Cassà de la Selva

Totes les notícies

Incentivem l’ocupació d’habitatges buits i la rehabilitació d’habitatges

Reanimar Cassà passa inevitablement per fomentar l’ocupació d’habitatges buits, especialment els del centre del poble. Aquest mes de febrer hem començat a emprendre accions per trobar solucions al problema de la desocupació. Els Serveis Tècnics Municipals han comptabilitzat al voltant de 160 habitatges desocupats propietat d’entitats financeres o empreses a Cassà de la Selva. Al mateix temps, tenim 54 famílies al municipi en una situació de risc d’exclusió residencial. Davant d’aquestes xifres és evident que no ens podem quedar de braços plegats, i és per això que al ple del mes de febrer vàrem portar la proposta que l’Ajuntament de Cassà pogués iniciar d’ofici la declaració de cessió obligatòria d’habitatges que consten com a desocupats i que són d’entitats financeres o de grans propietaris. Aquesta opció va ser aprovada pels dos grups de l’Ajuntament i des de llavors els Serveis Tècnics estan contactant amb els propietaris del llistat dels 160 habitatges desocupats del poble per tal que hi posin solució. El remei és aparentment simple: ocupar els habitatges desocupats a través de múltiples fórmules, entre les quals hi ha la del lloguer social. Per gestionar les peticions ciutadanes en matèria d’habitatge, hem considerat necessari incorporar una tècnica d’habitatge del Consell Comarcal del Gironès que doni resposta a molts dubtes que els ciutadans tenen en aquesta matèria. El dilluns 7 de març es va posar en marxa l’Oficina d’Habitatge de Cassà amb una destacada afluència d’usuaris que venien a resoldre diverses qüestions. Està clar que aquest és un tema que interessa a les cassanenques i cassanencs i que l’únic camí possible és trobar solucions. Això és el que estem fent. Cassà tampoc es reanimarà del tot si no activem la rehabilitació d’habitatges per posar-los al mercat en favor de la gent més jove. Per aquest motiu hem incrementat  de 1.000 a 15.000 euros la partida dedicada al foment de la rehabilitació d’habitatges.

Un moment del ple de desembre del 2015 quan s'aprovaven els pressupostos vigents

El govern d’Esquerra de Cassà destinarà 744.000 euros addicionals a la reducció de l’endeutament i 300.000 euros més a noves inversions al municipi

El govern d’Esquerra Republicana de Cassà portarà al ple municipal de demà el tancament del pressupost 2015 amb un romanent de tresoreria disponible del conjunt de l’Ajuntament d’1.195.116,41 euros. Fruit d’aquest, l’equip de govern ha optat per destinar 744.000 euros addicionals, a banda dels 850.000 euros ja pressupostats, a no demanar un nou crèdit i al pagament de l’amortització i els interessos del deute. Una aposta per seguir reduint l’endeutament Inicialment l’equip d’ERC ja havia previst 850.000 euros al pressupost d’enguany per l’amortització i el pagament d’interessos dels préstecs. Vistos els resultats del tancament del pressupost 2015, el govern ha decidit ampliar aquesta aportació per mantenir i reforçar el seu compromís amb el rigor de la tresoreria del consistori. No cal demanar el crèdit per finançar les inversions al municipi El govern de Cassà destinarà 344.000 euros dels romanents disponibles del pressupost del 2015 a les inversions previstes per la gespa del camp de futbol, les piscines municipals i la coberta de l’escola Puig d’Arques, cosa que permetrà no demanar un nou crèdit. A més es disposen de 300.000€ addicionals per inversions per poder elaborar un pla d’asfaltatge que complementarà l’actual partida de 30.000 euros prevista per aquest concepte. El regidor d’Hisenda, Pau Presas, destaca que “poder finançar inversions per Cassà de la Selva sense haver de recórrer a l’endeutament és un fet molt positiu i poc freqüent, gràcies al control de la despesa i el bon estat de la tresoreria podrem reduir molt significativament el nivell d’endeutament aquest any 2016”. El ple de març també aprova una moció a favor dels refugiats Aquest ple de març inclourà també una moció proposada per ERC amb la que s’insta als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres als refugiats de manera coordinada.

