Castelldefels

Butlletins digitals

FULL REPUBLICÀ 40

UNA CIUTAT COM TU

320 DIES DE GOVERN TREBALLANT DES DE CASTELLDEFELS PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA


1. Hem aprovat el Pla d’Inclusió Social per refor- çar la cohesió i el benestar sense exclusions. Un Pla integral, participat per la ciutadania i transversal, coordinat amb salut, educació, treball, urbanisme, cultura... a partir d’anàlisi de les problemàtiques de Castelldefels.
2. Des del començament del mandat, les beques menjador han estat garantides per a tots els infants de Castelldefels.
3. