Cassà de la Selva

Totes les notícies

COMUNICAT D’ESQUERRA CASSÀ AL RESPECTE DE LES NEGOCIACIONS DUTES A TERME i MANTENIMENT DE L’OFERTA DE DIÀLEG

Esquerra va iniciar les converses, entregant una proposta d’acord com a punt de partida per negociar i no ha obtingut cap resposta.   Una de les principals línies de treball d’aquesta legislatura ha estat la millora de la transparència de l’Ajuntament de Cassà, a tal efecte, i com hem fet sempre, posem a disposició de la ciutadania totes les accions dutes a terme un cop finalitzades les eleccions municipals del passat 26 de maig, per tal que tothom en tingui coneixement i cadascú en pugui treure les seves conclusions. D’entrada volem constatar el manteniment de l’oferta d’Esquerra Cassà per dialogar i pactar amb tots els grups polítics de l’ajuntament i concretament d’arribar a consensos amplis, oferta que malgrat que entenem que Junts per Cassà i el PSC hagin firmat un acord, per part nostra segueix sobre la taula, i així serà fins el dia 15 de juny, amb els quals no tenim cap mena d’impediment per seguir parlant i dialogant amb tots aquells que estiguin disposats a fer-ho. Després del resultat de les eleccions municipals, el dilluns 27 al vespre ens vam reunir els membres de la candidatura i la secció local d’Esquerra Cassà per consensuar una posició i dinàmica de treball. Vam acordar obrir diàleg amb tots els grups i plantejar-los a tots una proposta de govern en minoria d’Esquerra (perquè ja vam dir que no pactaríem amb el PSC) on s’incrementava la participació i òbviament el poder de tots els grups.   Al mateix temps, des d’ERC teníem una cosa clara:que tant en campanya com després havíem dit clarament que no estàvem ni estem disposats a compartir govern amb el PSC, ni arribar a un pacte per l’alcaldia amb aquest partit, per motius obvis, ja que no podem viure aliens a la situació política actual i per respecte als nostres companys i companyes a la presó o a l’exili.   Dimarts 28 a les 17:00 ens vam reunir amb els representants del PSC. I el dimecres 29 a les 18:00 amb els representants de Junts per Cassà.

COMUNICAT D’ERC CASSÀ SOBRE LES NEGOCIACIONS I CONVERSES MANTINGUDES AMB ELS DIFERENTS GRUPS

  Davant la convocatòria de la roda de premsa anunciada pels grups de Junts per Cassà i PSC, des d’Esquerra Cassà volem informar als cassanencs i cassanenques al respecte de les negociacions i converses mantingudes amb els diferents grups, així com també de la proposta inicial que des d’Esquerra Cassà  es va plantejar tant a Junts per Cassà com al PSC Cassà. Com a llista més votada des del dia després de les eleccions municipals vam obrir el diàleg amb els dos grups polítics. I aquesta setmana, els vam traslladar a tots dos una mateixa proposta de projecte de poble i sistema d’organització de l’Ajuntament per consensuar entre tots els grups, per tal d’assegurar la participació i implicació de tots ells. Així mateix amb el grup de Junts per Cassà ens vam emplaçar a tornar-nos a trobar per tal d’obtenir resposta a la proposta inicial per seguir-la consensuant i treballant entre els dos per tal d’arribar una entesa. En el transcurs de les converses es va posar sobre la taula la possibilitat de compartir l’alcaldia, proposta a la que Esquerra vam quedar oberts a parlar-ne pendents que Junts per Cassà concretés com s’hauria d’articular. Al mateix temps, entre els dos grups vam acordar un silenci informatiu que es considerava necessari per tal de poder seguir dialogant de tot sense interferències fins la següent reunió. Diàleg que entenem estroncat unilateralment per part de Junts per Cassà davant la convocatòria de premsa feta conjuntament amb el PSC, de la qual desconeixem el contingut que anunciaran. La proposta incial feta per part d’Esquerra, sobre la qual volíem crear un consens suficientment ampli amb els grups era la següent: D’acord amb la nova composició del ple municipal i del resultat de les eleccions, en les quals per un marge estret, ERC va obtenir el major nombre de vots, es proposava formar un govern en minora en el qual totes les comissions, consells i organismes col·legiats de l’ajuntament es repliqués la composició del ple, on ERC i Junts per Cassà tindrien el mateix nombre de representants i un correspondria al PSC.