El nou senyal posat a la plaça de la Coma

Cassà, poble educador

Durant aquesta legislatura ens hem proposat assolir diversos reptes però un dels que tenim molt clars des que vàrem començar és que volem aconseguir que Cassà sigui un “poble educador”. Potser alguns pensaran que l’educació recau únicament en les famílies o en els centres educatius. El cert és que des del 2000 ja es va entreveure un moviment que defensava els pobles com a indrets on es poden transmetre valors importants, a grans i a petits. Aconseguir que Cassà sigui un “poble educador” no és només feina de l’Ajuntament ja que el que aquest ha de fer és acompanyar la ciutadania cap a aquest objectiu. A Cassà tenim la sort de comptar amb una base sòlida amb cinc centres educatius que fan una feina imprescindible. Aquesta base es veu complementada amb les diverses entitats que transmeten valors educadors, com la participació, la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat, el compromís o la constància. Treballar perquè Cassà sigui un “poble educador” és un projecte transformador on diversos sectors (entitats, associacions, institucions...) col·laborarem perquè el poble eduqui amb intencionalitat, de manera permanent, i que aquesta educació arribi a tots els ciutadans. Amb aquesta voluntat ja hem començat a emprendre accions. Per exemple, una de les darreres actuacions més visibles ha estat la d’incorporar nous senyals a la plaça de la Coma, on, en lloc de prohibir el fet de jugar a pilota en un espai públic, apel·lem al respecte mutu entre ciutadans, fomentant el diàleg en lloc de la prohibició. Per altra banda, estem treballant en el desenvolupament de camins escolars segurs per fomentar que les famílies es desplacin als centres educatius de forma sostenible sense córrer cap risc. Després de la campanya Buscatifes persistim en el fet de potenciar el civisme i conscienciar els ciutadans de la necessitat de tractar adequadament els espais públics i el mobiliari urbà. En un altre àmbit, treballem perquè entitats esportives i culturals integrin a les seves activitats extraescolars infants i joves amb problemes socials diversos; també hem iniciat els horts urbans comunitaris on es potencien valors terapèutics i formatius, més enllà de la pròpia obtenció d’aliments.

Un dels blocs d'habitatges buits propietat d'una entitat financera

Portem al Ple de febrer solucions per actuar contra la desocupació dels habitatges

El govern d’Esquerra Republicana a Cassà de la Selva portarà al Ple Municipal de demà dijous 25 de febrer una sèrie d’actuacions per actuar sobre la desocupació dels habitatges buits al municipi. La proposta preveu que l’Ajuntament pugui iniciar d’ofici la declaració de cessió obligatòria d’habitatges que consten com a desocupats i que són d’entitats financeres i de grans propietaris. Els Serveis Tècnics Municipals han detectat al voltant de 160 habitatges buits a Cassà de la Selva mentre que els Serveis Socials han comptabilitzat 54 famílies al municipi que es troben en una situació de risc d’exclusió residencial. L’Alcalde de Cassà de la Selva, Martí Vallès, s’ha mostrat contundent davant aquesta situació i ha assegurat que “fan falta actuacions directes que passen per aconseguir que els habitatges buits puguin ser utilitzats per aquells que més ho necessitin a través del lloguer social”. Per tal de gestionar totes aquestes demandes d’assessorament sobre habitatge, el govern d’Esquerra Republicana ha anunciat que a partir del dilluns 7 de març els ciutadans de Cassà podran dirigir-se a l’Oficina Municipal d’Habitatge on hi haurà un tècnic del Consell Comarcal del Gironès que solucionarà dubtes i gestionarà una borsa de lloguer social. L’Oficina Municipal Habitatge estarà oberta cada dilluns de 9.30 a 14.30 h. La paga extraordinària dels treballadors de l’Ajuntament, també al Ple L’equip de govern també portarà al Ple Municipal de febrer un punt per tal que el personal de l’Ajuntament de Cassà recuperi la part restant de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, suprimida al seu moment per garantir l’estabilitat pressupostària. 

