Cassà de la Selva

Notícia

  La recollida selectiva a Cassà augmenta fins a un 46% l’any 2018, a prop de l’objectiu del 50% al 2020


L’equip de govern d’Esquerra Cassà agraeix la col·laboració de la ciutadania i s’emplaça a seguir treballant per millorar el reciclatge i la neteja de Cassà
 
El percentatge de Reciclatge a Cassà de la Selva ha augmentat fins a un 46,06 % el 2018 a Cassà de la Selva un cop recollides les dades de la recollida selectiva.
 
L’equip de govern d’Esquerra ha apostat per incentivar el reciclatge i per conscienciar els cassanencs i les cassanenques per fer recollida selectiva. S’ha produït un major increment del percentatge de reciclatge a partir de l’any 2017, moment en el qual es van instal·lar els nous contenidors de recollida selectiva i es van augmentar el nombre d’àrees de recollida selectiva per tal de facilitar el reciclatge a la ciutadania.
 
A més de les dades se’n pot extreure que durant els últims anys la tendència de producció de rebuig (els contenidors grisos) disminueix progressivament, un molt bon indicatiu per arribar a assolir l’objectiu europeu del 50% de recollida selectiva i reciclatge l’any 2020.
 
Per incentivar el reciclatge l’equip d’Esquerra ha fet diverses campanyes al llarg de tota la legislatura de sensibilització i de foment el reciclatge, com ara la instal·lació de contenidors de reciclatge al pavellons esportius, campanyes educatives al mercat amb el repartiment de díptics informatius i bosses de reciclatge, la posada en marxa de la web cassareaprofita.cat així com mantenir l’esforç en la gestió del servei per minimitzar incidències i respondre a demandes.
 
L’objectiu de l’equip de Govern d’Esquerra Cassà és seguir treballant per mantenir i augmentar el percentatge de reciclatge a través de campanyes de formació i conscienciació, mantenint les bonificacions a les taxes municipals per aquelles persones que fan compostatge casolà o utilitzen la deixalleria, al mateix temps que es segueix treballant per lluitar contra les actituds incíviques que embruten la via pública o no separen els residus degudament, a través de les tasques de conscienciació dels agents cívics i l’àrea de mediambient i la policia.