Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Exposició de motius

Es diu que les llibertats només estan a una generació d’extingir-se. I poques vegades com ara els ciutadans catalans hem percebut aquesta frase més o menys retòrica com una amenaça real i possible. La repressió contra el procés ha fet despertar el vell feixisme que aquest estat espanyol encara mantenia latent. La fúria desfermada per alguns sectors de poder contra l’ independentisme s’ha estès desacomplexadament contra les llibertats, pilar bàsic de la democràcia i mesurador precís de la seva qualitat. I de totes les llibertats que ha de garantir un sistema democràtic la d’expressió és que està actualment més retallada si be també la d’associació i la de manifestació podrien estar aviat greument amenaçades.

De fet és molt més que una sensació de la ciutadania a la vista dels dos darrers informes del Síndic de Greuges,  de l’advertiment de l’alt comissionat de Drets Humans de l’ONU, de l’avís d’Amnistia Internacional,de les editorials de molt diaris internacionals, de l’opinió d’alguns notables dirigents politics europeus, de la resposta de la justícia dels estats europeus interpel·lats per l’euro ordre i de la convicció de molts juristes que opinen que molts del delictes imputats no existeixen o són una exageració.

La llibertat d'expressióte com a objectiu poder difondrepensaments, idees i/o opinions però darrerament ha patit un retrocés espectacular a l’Estat Espanyol. Docents i pedagogs imputats per la seva feina docent, pallassos i humoristes acusats d’odi en exercici de la seva professió, pintors i escultors limitats en la seva expressió artística, periodistes i fotògrafs agredits per fer la seva feina, polítics i representants públics empresonats per complir mandats electorals, cantants i musics condemnats per cantar lletres de denuncia cap a poderosos, mecànics denunciats per seleccionar la seva clientela, dibuixants perseguits pels seus dibuixos, manifestants pacífics imputats per exercir el seu dret de manifestació, funcionaris i directors acomiadats per opinar de temes politics, càrrecs electes citats per posar a disposició de la seva ciutadania les instal·lacions municipals, responsables policials imputats per formar part d’una organització criminal, responsables de gimnàs denunciats per fer omplir els fulls d’inscripció...
 
Per aquests motius el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Castellar del Vallès proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS:

Primer.- Condemnar rotundament tots els casos en que la llibertat d’expressió ha estat coartada, limitada i perseguida injustament i arbitràriament.

Segon.- Comunicaraquests acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Delegat del Govern i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.