Esquerra Cassà guanya les eleccions municipals amb 2139 vots, 341 vots més que el 2015 i un regidor més  

La secció local d’Esquerra Cassà valora molt positivament els resultats de les darreres eleccions municipals que li confereixen la victòria a l’ajuntament de Cassà. Amb 341 vots més que el 2015 i un regidor més, aquests resultats mostren la clara voluntat dels cassanencs i cassanenques a seguir amb el projecte de la darrera legislatura, ja que millora substancialment el nombre de vots aconseguits fa quatre anys. Amb 8 regidors, l’equip d’Esquerra Cassà, com a guanyadors de les eleccions, creu que li pertoca la responsabilitat de formar govern en minoria i obrir el diàleg amb totes les formacions, per tal que a partir del programa electoral i projecte de cada formació es puguin consensuar les accions a dur a terme al poble de Cassà. Esquerra Cassà va obtenir 1798 vots l’any 2015 i 7 regidors, els resultats de les eleccions municipals del 2019 els confereixen la victòria amb 2139 vots i 8 regidors. A més aquest són els millors resultats obtinguts pel partit en una convocatòria electoral, en cap altra elecció l’agrupació d’Esquerra havia tret tants vots com en les passades eleccions municipals del 26 de maig.  

ERC Cassà es presenta com a garantia del sanejament econòmic de l’ajuntament de Cassà de la Selva

En 4 anys l’endeutament s’haurà situat per sota del 20%, i s’han aconseguit més de 2 milions d’euros en subvencions.     En l’àmbit econòmic i de l’hisenda de l’Ajuntament de Cassà ERC ha aconseguit tenir un Ajuntament econòmicament sanejat. I defensa que la millor garantia per mantenir-lo és que Esquerra Cassà segueixi gestionant amb rigor i control el pressupost municipal. Des del 2015 al 2018 s’han reduït 3 milions i mig d’euros d’endeutament. Baixant d’un endeutament de 6.400.000€  el 2015 a un endeutament de 2.800.000€ al tancar el 2018. Això vol dir que s’ha passat del 61,7% d’endeutament del 2015 i que es tancarà l’any 2019 per sota del 20% d’endeutament. Una reducció importantíssima, que ha permès reduir substancialment el pagament d’interessos i amortitzacions als bancs i que s’han pogut destinar a fer d’altres inversions o serveis necessaris per Cassà. Esquerra Cassà vol seguir així, treballant per controlar fins l’últim cèntim que gasta l’ajuntament, perquè són els diners de tota la ciutadania, cal aconseguir-ne el màxim profit i destinar-los per aquelles accions més necessàries i per aquelles persones que més ho necessiten. Si es controla la despesa, vol dir que també es poden controlar els ingressos i reduir els impostos, tal com s’ha fet aquesta legislatura. S’han congelat la majoria d’impostos i taxes municipals i s’han aprovat també bonificacions socials i mediambientals a la gran majoria d’impostos o taxes, que no només han quedat congelats sino que en alguns casos també s’han reduït, aplicant reduccions per les famílies nombroses, gent gran, o les persones en situacions vulnerables. Impostos com el d’obres s’ha reduït un 5%, s’ha reduït també un 50% les taxes per l’obertura de noves activitats, i hem rebaixat la plusvàlua més d’un 23%.   Finalment en l’IBI, gràcies a les modificacions fetes pel govern d’Esquerra, s’ha aturat l’increment del 10% que es venia aplicant cada any des del 2010, i que tots els governs anteriors havien seguit aplicant, gràcies al control i rigor en l’execució pressupostària, s’ha pogut congelar l’increment i aquest 2019 i 2020 el rebut de l’IBI pràcticament no incrementarà.

