ERC Canovelles

Documents

REFORMA HORÀRIA

Hem demanat a l’Ajuntament de Canovelles que es pronunciï a favor de la reforma horària i donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.