Cassà de la Selva

Totes les notícies

La veritat del Cas Palau

Aquest dijous 25 de novembre el diputat Pere Bosch, número 3 de la llista per Esquerra a Girona a les eleccions al Parlament, farà un acte on ens explicarà amb tota classe de detall com es va desenvolupar la comissió d'investigació del Cas Palau i quines són les conclusions que se n'extreuen més enllà que aquest fet està pendent encara de resolució judicial.

Zona verda sector 2C

Una nova zona verda (i ja en van 4)

Haureu pogut comprovar com al carrer de la via, a la nova urbanització al costat del sector del Reliable, hi ha moviment. No és altra cosa que l'adequació d'una nova zona verda al municipi de 6.000 m2. Aquest nou espai comptarà amb un espai de jardí, un de jocs infantils i un altre de lleure on està previst instal·lar-hi també porteries. Amb aquesta nova actuació, seran 4 les àrees de joc i zones verdes que s'hauran creat en aquests dos anys i mig de mandat. La primera va ser l'adequació de la plaça del capri-corfu, la segona la plaça de l'eixample, la tercera la plaça de l'avenir i aquesta quarta encara per "batejar". Creiem que és important dotar el municipi d'espais de lleure i esbarjo on les famílies hi puguin estar tranquiles i a la vegada segures. Aquesta actuació es complementarà a la vegada amb la instal·lació de 2 nous parcs saludables i amb una primera fase de senyalització dels itineraris saludables al llarg del recorregut de la via verda que travessa el nostre municipi.

Es restauren les façanes de Can Nadal

L'edifici de Can Nadal, dependència municipal que actualment acull la seu de l'Ajuntament, es veurà afectat per obres durant els propers mesos. Aquestes consisteixen en la rehabilitació de les 4 façanes Tot l'edifici en conjunt presenta un estat de deteriorament important, accentuat per les humitats i per algunes cornises que s'han anat desprenent puntualment. Aquest darrer aspecte és el que ha motivat l'equip de govern a fer front a aquestes obres ja que suposa un elevat risc pels usuaris i assistents a l'Ajuntament. Per tant, les actuacions que es realitzaran afectaran les 4 façanes de l'edifici, es fixaran els ornaments, s'eliminaran les humitats i per últim es millorarà el tema de tancaments fet que generarà a la vegada un estalvi energètic en el conjunt de l'edifici. Un cop redactat el projecte, que data del març de 2009, s'han estat buscant els recursos suficients que s'han obtingut a partir d'una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Girona i 45.000 euros més del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquests 85.000 euros permeten cobrir gairebé el cost total de les obres que pugen a 94.108,54 euros, per tant, la subvenció cobreix més de 90% del total.

S'inicia una nova obra del FEIL

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de canalització del rec del carrer santiago rusinyol fins al col·lector del carrer del sud. Tenen una durada prevista d'un mes i el seu pressupost és de gairebé 18.000 €. Aquest obra s'enmarca dins el capítol previst en el fons estatal de millores de caire ambiental, ja que aquest era un punt final de xarxa que no es trobava conectat a cap col·lector que derivés les aigües residuals a la depuradora. És una actuació petita però que suposarà una millora notable per als veïns que viuen en aquest àmbit.

289.000 € per asfaltar el camí dels metges

La nova resolució del Pla Únic d'Obres i Serveis ha atorgat 289.000 euros per l'obra d'asfaltat del camí dels metges, que condueix cap als refugis de les Gavarres. El cost total de l'obra és de 450.000 euros i per tant, aquesta subvenció cobreix el 65% del cost, a la vegada que és el percentatge màxim que es poden beneficiar els municipis de menys de 10.000 habitants. L'execució d'aquesta obra queda definida per l'any 2011 i completarà l'asfaltat de la xarxa principal de camins veïnals un cop ja s'han asfaltat el camí del remei i de llebrers en direcció a Campllong. Cal recordar que el PUOSC comarcal recull també l'obra d'asfaltat del camí de Sant Andreu Salou i el proper Ple de novembre s'aprovarà el conveni amb el consell comarcal del Gironès per tirar endavant aquesta obra.

Finalitza l'alerta sobre el mosquit tigre

Un mes després de l'avís del servei de control de mosquits sobre la presència del mosquit tigre al nostre municipi, les trampes d'ovoposició que serveixen per poder valorar com han funcionat els tractaments, assenyalen que gairebé s'ha eliminat, per aquest any, la presència del mosquit tigre. El municipi de Cassà disposa d'un total de 13 trampes de mostreig, i en 6 d'elles es varen trobar ous de mosquit tigre. E el darrer control fet en aquestes trampes, tan sols se n'ha detectat en 1. Aquest fet és fruit tan del bon funcionament dels tractaments aplicats com per l'arribada de la fresca que fa que la cosa comenci a anar de baixa, i amb l'entrada del fred a finals d'octubre o primers de novembre, que és molt variable, l'espècie s'atura fins la temporada vinent.

Més de 80.000 € per a les polítiques de joventut

El treball de planificació des de cadascuna de les àrees de govern de l'Ajuntament va donant els seus fruits a mesura que es van resolent les diferents convocatòries de subvencions. Aquesta vegada és l'àrea de joventut la que obté una subvenció de més de 80.000 € amb l'objectiu d'adequar l'antic escorxador com a local per a joves. Actualment, aquest espai ja es destina als joves, bàsicament en la formació a través del programa d'escoles taller que ara s'ha transformat en cases d'oficis. L'oferta doncs es veurà ampliada ja que amb les actuacions previstes de realitzar, s'utilitzarà també com a casal de joves on s'hi duran a terme activitats de dinamització juvenil. Aquesta nou projecte acaba definint un espai fix per als joves de Cassà, un cop s'ha demostrat que les activitats de dinamització que s'han vingut realitzant fins al moment funcionen. El dèficit que hi ha hagut a l'Ajuntament en polítiques juvenils ha estat evident des de fa molts anys i no ha estat fins que l'actual equip de govern ha pres la iniciativa d'afrontar-ho que s'ha començat a treballar per als joves del nostre municipi.

Comencen puntualment les obres de Can Trinxeria

Tal i com s'havia anunciat, a finals de setembre es varen iniciar les obres de rehabilitació de l'edifici de Can Trinxeria. L'empresa que realitza les obres, Arcadi Pla, ha previst que tot el moviment, tant de vehicles, personal com de material, es faci pel carrer Martí Dausà. D'aquesta manera s'aconsegueix minimitzar la possible afectació en el trànsit que circula per la plaça de la Coma. Recordem que aquestes obres tenen un termini d'execució de 8 mesos i mig i que està finançada en una 100% per la Unió Europea, la Generalitat i la Diputació de Girona.

La Fundació Natura de Colòmbia s'interessa per l'experiència de custòdia del territori de Cassà

La Xarxa de Custòdia del Territori, organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país ha organitzat durant aquesta setmana unes visites amb representants de la Fundació Natura de Colòmbia amb propietaris, ajuntaments i entitats amb experiències de custòdia del territori arreu de Catalunya. Aquest dimecres han pogut veure l'experiència de custòdia del nostre municipi, amb els prats de dall d'Esclet, acompanyats d'en Joan Bou, alcalde de veïnat d'Esclet i David Vila, regidor de medi ambient.