària per esdevenir un estat propi de la Unió europea.

Cinquè. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc  nacional  des  del  qual  es  gestionin  el  règim  fiscal  i  el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura  en que  els  drets  de  ciutadania  i  les  prestacions  socials  quedin garantits  pel  conjunt  de  la  població  catalana,  fent  polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.

Sisè. L’Ajuntament de Canet de Mar s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

Setè.  Des del poble de Canet de Mar, apel·lem  a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

Vuitè. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, a l’Assemblea Nacional Catalana, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Canet de Mar, 27 de setembre de 2012


Defensa de la moció (Ivan Aranda, regidor per ERC)

Estem vivint un moment històric i a Canet de Mar ho hem entès. Avui votem una moció en favor de la independència de Catalunya, una moció per demanar al President de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el termini més breu possible el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap el nou estat català. Avui, això ja és una realitat!
L’11 de setembre d’enguany, es van manifestar a Barcelona més d’un milió i mig de catalans d’orígens molt diversos per demanar que Catalunya sigui un nou estat d’Europa. 
Avui a l’Ajuntament, un 70% dels regidors volem un estat propi per Catalunya. El camí fins aquí ha estat llarg, però ja queda molt menys per assolir la llibertat de Catalunya que fa gairebé 300 anys ens varen rebatre. Des d’ERC ens posem al servei amb totes aquelles formacions polítiques, entitats civils i associacions per treballar conjuntament i sumar esforços per poder celebrar un referèndum, que és la màxima expressió democràtica, el més aviat possible.
No vull acabar la intervenció del meu grup sense agrair a tota aquella gent que ha fet possible que avui, aquest ajuntament, aprovi un moció per la creació d’un estat propi per Catalunya. Dels nostres regidors d’ERC Canet que legislatura rere legislatura han anat picant pedra perquè nosaltres arribar fins aquí, així com a l’ANC per la seva tasca de difusió i treball altruista per fer arriba tothom la necessitat d’independència de Catalunya, i passant pel reconeixement al moviment de les consultes per la independència que a Canet va posar l’embrió pel dret a decidir.
Aviat podrem cridar ben fort Visca Catalunya Lliure!

Text del prec que va adreçar al plenari la Coordinadora de l'ANC Canet per la Independència”

Des de l’ANC-Canet per la Independència mostrem la nostra satisfacció per l’aprovació de la moció on es declara Canet de Mar municipi moralment lliure i sobirà  i la nostra conformitat sobre el seu contingut. Felicitem i encoratgem als regidors que l’han votada, i els hi donem el nostre suport en aquest gran pas cap a la normalització del nostre país tan important. Un cop aprovada aquesta moció resulta imprescindible dignificar un dels símbols que identifiquen la voluntat popular, l’estelada, símbol de l’anhel de llibertat del nostre poble. Ja la tenim penjada al passeig marítim, però el seu lloc legítim és al balcó de l’Ajuntament, així que preguntem si es pot penjar l’estelada al balcó, com ja està passant a moltes altres poblacions on s’aproven mocions similars, i com també estan fent molts canetencs i canetenques, i que romangui al balcó fins que tinguem un estat propi i independent.”