Cassà de la Selva

Totes les notícies

La plaça de la Coma, el cor de Cassà

Orgullosos del nostre poble

La feina del govern ens permet contactar amb molta gent, entitats i associacions del poble. Cada vegada que ho fem sentim un profund orgull de ser cassanencs. Amb la marca Cassà volem transmetre aquest sentiment de pertinença a un poble en el qual destaquen, entre d’altres, la música, el suro i les Gavarres, juntament amb altres elements que ens diferencien. Quan parlem de música, trobem la Nit del Músics, emblemàtica i única a Catalunya. Si pensem en un altre poble d’una dimensió similar a Cassà és difícil trobar una Escola de Música i una Jove Orquestra com la nostra, amb un futur esplèndid. Si pensem en algunes de les manifestacions musicals del nostre poble, el “Cassà es vesteix de música” és una bona mostra de totes les iniciatives musicals nascudes aquí. El ‘Solfejant’ s’ha convertit en un festival de música d’estiu referent a les comarques gironines. Al novembre estrenem, per primera vegada, el festival de música dels avis ‘Càntut’. A banda d’això, tenim un munt de cassanencs repartits pel món fent música de tota mena. No hi ha dubte que tenim suficients motius per reivindicar amb orgull la dita de “Cassà, terra de músics”. Pel que fa al suro, no podem oblidar que som un dels pobles productors de taps de suro més importants del món. Ens hem proposat que se’ns conegui cada dia més com a vila surera. Per això hem tirat endavant iniciatives com la ruta transfronterera del suro, hem presentat l’itinerari de la ruta del suro a la vila de Cassà apadrinada per en Joaquim Nadal, hem organitzat a Can Trinxeria l’exposició “Cassà, vila surera” i promourem noves apostes vinculades a aquest món. Amb tot, hem buscat i seguirem buscant la col·laboració amb els agents econòmics de Cassà, especialment els de la indústria surera. Si ens fixem en les Gavarres, cal dir que des de Cassà tenim una de les millors entrades al massís, amb la joia dels aqüeductes de can Vilallonga, un bé cultural d’interès nacional, o la mateixa finca de can Vilallonga, que funciona com a centre d’interpretació de la natura i que estem decidits a potenciar.

Fem balanç d'un any reanimant Cassà

Aquest mes de juny estem repartint a diversos punts del municipi el bulletí en el qual fem balanç d'aquest any reanimant Cassà. La publicació recull les actuacions més destacades que hem fet durant aquest any i les que preveiem fer abans que finalitzi el 2016.  Durant els propers dies l'alcalde, els regidors i els membres de la llista d'ERC Cassà el distribuiran a les diferents llars del municipi per recollir les propostes i suggeriments dels cassanencs. Consulta el butlletí municipal d'ERC Cassà

El camp de futbol és una de les inversions previstes per aquest any

No caldrà demanar un nou crèdit, reduïm l’endeutament i durem a terme un pla d’asfaltatge