L’Ajuntament de Cassà aconsegueix una subvenció europea de 750.000 euros pel projecte de via verda entre Cassà de la Selva-Campllong-Fornells-Llambilles

La proposta presentada pel govern d’Esquerra Cassà és la proposta que ha rebut la puntuació més alta de totes les presentades a Catalunya      L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aconseguit una subvenció del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder)  de 750.000 euros pel projecte de via verda entre el municipi i Campllong, Fornells i Llambilles. La proposta de l’Ajuntament de Cassà ha rebut la puntuació més alta de totes les presentades a Catalunya, i per tant, rebrà un 50% de subvenció de la inversió total.   Paral·lelament ja s’està treballant per completar el finançament de la via verda, amb les subvencions relatives al pla de foment turístic que podrien representar també una part significativa de tota de la inversió.   El govern d’Esquerra de l’Ajuntament de Cassà valora molt positivament la notícia que gràcies a la preparació del projecte i tota la seva tramitació prèvia, la proposta del carril bici serà aviat una realitat.   Aquesta és una molt bona notícia per Cassà de la Selva, ja que suposarà una millora en la mobilitat en bicicleta per connectar-se entre diferents municipis veïns, així com també serà un atractiu per atraure més visitants al municipi amb la implantació de productes turístics en els nous traçats.   A més a més, amb aquest projecte, es podrà desenvolupar el programa d’actuació per l’impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en el sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. Aquest pla defineix un conjunt d’actuacions en tot el municipi de promoció de la mobilitat i la bicicleta en el que es proposen diverses actuacions.   Es tracta d’una subvenció que promou l'execució d'actuacions de vies ciclistes, amb la finalitat d'impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura basada en l'ús de la bicicleta com a mode de transport sostenible i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Es preveu una actuació que impulsa actuacions específiques de vies ciclistes que serveixen per a la mobilitat quotidiana i per a l'oci i la pràctica de l'esport i el turisme.

La cura dels veïnats i la prevenció d’incendis a les Gavarres una prioritat per Esquerra Cassà

La cura i el manteniment dels veïnats que conformen el municipi són igual de prioritaris que el nucli. Per aquest motiu, durant aquesta legislatura Esquerra ha treballat per arranjar camins veïnals, amb àrids reciclats, asfaltatges o el manteniment dels camins existents.   En aquest sentit Esquerra Cassà es compromet a seguir treballant per mantenir els camins veïnals, millorant els passallissos i ponts de rieres i gestionant les rieres del municipi, tenint cura de la seva neteja i manteniment.   Una de les altres principals línies d’actuació és seguir treballant per evitar els abocament de residus a les Gavarres i veïnats, i en cas que es produeixin, seguirem amb els procediments sancionadors i posterior neteja de les àrees afectades   Així mateix es marca com a prioritat el desplegament del pla de mesures contra incendis a les Gavarres i la seva prevenció treballant conjuntament amb l’ADF, bombers i els propietaris, una col·laboració imprescindible per prevenir i protegir Cassà de la Selva dels incendis.  

ERC Cassà aposta per seguir revaloritzant el nucli històric, incentivant l’obertura i manteniments de comerços i activitats, embellint-lo i fent-lo més accessible  

Durant aquests 4 anys de legislatura, Esquerra ha apostat per la rehabilitació del nucli històric de Cassà, embellint i arranjant diversos espais del barri vell, deixant-los a un sol nivell i renovant la senyalització i il·luminació.   Les obres de la primera fase, que van començar el 2017, han consistit en actuar al carrer Nou, Joan Gener, Roscada, Dolors, travessera de la plaça Petita , la travessera de les Mesures, el carrer d'Ocata, el carrer de la Mel  i la travessera de la Coma. També s'ha adeqüat la placeta de ca la Marcel·la. Els carrers s'han fet a un sol nivell per tal de fer-los accessibles. De la mateixa manera, s'ha aprofitat per canviar els serveis com l'aigua i les telecomunicacions, a part de fer les actuacions de millora de l'eficiència energètica a l'enllumenat públic. La segona fase ha consistit en la rehabilitació de la plaça de Sant Pere, el carrer d’Avall i el carrer Reverend J.Bosch.    L’objectiu d’Esquerra Cassà és el de seguir revaloritzant el nucli històric, embellint-lo i fent-lo més accessible per als vianants. Es vol rehabilitar el carrer de la Indústria i es començaran a estudiar la rehabilitació del carrer Ample, la plaça Jacint Verdaguer i la plaça de la Coma, mantenint els incentius fiscals per l’establiment de nous habitatges, comerços i activitats de restauració.   Martí Vallès, alcalde i candidat d’Esquerra Cassà ha remarcat que “la rehabilitació i embelliment barri vell han significat una millora important d’aquesta part del poble que volem revitalitzar encara més perquè tots en puguem gaudir. Volem seguir afavorint l’establiment de comerços i posar totes les facilitats per les persones que vulguin establir un comerç o el seu habitatge al nucli, per això, a banda de rehabilitar i embellir la zona, també oferim bonificacions fiscals i altres ajudes econòmiques que mantindrem per seguir millorant el nostre municipi”.   Aquestes accions, s’hi sumaran el pla de dinamització i embelliment d’aparadors buits i la continuació de la campanya de promoció del comerç local que ha començat aquest any i que ha comptat amb diverses accions com el repartiment de targetes d’aparcament per la zona blava gratuïtes, i diversos elements de promoció del comerç local per tal de posar de manifest la gran qualitat i varietat de productes que es poden trobar al comerços de Cassà.