Uns pressupostos per seguir reanimant Cassà

Avui es celebra el Ple Municipal a Cassà de la Selva per aprovar els pressupostos de l’any 2016, els primers proposats pel nou govern d’Esquerra Republicana al consistori. Els republicans els han estat treballant des del mes d’octubre i els han debatut extensament amb l’oposició, entre d’altres, durant aquests mesos. OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTOS 2016   1. Seguir reduint el nivell d’endeutament i la quantitat de deute viu.   2. Mantenir el rigor i el control en la despesa, la recerca activa de més recursos de finançament i la transparència en l’execució del pressupost.   3. Apostar per la comunicació i la promoció econòmica del municipi, per tal de posar el nostre municipi al mapa, potenciant totes aquelles activitats que actualment ja es duen a terme però també posant les bases per reactivar-lo econòmicament des de l’àrea de promoció econòmica.   4. Mantenir i augmentar les dotacions efectivament destinades a serveis socials, acotades amb projectes concrets que en garanteixin la seva execució, entenent com a deure de l’Ajuntament envers els ciutadans l’acompliment d’aquests aspectes.   5. Realitzar les inversions necessàries en les infraestructures de l’Escola Puig d’Arques, i la gespa artificial del camp de futbol per tal de garantir uns serveis de qualitat i sense perills per als usuaris. Al mateix temps que es realitzen inversions de manteniment i ampliació provisional de la piscina coberta per tal de poder mantenir el nivell òptim d’abonats que ha de permetre a mig termini l’equilibri entre despeses i ingressos d’aquest servei.   6. Augmentar l’estalvi de determinades partides de serveis que es presten a l’Ajuntament a través de la licitació de concursos d’aquests serveis i l’eliminació de duplicitats entre l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. Al mateix temps que s’atorguin aquests serveis de manera ajustada a llei. 7. Mantenir les inversions en neteja i manteniment de la via pública, duent a terme les accions de manteniment i del pla mobilitat més urgents, reforçant els serveis de neteja durant les èpoques de l’any més problemàtiques i la realització d’inversions dirigides a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Joan Olòriz i Sergi Sabrià fan campanya a Cassà el dimecres 16 de desembre

Us convidem a l'acte de campanya electoral per a les eleccions generals del 20 de desembre de 2015 que comptarà amb la presència de:   - Joan Olòriz, número dos d'ERC per Girona. - Sergi Sabrià, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.   Dia: dimecres 16 de desembre Hora: 8 del vespre Lloc: sala de la plaça de la Coma (antic Ajuntament)   L'acte és obert a tothom. 

Comencem els actes de campanya a Cassà per a les eleccions generals del 20 de desembre

El dissabte 5 de desembre comencem els actes de campanya a Cassà de la Selva per a les eleccions generals del 20 de desembre.  DISSABTE 5 DE DESEMBRE - Teresa Jordà, cap de llista d'ERC per Girona a les eleccions generals, passejarà durant el matí pel mercat setmanal i el mercat de Nadal de la mà de l'Alcalde Martí Vallès. - Hora: de 10 a 12 h. - Lloc: passeig Vilaret i plaça de la Coma   DIMECRES 16 DE DESEMBRE - Acte amb Joan Olòriz, número dos d'ERC per Girona a les eleccions generals, i Sergi Sabrià, portaveu d'Esquerra Republicana. - Hora:  20 h. - Lloc: sala de la Coma.    Hi esteu tots convidats!