El tancament del pressupost del 2015 ha permès a l’Ajuntament de Cassà de la Selva incorporar 1.195.116,41€ de romanents disponibles. Amb la introducció d’aquests diners addicionals al pressupost del 2016 hem optat per continuar reduint l’endeutament, però al mateix temps planificar inversions importants en el manteniment de camins veïnals i l’asfaltatge d’alguns carrers. És per això que enguany liquidarem 400.000 € addicionals d’endeutament i evitarem demanar un nou crèdit de 344.000 € per finançar obres necessàries com el canvi de gespa del camp de futbol, la coberta de l’escola Puig d’Arques o les millores a la piscina municipal. Al mateix temps que s’arrenjaran els camins veïnals i es repararan alguns dels carrers més malmesos.   En total, aquest any reduirem l’endeutament de l’Ajuntament de Cassà de la Selva més de 20 punts percentuals. Preveiem que a finals de 2016 hi hagi un endeutament total de 4.550.000 €, més d’1.157.000 € menys de deute respecte el final del 2015. Al mateix temps podrem finançar les inversions previstes amb recursos propis, sense haver d’endeutar-nos ni incrementar taxes, fet molt important ja que és poc freqüent. El 2015 s’ha gastat el 92,78% del previst a les partides del pressupost (l’any 2014 es va executar un 90,84% de les despeses), un percentatge molt superior al que van executar la mitjana dels ajuntaments de la demarcació de Girona l’any 2014 que va ser el 77% dels seus pressupostos. Per altra banda el 2015 també han augmentat els ingressos. S’ha recaptat més del pressupostat, concretament un 104,3% aquest 2015, més que el 102,69% del 2014, i més que el 95% de mitjana dels ajuntaments de la província de Girona l’any 2014. Cal matisar que el preu de les taxes i els impostos no ha incrementat, el que ha augmentat és el nombre de persones que paguen i, per tant, la recaptació total. Dit d’una altra manera, amb els mateixos preus hi ha més persones que paguen.

Incentivem l’ocupació d’habitatges buits i la rehabilitació d’habitatges

Reanimar Cassà passa inevitablement per fomentar l’ocupació d’habitatges buits, especialment els del centre del poble. Aquest mes de febrer hem començat a emprendre accions per trobar solucions al problema de la desocupació. Els Serveis Tècnics Municipals han comptabilitzat al voltant de 160 habitatges desocupats propietat d’entitats financeres o empreses a Cassà de la Selva. Al mateix temps, tenim 54 famílies al municipi en una situació de risc d’exclusió residencial. Davant d’aquestes xifres és evident que no ens podem quedar de braços plegats, i és per això que al ple del mes de febrer vàrem portar la proposta que l’Ajuntament de Cassà pogués iniciar d’ofici la declaració de cessió obligatòria d’habitatges que consten com a desocupats i que són d’entitats financeres o de grans propietaris. Aquesta opció va ser aprovada pels dos grups de l’Ajuntament i des de llavors els Serveis Tècnics estan contactant amb els propietaris del llistat dels 160 habitatges desocupats del poble per tal que hi posin solució. El remei és aparentment simple: ocupar els habitatges desocupats a través de múltiples fórmules, entre les quals hi ha la del lloguer social. Per gestionar les peticions ciutadanes en matèria d’habitatge, hem considerat necessari incorporar una tècnica d’habitatge del Consell Comarcal del Gironès que doni resposta a molts dubtes que els ciutadans tenen en aquesta matèria. El dilluns 7 de març es va posar en marxa l’Oficina d’Habitatge de Cassà amb una destacada afluència d’usuaris que venien a resoldre diverses qüestions. Està clar que aquest és un tema que interessa a les cassanenques i cassanencs i que l’únic camí possible és trobar solucions. Això és el que estem fent. Cassà tampoc es reanimarà del tot si no activem la rehabilitació d’habitatges per posar-los al mercat en favor de la gent més jove. Per aquest motiu hem incrementat  de 1.000 a 15.000 euros la partida dedicada al foment de la rehabilitació d’habitatges.

Un moment del ple de desembre del 2015 quan s'aprovaven els pressupostos vigents

El govern d’Esquerra de Cassà destinarà 744.000 euros addicionals a la reducció de l’endeutament i 300.000 euros més a noves inversions al municipi

