Cassà de la Selva

Totes les notícies

Presentació del projecte d'asfaltat del camí dels metges

L'Ajuntament va convocar el passat diumenge 12 de desembre els veïns del Veïnat de Verneda per tal de presentar-los el projecte d'asfaltat d'aquest camí, obra llargament reivindicada. En el transcurs de la presentació es va fer una breu referència sobre com s'ha desenvolupat aquest projecte, des del seu encàrrec fins a l'aprovació definitiva del mateix. Les principals característiques d'aquesta actuació són: - Longitud del camí a asfaltar: 2.450 m. - Secció prevista de 5 metres per facilitar l'encreuament dels vehicles - Termini d'execució de l'obra de 3 mesos Pel que fa al finançament de l'obra, aquesta té un cost de més de 458.000 euros i es disposa d'una subvenció del PUOSC per l'anualitat 2011 que puja a la quantitat de 289.000 euros, un 63% del total. En la mateixa reunió es va exposar que la resta es financiaria a parts iguales entre l'Ajuntament i els veïns, que hi aportaran un 18,5% del cost total de l'obra.

Nova campanya de sensibilització

En el transcurs d'aquesta setmana s'han repartit a totes les llar un nou material informatiu amb l'objecte de sensibilitzar la població cap a la necessitat de millorar la gestió dels nostres residus i incrementar els índexs de recollida selectiva. El material consta d'una carta de presentació, un tríptic informatiu i com a element més novedós un magnètic on hi podem trobar informació de totes i cadascunes de les fraccions de residus. Aquesta campanya pretén tenir continuïtat amb noves actuacions que s'aniran desenvolupant properament.

Es posen en servei les noves tarifes de zona blava

Des de l'àrea de promoció econòmica s'ha impulsat la renovació del contracte de gestió del servei d'explotació de la zona blava. A partir de la renovació de les noves màquines expenedores, s'han adaptat els nous preus, una de les principals novetats del servei, ja que s'incorpora una primera franja de 20 minuts per un import simbòlic de 5 cèntims d'euro. En segon lloc, es tornaran a regalar les targetes comerç, un total de 10.000, que es repartiran a través dels comerços associats a la UBC, targetes amb la imatge que acompanya aquest text.

Arranjament parcial de la carretera de Caldes

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs per condicionar un vorera provisional en el tram de la carretera de Caldes o carrer Germà Agustí que transcorre en direccio a la variant. A partir d'una convocatòria que l'Ajuntament va fer als veïns, es varen exposar tan les necessitats que tenien els veïns com les propostes que es plantejaven des del consistori. La conclusió final va ser que en primer lloc convenia millorar la seguretat dels vianants i per això calia condicionar uns accessos segurs. És per això que s'ha ampliat el voral i s'ha delimitat l'espai entre el peató i els vehicles amb un pals de fusta per garantir-ne la seguretat. Aquesta primera actuació és provisional ja que l'execució de diferents plans parcials, així com el projecte d'urbanització d'aquest àmbit, preveu voreres més amples fet que obliga a recular les tanques actuals. La segona proposta que es va presentar des de l'Ajuntament, va ser la instal·lació d'enllumenat públic en aquest tram que va des del Reliable fins a l'última de les cases existents. Per poder dur a terme aquesta actuació, s'ha aprofitat les obres previstes en el FEOSL per incorporar aquest tram com a millora del projecte. En el transcurs del Ple de desembre es demanaran també explicacions de la deixades que ha mantingut aquest espai en anteriors governs, tal i com lamentaven els veïns, així com del conveni d'acceptació d'aquest vial que era propietat de la Diputació de Girona, i va passar a ser municipal a partir de la firma d'un conveni l'any 2003 tot i no disposar de tots els serveis bàsics per acceptar un traspàs d'aquestes caracterítiques.

