Cardedeu

Notícia

Sumem accés a les noves tecnologies i al programari lliure

A Esquerra Cardedeu estem convençuts que un bon desenvolupant de la xarxa pública i residencial que garanteixi els serveis avançats i de qualitat és fonamental per adaptar les necessitats de la vila als nous temps i a les noves formes de comunicació i treball. Per això proposem:

• Ampliar les zones Wi-fi públiques per accés a la xarxa, tant a les dependències municipals com als espais públics com places i parcs.
 

• Reforçar i ampliar els cursos de formació municipals per a l‟ús i l'accés a les noves tecnologies (La Mongia i Biblioteca Marc de Vilalba) i programari lliure, així com ampliar la seva difusió.
 

• Plantejar una difusió específica per a col·lectius per tal d‟evitar la fractura digital, sobretot en aquells col·lectius, com ara persones adultes i gent gran.
 

• Continuar amb l'extensió de la xarxa per cable, per propiciar o bé la incorporació en el projecte nacional de Xarxa Oberta o si no és possible la instal·lació d'operadors per oferir serveis avançats i de qualitat a les llars i empreses.