Canet de Mar

Notícia

Aquí la nostra argumentació:

El nostre grup municipal ha presentat les al·legacions sabent que de manera molt probable no serien acceptades pel govern, i així ha sigut. Esperàvem que potser alguns dels tres partits que formen govern; CiU, UMdC o PP, obrís els ulls i acceptés algunes de les reclamacions fetes pel grup municipal d’ERC ja que suposen un estalvi econòmic per les butxaques dels canetencs, com per exemple reduir un 5% real l’impost de l’IBI.

Detallant les reclamacions que aquest grup municipal ha presentat en forma d’al·legació al pressupost per al 2014 i explicant el perquè d’aquestes reclamacions, des d’ERC,

- Volem que s’apliqui una rebaixa del 5% real com a mínim en la quota de l’IBI de tots els canetencs. La proposta que fa el govern de la rebaixa del 4,75 % del tipus, que no de la quota, només afavoreix una petita part dels habitatges, i no suposa una millora substancial de les quotes per a la gran majoria dels canetencs. 
En un context de càlcul irregular dels nous valors de la ponència del 2011, amb una forquilla de modificació dels valors envers el 1999 que oscil·la entre un augment del 300% i una disminució del 150% segons els casos (30% a -15% anual), rebaixar el gravamen és la pitjor de les solucions possibles, perquè no resol el problema dels que ja paguen més del que els correspon, que se’ls continuarà apujant la quota entre un 15 i un 25%, i, en canvi, afavoreix encara més els que van tenir un càlcul inapropiat a la baixa.
Amb la proposta del govern, en xifres percentuals, tots els béns immobles de Canet que van augmentar el seu valor tindran un augment superior al 5%, mentre que els que no van experimentar augment o van disminuir, encara augmentaran més la distància amb la disminució del gravamen.

- Siguin valents i aprovin la revisió completa i retroactiva de la ponència de valors, que doni una valors adequats i actuals per a tots els béns immobles de Canet. Siguin valents i no fixin un gravamen més alt que el que correspon per les característiques objectives del municipi (0,4 + 0,06% = 0,46% màxim, tal com demana una altra de les reclamacions que rebutgen sense cap argument legal vàlid) i els donarem tot el nostre suport per trobar les formes d’obtenir el mateix volum de recaptació global sense cometre frau de llei ni amagar-se darrere el que diuen un “augment promig” del 9% anual quan en realitat saben que hi ha augments del 30% anual al costat de disminucions del 15% també anual. Prevaricar no és només negar-se a votar a favor d’una sentència que no se t’ha comunicat a temps de defensar-te. Prevaricar també és carregar els ciutadans amb un impost que se sap palesament que és il·legal, injust i discriminatori en la forma que s’aplica. Per què no ens donen d’una vegada les xifres reals de modificació dels valors de la ponència? Ja fa més de 2 anys que les demanem, oralment i per esc rit. Només amb aquestes xifres podrem tractar amb eficàcia el càncer generat a Canet per una ponència mal feta que va ser aprovada per vostès sense cap anàlisi a fons de les irregularitats que s’hi observaven a simple vista. Per què es neguen repetidament a congelar les quotes d’aquest impost fins que una auditoria completa determini si la ponència de valors es va fer bé o si es va procedir de manera inadequada i injustificable?

- Volem que s’elimini la remuneració a càrrec del plenari dels regidors que formen part de la comissió de govern perquè no hi ha la representació proporcional i obligatòria de tots els partits o bé, si es considera una comissió fora de plenari, perquè no els correspon cobrar cap sou perquè és incompatible amb les percepcions que ja cobren per assistir als plenaris. Tant per crear la comissió, com per fixar la seva remuneració, com per dispensar la incompatibilitat, han d’absentar-se en la votació perquè presenten un conflicte clar d’interessos. Per altra banda, és totalment injust i fora de la llei que en un mateix plenari hi hagi regidors que no cobren cap remuneració o compensació per assistir a les comissions formades i d’altres, en canvi, percebin remuneracions o compensacions de 250 a 380 euros per reunió que moltes vegades no arriben a 15 minuts.

- I per últim, volem que s’elimini la inversió prevista a l’Escola de Teixits, així com també les partides de manteniment anual que comportarà la instal·lació d’unes oficines per les regidories de promoció econòmica i ensenyament. Unes despeses que pugen a 107.000 € dels quals 62.000 € són anuals, és a dir cada any gastarem 62.000 euros en el manteniment de les oficines. Encara avui no entenem aquesta dèria del govern en voler ocupar uns espais de l’Escola de Teixits per uns serveis o activitats que ja disposen del seu espai. Primer, vau voler traslladar l’Escola de Música quan aquesta ja ocupa un espai municipal propi, i ara voleu traslladar els serveis de promoció econòmica i ensenyament quan ja en disposen actualment d’espais a Vil·la Flora. Ja vàrem deixar clar en el darrer ple que l’Escola d’adults es pot traslladar sense cap problema a l’Escola de Teixits sense que això suposi cap despesa extra per l’ajuntament. No la utilitzin com a moneda de canvi.

Fins aquí hem arribat. Quan aquest grup municipal d’Esquerra Republicana sigui en el govern, una de les primeres mesures que prendrà serà l’eliminació d’aquesta despesa supèrflua i donar a l’Escola de Teixits el tracte que es mereix i que pugui esdevenir un punt de referència al municipi, a la comarca i al país en matèria educativa i científica, que és pel que s’ha de treballar colze a colze Ajuntament i Diputació.