Cardedeu

Notícia

Sumem participació dels joves

A Esquerra Cardedeu creiem en el jovent, en la seva força i en les seves idees. Per això és tant important que estiguin presents i representats en els projectes col·lectius de poble i de país, així com donar-los suport en la seva auto organització i emancipació.

Les nostres propostes concretes en matèria de joventut són les següents:

•  Reservar un paquet important de nous habitatges de protecció oficial per als joves, especialment en règim de lloguer.
 

•  Acabar d'equipar i millorar les prestacions del Casal de Joves “La Fusteria” com a espai de trobada, formació, creativitat i lleure del jovent.
 

•  Incorporar la representació dels estudiants dels instituts de Cardedeu en els consells municipals i altres ens participatius.
 

•  Crear un espai de difusió de les diferents beques per efectuar estades de treball o d‟estudi a l‟exterior.