Canet de Mar

Notícia

Avui hem entrat la següent instància:

pulligan
pulligan
Aquest dijous 28 de novembre del 2013 es va haver d’aprovar per Ple en el punt 4 l’aprovació inicial de modificació puntual Normes subsidiàries àrea Pulligan centre en execució de sentència.
La primera notícia d’aquesta sentència la vàrem tenir el dia 19 de novembre a les 11h quan el regidor, la secretària de l’Ajuntament i l’arquitecte Ginesta, ens varen convocar a una reunió.
Ens vàrem veure obligats per llei a aprovar dit punt del Ple, i en cas contrari se’ns va dir que podríem incórrer en prevaricació.
Volem saber què te previst fer l’Ajuntament per reconduir la situació i que la qualificació urbanística de la zona acabi sent la que tots els grups municipals vam acordar en l’aprovació de l’avanç del POUM.
Qui serà el responsable jurídic del tema?
Es pensa comptar amb assessorament jurídic extern?
També volem saber per què s’ha hagut d’aprovar inicialment en els termes que s’ha fet, quan el mateix protocol en preveu la modificació i dos dels 3 signants ja no existeixen. També considerem que caldria convocar l’ex-alcalde Mas perquè expliqués en quins termes es va signar el protocol i a què obligava segons l’assessorament jurídic del Secretari del moment.
Canet de Mar, 3 de desembre de 2013