Cassà de la Selva

Notícia

COMUNICAT D’ERC CASSÀ SOBRE LES NEGOCIACIONS I CONVERSES MANTINGUDES AMB ELS DIFERENTS GRUPS


 
Davant la convocatòria de la roda de premsa anunciada pels grups de Junts per Cassà i PSC, des d’Esquerra Cassà volem informar als cassanencs i cassanenques al respecte de les negociacions i converses mantingudes amb els diferents grups, així com també de la proposta inicial que des d’Esquerra Cassà  es va plantejar tant a Junts per Cassà com al PSC Cassà.
Com a llista més votada des del dia després de les eleccions municipals vam obrir el diàleg amb els dos grups polítics. I aquesta setmana, els vam traslladar a tots dos una mateixa proposta de projecte de poble i sistema d’organització de l’Ajuntament per consensuar entre tots els grups, per tal d’assegurar la participació i implicació de tots ells.
Així mateix amb el grup de Junts per Cassà ens vam emplaçar a tornar-nos a trobar per tal d’obtenir resposta a la proposta inicial per seguir-la consensuant i treballant entre els dos per tal d’arribar una entesa.
En el transcurs de les converses es va posar sobre la taula la possibilitat de compartir l’alcaldia, proposta a la que Esquerra vam quedar oberts a parlar-ne pendents que Junts per Cassà concretés com s’hauria d’articular.
Al mateix temps, entre els dos grups vam acordar un silenci informatiu que es considerava necessari per tal de poder seguir dialogant de tot sense interferències fins la següent reunió. Diàleg que entenem estroncat unilateralment per part de Junts per Cassà davant la convocatòria de premsa feta conjuntament amb el PSC, de la qual desconeixem el contingut que anunciaran.
La proposta incial feta per part d’Esquerra, sobre la qual volíem crear un consens suficientment ampli amb els grups era la següent:
D’acord amb la nova composició del ple municipal i del resultat de les eleccions, en les quals per un marge estret, ERC va obtenir el major nombre de vots, es proposava formar un govern en minora en el qual totes les comissions, consells i organismes col·legiats de l’ajuntament es repliqués la composició del ple, on ERC i Junts per Cassà tindrien el mateix nombre de representants i un correspondria al PSC.
D’aquesta manera en tots els àmbits caldria l’acord de com a mínim 2 dels 3 grups per tirar endavant les propostes o canvis que es volguessin dur a terme.
Així mateix, ERC proposava l’establiment d’una junta de portaveus de caràcter mensual, que es realitzaria abans dels plens i les comissions informatives, on hi assistirien un representant de cada un dels 3 grups, i on es tractarien tots els temes i aspectes que poguessin ser d’interès, al mateix temps que actuaria com un espai de debat i generador de consens més.
Finalment, el canvi més rellevant era la proposta per tal regidors de Junts per Cassà i PSC malgrat no formessin part de l’equip de govern, assistissin i tinguessin veu i vot al Consell de Govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
El Consell de Govern, és l’òrgan que es reuneix com a mínim de manera setmanal amb caràcter previ a la Junta de Govern, i és on es tracta i s’informa de tots els temes que s’hi tractaran.
Amb aquesta proposta es proposava que regidors del grup de Junts per Cassà i el regidor del PSC formessin part del Consell de Govern amb les mateixes condicions que la resta de regidors del govern d’ERC, creant un espai per debatre i consensuar les polítiques a desenvolupar, al mateix temps que tothom tindria tota la informació, veu i vot als Consells de Govern de l’Ajuntament.
Aquesta era la primera proposta oberta a la negociació i diàleg amb els grups que com Esquerra vam posar sobre la taula per tal de crear un ambient de consens, que comptés amb totes les forces representades al ple de Cassà per tal de treballar conjuntament pel futur de Cassà de la Selva.
Així mateix, també volem recordar el fet que des d’un primer moment també vam expressar que des d’Esquerra no faríem un pacte de govern ni per aconseguir l’alcaldia amb el PSC, per coherència amb els nostres valors i defensa dels nostres drets democràtics, i per respecte als nostres companys i companyes empresonats
Finalment, des d’Esquerra Cassà, volem agrair el suport a les 2139 persones que ens van fer confiança en les passades eleccions municipals, i volem constatar el nostre compromís amb el benestar de les persones, seguir millorant el nostre municipi, mantenint la ma estesa al diàleg i consens a totes aquells que vulguin treballar per Cassà de la Selva.