ERC Cassà aposta per la transparència, la participació i la comunicació

Els últims 4 anys l’Ajuntament de Cassà ha aconseguit el certificat d’Ajuntament 100% transparent, un del pocs de la demarcació de Girona   Per Esquerra Cassà, la participació i la transparència són les eines que permeten millorar la relació entre l’ajuntament i la ciutadania. Durant aquests 4 anys de legislatura, Esquerra ha implementat eines que permeten que la ciutadania pugui formar part de les decisions  que es prenen a l’ajuntament. Un clar exemple són els pressupostos participatius, els quals, permeten als cassanencs i a les cassanenques decidir a  través d’un procés participatiu el destí d’una part del pressupost municipal. També s’ha consensuat i debatut entre els ciutadans el Pla Estratègic Cassà 2025 així com també s’ha iniciat un procés participatiu per decidir la mobilitat del municipi així com també el pla de dinamització comercial, consensuat conjuntament amb els comerciants.     Per altra banda, per primera vegada a l’ajuntament Esquerra Cassà va fixar-se durant aquests 4 anys de legislatura, el Pla d’Actuació Municipal 2015-2015, disponible a la pàgina web municipal i actualitzant el grau de compliment de les propostes, de les quals s’han complert més del 95%.   La transparència és un altre dels puntals per un ajuntament obert a la ciutadania. Durant 4 anys consecutius, des que Esquerra és al govern, l’ajuntament de Cassà ha rebut el Segell Infoparticipa amb un 100% de transparència per la informació penjada a la pàgina web municipal. Cassà és un dels dos únics municipis gironins que han revalidat aquest segell complint el 100% dels ítems:  l’objectivitat, l’actualització constant i el fet que la cerca de la informació sigui fàcil, comprensible, àgil i ràpida per a les persones que la vulguin consultar.   Esquerra Cassà vol continuar treballant per garantir aquesta transparència i participació, així com també treballar per millorar encara més la capacitat de resposta a la ciutadania i millorar els canals de comunicació entre la ciutadania i l’ajuntament.

S’obre l’aparcament a la zona del carrer Poeta Machado amb 48 places d’estacionament gratuït

L’aparcament de la zona del carrer Poeta Machado ja és una realitat. En total el solar habilitat permet encabir-hi 48 places d’aparcament gratuït, que se sumen a les més de 225 places que s’han creat en aquesta legislatura, seguint amb la política municipal d’augmentar les zones d’aparcament a la vila. L’aparcament ha estat possible gràcies a un acord per a una nova cessió de terreny. La durada del conveni al qual s’ha arribat entre el consistori i els propietaris del solar és indefinit, amb un mínim de cinc anys. Amb l’arranjament d’aquest aparcament també s’ha adequat el paviment del camí per a vianants que connecta el carrer Poeta Machado i el carrer Migdia per tal de facilitar l’accés al nucli i al Passeig Vilaret. Els propietaris del solar van demanar a l’Ajuntament que en els treballs d’adequació es tingui en compte la figura del cassanenc Narcís Artau, que era l’antic propietari del terreny. Des del consistori s’ha instal·lat un monolit que recorda la figura d’aquest cassanenc rellevant, extreballador del suro i exlíder sindical, que va morir l’octubre del 2014, als 94 anys. Reclutat a la Guerra Civil espanyola en la “lleva del biberó”, Artau va estar presoner en un camp a Balaguer i després a Terol. Artau va ser un dels fundadors i delegat de CCOO, a més de militar uns anys al PSUC.