"Fem una aposta per la reactivació econòmica". Martí Vallès

Portem al Ple Municipal d’octubre l’aprovació d’unes ordenances més socials i per la reactivació econòmica

El govern d’ERC a Cassà portarà a debat al proper Ple Municipal del dijous 22 d’octubre l’aprovació d’unes ordenances amb un marcat to social. L’aposta de canvi més forta ve per la incorporació d’una bonificació del 50% per a tots aquells que iniciïn activitats econòmiques al poble. ERC també  proposa recuperar la bonificació del 2% en la quota de l’IBI, i separar els rebuts del clavegueram i escombraries dels de l’aigua.   Bonificació del 50% o més per inici d’activitats econòmiques ERC incorpora per primera vegada la bonificació del 50% de la taxa d’inici d’activitats econòmiques al poble per totes aquelles persones o empreses que vulguin iniciar una activitat. A més d’aquest 50%, també es preveu una bonificació del 10, 25 o 30% addicional en funció del temps que l’impulsor de l’activitat porti a l’atur o sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social. Es preveuen també exempcions per l’inici d’activitats agrícoles i ramaderes o relacionades amb energies renovables, estalvi energètic o amb l’ús eficaç de l’aigua. IBI, rebut de clavegueram, escombraries i aigua ERC proposa recuperar la bonificació del 2% de la quota de l’impost de l’IBI per a tots aquells contribuents que tinguin domiciliat el rebut i vulguin fer efectiu el pagament el primer dia del període de cobrament. L’equip de govern també vol separar els rebuts de clavegueram i escombraries del de l’aigua per tal de facilitar la gestió de recaptació de les taxes.  L’Alcalde de Cassà de la Selva, Martí Vallès, assenyala que es proposen “unes ordenances amb un marcat to social que, per sobre de tot i en la mesura del possible, pretenen facilitar el dia a dia dels ciutadans i donar ajudes a tots els emprenedors amb ganes d’iniciar una activitat econòmica al poble”. 

El govern d'ERC el dia de les eleccions municipals

Cent dies reanimant Cassà

Fa poc més de cent dies que el govern d’Esquerra Republicana a Cassà de la Selva va començar a treballar per reanimar el poble. Els primers batecs d’aquest nou equip s’han deixat entreveure amb diverses propostes, però el principal volum de feina s’ha centrat en les múltiples trobades entre el govern i el teixit social i industrial del poble, les empreses o institucions que tenen convenis amb l’Ajuntament i els treballadors del consistori, per avaluar la realitat del moment.   MOSTRES DE REANIMACIÓ A CASSÀ Tot i que els primers cent dies de govern serveixen per conèixer la realitat de la que es parteix, el nou equip d’ERC ja ha posat en marxa apostes fermes per reanimar Cassà. Una de les propostes principals ha estat la revitalització de la Fira de Santa Tecla, que donarà projecció exterior al poble. El mes de setembre també va tenir lloc la festa de cloenda de la piscina descoberta de Cassà. Sota el títol d’Aqua Holi joves de totes les edats es van agrupar i van posar en evidència que els primers passos per reanimar Cassà ja s’estan començant a fer. CANVI RADICAL EN LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓ El nou Ajuntament també ha apostat per un canvi radical en la política de comunicació externa, interna i de participació ciutadana. La incorporació de la figura d’un responsable de comunicació ha ajudat a donar a conèixer les activitats que s’organitzen al poble i també ha coordinat la comunicació entre les diferents àrees de l’Ajuntament. La comunicació interna entre els treballadors i els ens municipals és fonamental per a l’equip de govern i és per això que ja s’han fet diverses trobades amb el comitè d’empresa i els diferents treballadors del consistori. Una altra prioritat del nou govern ha estat la de donar una resposta ràpida a tots els ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament. En aquesta línia, s’ha dissenyat un programa intern de suggeriments per gestionar aquesta informació i assegurar que tots els ciutadans tenen resposta a les peticions que fan.