La veritat del Cas Palau

Aquest dijous 25 de novembre el diputat Pere Bosch, número 3 de la llista per Esquerra a Girona a les eleccions al Parlament, farà un acte on ens explicarà amb tota classe de detall com es va desenvolupar la comissió d'investigació del Cas Palau i quines són les conclusions que se n'extreuen més enllà que aquest fet està pendent encara de resolució judicial.

Zona verda sector 2C

Una nova zona verda (i ja en van 4)

Haureu pogut comprovar com al carrer de la via, a la nova urbanització al costat del sector del Reliable, hi ha moviment. No és altra cosa que l'adequació d'una nova zona verda al municipi de 6.000 m2. Aquest nou espai comptarà amb un espai de jardí, un de jocs infantils i un altre de lleure on està previst instal·lar-hi també porteries. Amb aquesta nova actuació, seran 4 les àrees de joc i zones verdes que s'hauran creat en aquests dos anys i mig de mandat. La primera va ser l'adequació de la plaça del capri-corfu, la segona la plaça de l'eixample, la tercera la plaça de l'avenir i aquesta quarta encara per "batejar". Creiem que és important dotar el municipi d'espais de lleure i esbarjo on les famílies hi puguin estar tranquiles i a la vegada segures. Aquesta actuació es complementarà a la vegada amb la instal·lació de 2 nous parcs saludables i amb una primera fase de senyalització dels itineraris saludables al llarg del recorregut de la via verda que travessa el nostre municipi.

Es restauren les façanes de Can Nadal

L'edifici de Can Nadal, dependència municipal que actualment acull la seu de l'Ajuntament, es veurà afectat per obres durant els propers mesos. Aquestes consisteixen en la rehabilitació de les 4 façanes Tot l'edifici en conjunt presenta un estat de deteriorament important, accentuat per les humitats i per algunes cornises que s'han anat desprenent puntualment. Aquest darrer aspecte és el que ha motivat l'equip de govern a fer front a aquestes obres ja que suposa un elevat risc pels usuaris i assistents a l'Ajuntament. Per tant, les actuacions que es realitzaran afectaran les 4 façanes de l'edifici, es fixaran els ornaments, s'eliminaran les humitats i per últim es millorarà el tema de tancaments fet que generarà a la vegada un estalvi energètic en el conjunt de l'edifici. Un cop redactat el projecte, que data del març de 2009, s'han estat buscant els recursos suficients que s'han obtingut a partir d'una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Girona i 45.000 euros més del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquests 85.000 euros permeten cobrir gairebé el cost total de les obres que pugen a 94.108,54 euros, per tant, la subvenció cobreix més de 90% del total.

S'inicia una nova obra del FEIL

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de canalització del rec del carrer santiago rusinyol fins al col·lector del carrer del sud. Tenen una durada prevista d'un mes i el seu pressupost és de gairebé 18.000 €. Aquest obra s'enmarca dins el capítol previst en el fons estatal de millores de caire ambiental, ja que aquest era un punt final de xarxa que no es trobava conectat a cap col·lector que derivés les aigües residuals a la depuradora. És una actuació petita però que suposarà una millora notable per als veïns que viuen en aquest àmbit.

289.000 € per asfaltar el camí dels metges

La nova resolució del Pla Únic d'Obres i Serveis ha atorgat 289.000 euros per l'obra d'asfaltat del camí dels metges, que condueix cap als refugis de les Gavarres. El cost total de l'obra és de 450.000 euros i per tant, aquesta subvenció cobreix el 65% del cost, a la vegada que és el percentatge màxim que es poden beneficiar els municipis de menys de 10.000 habitants. L'execució d'aquesta obra queda definida per l'any 2011 i completarà l'asfaltat de la xarxa principal de camins veïnals un cop ja s'han asfaltat el camí del remei i de llebrers en direcció a Campllong. Cal recordar que el PUOSC comarcal recull també l'obra d'asfaltat del camí de Sant Andreu Salou i el proper Ple de novembre s'aprovarà el conveni amb el consell comarcal del Gironès per tirar endavant aquesta obra.