Canet de Mar

Notícia

Formulem públicament la present oferta als Grups Municipals de CiU i PSC

logoesquerracanet
Esquerra Canet de Mar
OFERTA PÚBLICA

Els quatre regidors electes del grup municipal d'ERC-Canet de Mar, amb la finalitat d'aturar les especulacions cada vegada més desinformades que circulen per Canet en el procés d'establiment de pactes de govern a conseqüència dels resultats tan igualats de les passades eleccions,

FORMULEM PÚBLICAMENT LA PRESENT OFERTA ALS GRUPS MUNICIPALS CiU i PSC:

Hem estudiat detingudament les diferents possibilitats d'establiment d'un pacte estable per al govern de l'ajuntament de Canet de Mar durant els següents 4 anys de legislatura, i hem arribat a la conclusió que de les diferents possibilitats, totes elles legítimes, només un acord estable de govern entre Convergència, el PSC i nosaltres mateixos pot garantir la satisfacció dels criteris rigorosos de comportament en favor del poble: transparència, eficàcia, dedicació, catalanitat i coherència del programa.

També hem comprovat que la coincidència en els objectius i els projectes, així com en la seva periodificació en un context econòmic difícil és molt elevada i suficient per a no témer divergències importants que els arribessin a impedir.
Per això els oferim de forma clara, sincera, pública i irreversible la possibilitat de consensuar entre els tres grups un esquema de funcionament municipal adequat a la voluntat majoritària clarament manifestada pels canetencs en les urnes i que es percep nítidament en l'ambient de la població.

L'únic requisit que exigim si els dos grups accepten aquesta oferta és que l'adhesió a la mateixa sigui igualment sincera i en benefici dels ciutadans de Canet, i deixem a la negociació lleial i equilibrada entre els tres grups la fixació dels elements bàsics que configuren un acord municipal. I sense cap requisit previ: ni pel que fa a l'alcaldia, ni pel que fa a les tinences d'alcaldia, ni pel que fa a la resta de responsabilitats i compromisos que s'han d'establir. Entenem que la forma més adequada de compartir i distribuir les responsabilitats en un esperit de col•laboració sense reserves és atenir-nos als criteris de confiança electoral (nombre de vots), representativitat (nombre de regidors) i d'igualtat d'oportunitats.

Ens comprometem en ferm a no buscar ni acceptar cap altre tipus de pacte o fórmula de govern i manifestem que, si aquesta oferta no és atesa per les dues formacions en el temps electoral previ a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, ens establirem en l'oposició sigui quina sigui l'opció de govern que prosperi, ja que no tenim interès en cap altra combinació. De donar-se aquesta situació, exercirem l'oposició de forma constructiva i democràtica, mantenint el nostre compromís de lleialtat amb els electors.

Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda, Lluís Llovet i Coia Tenas,
Grup Municipal Electe per ERC-AM, amb consentiment explícit de la militància d'ERC.

Canet de Mar, 27 de maig de 2011.