El govern d’Esquerra Republicana de Cassà portarà al ple municipal de demà el tancament del pressupost 2015 amb un romanent de tresoreria disponible del conjunt de l’Ajuntament d’1.195.116,41 euros. Fruit d’aquest, l’equip de govern ha optat per destinar 744.000 euros addicionals, a banda dels 850.000 euros ja pressupostats, a no demanar un nou crèdit i al pagament de l’amortització i els interessos del deute. Una aposta per seguir reduint l’endeutament Inicialment l’equip d’ERC ja havia previst 850.000 euros al pressupost d’enguany per l’amortització i el pagament d’interessos dels préstecs. Vistos els resultats del tancament del pressupost 2015, el govern ha decidit ampliar aquesta aportació per mantenir i reforçar el seu compromís amb el rigor de la tresoreria del consistori. No cal demanar el crèdit per finançar les inversions al municipi El govern de Cassà destinarà 344.000 euros dels romanents disponibles del pressupost del 2015 a les inversions previstes per la gespa del camp de futbol, les piscines municipals i la coberta de l’escola Puig d’Arques, cosa que permetrà no demanar un nou crèdit. A més es disposen de 300.000€ addicionals per inversions per poder elaborar un pla d’asfaltatge que complementarà l’actual partida de 30.000 euros prevista per aquest concepte. El regidor d’Hisenda, Pau Presas, destaca que “poder finançar inversions per Cassà de la Selva sense haver de recórrer a l’endeutament és un fet molt positiu i poc freqüent, gràcies al control de la despesa i el bon estat de la tresoreria podrem reduir molt significativament el nivell d’endeutament aquest any 2016”. El ple de març també aprova una moció a favor dels refugiats Aquest ple de març inclourà també una moció proposada per ERC amb la que s’insta als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres als refugiats de manera coordinada.

El nou senyal posat a la plaça de la Coma

Cassà, poble educador

Durant aquesta legislatura ens hem proposat assolir diversos reptes però un dels que tenim molt clars des que vàrem començar és que volem aconseguir que Cassà sigui un “poble educador”. Potser alguns pensaran que l’educació recau únicament en les famílies o en els centres educatius. El cert és que des del 2000 ja es va entreveure un moviment que defensava els pobles com a indrets on es poden transmetre valors importants, a grans i a petits. Aconseguir que Cassà sigui un “poble educador” no és només feina de l’Ajuntament ja que el que aquest ha de fer és acompanyar la ciutadania cap a aquest objectiu. A Cassà tenim la sort de comptar amb una base sòlida amb cinc centres educatius que fan una feina imprescindible. Aquesta base es veu complementada amb les diverses entitats que transmeten valors educadors, com la participació, la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat, el compromís o la constància. Treballar perquè Cassà sigui un “poble educador” és un projecte transformador on diversos sectors (entitats, associacions, institucions...) col·laborarem perquè el poble eduqui amb intencionalitat, de manera permanent, i que aquesta educació arribi a tots els ciutadans. Amb aquesta voluntat ja hem començat a emprendre accions. Per exemple, una de les darreres actuacions més visibles ha estat la d’incorporar nous senyals a la plaça de la Coma, on, en lloc de prohibir el fet de jugar a pilota en un espai públic, apel·lem al respecte mutu entre ciutadans, fomentant el diàleg en lloc de la prohibició. Per altra banda, estem treballant en el desenvolupament de camins escolars segurs per fomentar que les famílies es desplacin als centres educatius de forma sostenible sense córrer cap risc. Després de la campanya Buscatifes persistim en el fet de potenciar el civisme i conscienciar els ciutadans de la necessitat de tractar adequadament els espais públics i el mobiliari urbà. En un altre àmbit, treballem perquè entitats esportives i culturals integrin a les seves activitats extraescolars infants i joves amb problemes socials diversos; també hem iniciat els horts urbans comunitaris on es potencien valors terapèutics i formatius, més enllà de la pròpia obtenció d’aliments.

