Canet de Mar

Notícia

El paisatge com a motor econòmic: la novetat

Els programes electorals solen tenir un apartat de medi ambient. Per nosaltres no només és un apartat, és una manera de pensar, de planificar, d’actuar. Tota actuació municipal està pensada des de l’ambientalisme amb la finalitat de col·laborar i corresponsabilitzar-nos en el futur del planeta.

El 2015 vam fer propostes relacionades amb l’impuls de l’agricultura ecològica, l’aprofitament dels nostres recursos per a la generació d’energies netes, el foment de l’energia solar o l’agenda 21. No hem estat al capdavant de l’àrea de medi ambient i ha quedat per fer. Li volem donar un impuls vinculant les iniciatives a la promoció econòmica


QUÈ VOLEM FER?

L’entorn natural, l’entorn social, els substrat industrial i la iniciativa comercial i turística són els eixos en què volem organitzar les polítiques públiques d’impuls econòmic. En el programa del 2015 ja definíem els eixos d’actuació. Es tracta de donar continuïtat a aquesta manera transversal d’actuar.

Eixos d'actuació

El paisatge com a motor econòmic: la novetat

Volem introduir el paisatge i l’entorn com una peça clau en la proposta econòmica del programa. Fins ara la cultura, la indústria i el turisme amb segell propi eren els protagonistes. Ara incorporem l’agricultura i les fonts naturals d’energia en aquest àmbit per fer-les realitat. Per això a les noves propostes ja heu pogut llegir que volem apostar per l’ecologisme.

- L’agricultura com a DO i Km0.
Volem donar suport a l’agricultura local sense tractar i / o a l’ecològica. La pagesia és part de la nostra història i volem que tingui futur.  El creixement agrícola té relació amb la comercialització directa o amb els mínims intermediaris. Continuarem amb l’aposta de la venda de productes de proximitat, de productes ecològics i de productes de denominació d’origen i el mercat municipal n’ha de ser la referència. La pagesia ha de créixer al voltant de la zona urbana creant un entramat que faci d’espai de connexió amb els boscos. Canet és molt més que el poble de sota l’autopista. Hi ha tot un Canet per descobrir i potenciar.

- La biomassa com a possible font energètica lliure de les grans companyies transnacionals.
Estudiarem la viabilitat d’implantar una empresa local de generació d’energia que creï llocs de treball i beneficiï la gent de Canet i que pugui implementar-se als edificis públics i posteriorment als habitatges de qi vulgui afegir-se.

- Plans ocupacionals per neteja bosc i creació de biomassa.
Contínuament hi ha plans ocupacionals que hem d’aprofitar per als nostres joves i per millorar els nostres boscos. Proposem fer plans ocupacionals de neteja del bosc i creació de biomassa. Hem de potenciar empreses verdes que són un dels grans motors del futur. El Centre de Noves oportunitats ens ofereix una porta d’accés a aquest tipus de propostes.

- Programa de creació d’energia solar als nous habitatges.
Existeix una normativa que ens permet posar plaques solars als habitatges nous. No n’hi ha prou, volem incentivar els habitatges autosostenibles energèticament i fomentar les energies alternatives. Necessitem un nou país més net i ecològic i lliure dels peatges de les companyies multinacionals.

- Recull de mines i pous per potenciar la xarxa hidrològica local.
La xarxa hidrogràfica local es va deixar perdre amb la connexió a la Tordera. Algun pobles del voltant encara estan utilitzant part de les aigües que produeixen i que les barregen amb les del Tordera. A Canet també hem de creure en potenciar les nostres mines i pous com a font de riquesa ecològica local.

- Promoció del GR5 i de circuits i activitats per la natura.
El turisme de natura també té sortida a Canet. Lligat amb tota l’oferta de càmpings de la nostra població cal potenciar el GR5 com a gran camí. Cal que el donem a conèixer i fem de Canet el punt de sortida de centenars d’excursionistes.

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Caldrà iniciar un procés cap a energies renovables pels vehicles. per a fer-ho des de l’ajuntament cal incentivar-ho amb punts de recàrrega : a l’aparcament municipal i a diferents zones del municipi.

-Més aparcaments bicicletes
Cal dotar el municipi de diferents aparcaments per les bicicletes: establirem vuit punts al passeig marítim i a llocs estratègics de la vila per a poder desplaçar-se amb aquest mitjà.