Cassà de la Selva

Notícia

Tanquem el pressupost del 2016 amb més liquiditat, menys endeutament, més serveis i actuacions i més subvencions

El mes de març vàrem presentar la liquidació del pressupost municipal del 2016  gestionat íntegrament per l’equip de govern d’ERC amb un superàvit positiu que certifica el sanejament econòmic del consistori. El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici econòmic del 2016 ha estat d’1.925.835 €.
 
Increment dels fons líquids disponibles i descens dels impagaments
 
El 2016 s’han incrementat els fons líquids disponibles als comptes en caixa de l’Ajuntament. Concretament hem tancat l’any amb un total d’1.887.684 € disponibles, 356.245 € més que els fons líquids disponibles al tancament del 2015 i 586.434 € més que el 2014.
 
Aquest increment ha estat possible gràcies a les gestions que hem realitzat per aconseguir l’ingrés de pagaments endarrerits per part d’institucions com el Consell Comarcal del Gironès o la Generalitat de Catalunya. A dia d’avui, el Consell Comarcal del Gironès ha reduït pràcticament tot el deute que tenia amb el consistori cassanenc, mentre que el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Cassà quedarà reduït a la meitat als llargs dels propers mesos.
 
El 2016 també s’han reduït els drets pendents de cobrament de l’exercici corrent gràcies a la col·laboració amb XALOC i la tasca dels tècnics de l’àrea econòmica de l’Ajuntament. Així doncs, l’exercici de 2016 es tanca amb 159.000 € menys de drets pendents de cobrament de l’exercici corrent que el 2015 i 66.750 € menys que el 2014. En total, hem tancat el 2016 amb 781.788 € e drets pendents de cobrament.
 
La reducció de l’endeutament permet plantejar-se projectes de futur
 
Com ja hem explicat en diverses ocasions, l’endeutament municipal segueix la tendència a la baixa i el 31 de desembre de 2016 se situava en un nivell del 36,6% del pressupost municipal. L’any 2015 aquest era del 48,3% i a finals del 2014 del 59,06%.
 
La reducció de l’endeutament ha estat possible gràcies a l’aplicació del romanent pressupostari del 2015 i les operacions de refinançament de préstec que hem dut a terme durant aquest any i que ens han permès reduir més d’un 33% el pagament d’interessos dels préstecs que encara té l’Ajuntament.
 
Amb aquesta situació de sanejament econòmic de l’Ajuntament, ens podem plantejar projectes de futur de Cassà, sempre seguint la política de control, rigor i austeritat que ens ha permès arribar a l’escenari de sanejament actual.
 
Nombroses subvencions rebudes el 2016
 
Les subvencions sempre han estat per a nosaltres un element clau per tirar endavant els projectes. Per això, invertim molts esforços a la cerca i obtenció de subvencions, sempre tenint en compte el criteri de la prudència que demana el rigor pressupostari imposat. Així doncs, fins que no tenim confirmat definitivament l’import de les subvencions que hem aconseguit en cada projecte, no l’imputem al pressupost, la qual cosa ens permet anar ampliant les actuacions previstes al llarg de l’any i plantejar-ne de noves sense posar en perill l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament.
 
L’any 2016 vàrem tramitar més de 40 projectes de subvencions, dels quals s’han obtingut ingressos per tirar endavant inversions destacades com els 42.000 € per la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, 57.000 € del PUOSC per finançar les obres del passeig Vilaret, 27.000 € per disposar d’una tècnica de Promoció Econòmica, 55.000 € per contractar cinc joves en el programa de Garantia Juvenil durant sis mesos, a banda d’altres subvencions diverses a través de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal que han permès contractar peons de brigada i agents cívics de forma temporal per reforçar els serveis oferts pel consistori.
 
En aquest sentit, l’any 2016 també vàrem aconseguir 10.000 € per seguir amb la rehabilitació de Can Trinxeria, 3.500 € per la renovació de maquinària de la brigada, 6.800 € pel desplegament de polítiques d’habitatge a Cassà, 2.000 € per l’activitat de l’àrea de Promoció Econòmica, 5.100 € de subvenció per a polítiques juvenils, 4.000 € per l’adquisició de material informàtic, entre d’altres. A més, a través d’un projecte FEDER, hem pogut tirar endavant un altra iniciativa important com el sistema de climatització amb caldera d’estella al PAV3. Gràcies a les gestions fetes amb el Departament d’Ensenyament, la Generalitat també assumirà la rehabilitació de la coberta de l’escola Puig d’Arques per un import de 180.000 €.
 
Estem especialment orgullosos de la subvenció obtinguda en matèria de participació ciutadana. Tot i ser un municipi en el que fins fa poc no realitzàvem processos participatius, enguany hem obtingut una subvenció en aquest àmbit gràcies a la qualitat del projecte aportat, molt ben valorat per la comissió avaluadora de la subvenció.
  
ERC Cassà de la Selva