Un dels blocs d'habitatges buits propietat d'una entitat financera

Portem al Ple de febrer solucions per actuar contra la desocupació dels habitatges

El govern d’Esquerra Republicana a Cassà de la Selva portarà al Ple Municipal de demà dijous 25 de febrer una sèrie d’actuacions per actuar sobre la desocupació dels habitatges buits al municipi. La proposta preveu que l’Ajuntament pugui iniciar d’ofici la declaració de cessió obligatòria d’habitatges que consten com a desocupats i que són d’entitats financeres i de grans propietaris. Els Serveis Tècnics Municipals han detectat al voltant de 160 habitatges buits a Cassà de la Selva mentre que els Serveis Socials han comptabilitzat 54 famílies al municipi que es troben en una situació de risc d’exclusió residencial. L’Alcalde de Cassà de la Selva, Martí Vallès, s’ha mostrat contundent davant aquesta situació i ha assegurat que “fan falta actuacions directes que passen per aconseguir que els habitatges buits puguin ser utilitzats per aquells que més ho necessitin a través del lloguer social”. Per tal de gestionar totes aquestes demandes d’assessorament sobre habitatge, el govern d’Esquerra Republicana ha anunciat que a partir del dilluns 7 de març els ciutadans de Cassà podran dirigir-se a l’Oficina Municipal d’Habitatge on hi haurà un tècnic del Consell Comarcal del Gironès que solucionarà dubtes i gestionarà una borsa de lloguer social. L’Oficina Municipal Habitatge estarà oberta cada dilluns de 9.30 a 14.30 h. La paga extraordinària dels treballadors de l’Ajuntament, també al Ple L’equip de govern també portarà al Ple Municipal de febrer un punt per tal que el personal de l’Ajuntament de Cassà recuperi la part restant de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, suprimida al seu moment per garantir l’estabilitat pressupostària. 

Uns pressupostos per seguir reanimant Cassà

Avui es celebra el Ple Municipal a Cassà de la Selva per aprovar els pressupostos de l’any 2016, els primers proposats pel nou govern d’Esquerra Republicana al consistori. Els republicans els han estat treballant des del mes d’octubre i els han debatut extensament amb l’oposició, entre d’altres, durant aquests mesos. OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTOS 2016   1. Seguir reduint el nivell d’endeutament i la quantitat de deute viu.   2. Mantenir el rigor i el control en la despesa, la recerca activa de més recursos de finançament i la transparència en l’execució del pressupost.   3. Apostar per la comunicació i la promoció econòmica del municipi, per tal de posar el nostre municipi al mapa, potenciant totes aquelles activitats que actualment ja es duen a terme però també posant les bases per reactivar-lo econòmicament des de l’àrea de promoció econòmica.   4. Mantenir i augmentar les dotacions efectivament destinades a serveis socials, acotades amb projectes concrets que en garanteixin la seva execució, entenent com a deure de l’Ajuntament envers els ciutadans l’acompliment d’aquests aspectes.   5. Realitzar les inversions necessàries en les infraestructures de l’Escola Puig d’Arques, i la gespa artificial del camp de futbol per tal de garantir uns serveis de qualitat i sense perills per als usuaris. Al mateix temps que es realitzen inversions de manteniment i ampliació provisional de la piscina coberta per tal de poder mantenir el nivell òptim d’abonats que ha de permetre a mig termini l’equilibri entre despeses i ingressos d’aquest servei.   6. Augmentar l’estalvi de determinades partides de serveis que es presten a l’Ajuntament a través de la licitació de concursos d’aquests serveis i l’eliminació de duplicitats entre l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. Al mateix temps que s’atorguin aquests serveis de manera ajustada a llei. 7. Mantenir les inversions en neteja i manteniment de la via pública, duent a terme les accions de manteniment i del pla mobilitat més urgents, reforçant els serveis de neteja durant les èpoques de l’any més problemàtiques i la realització d’inversions dirigides a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Joan Olòriz i Sergi Sabrià fan campanya a Cassà el dimecres 16 de desembre

Us convidem a l'acte de campanya electoral per a les eleccions generals del 20 de desembre de 2015 que comptarà amb la presència de:   - Joan Olòriz, número dos d'ERC per Girona. - Sergi Sabrià, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.   Dia: dimecres 16 de desembre Hora: 8 del vespre Lloc: sala de la plaça de la Coma (antic Ajuntament)   L'acte és obert a tothom.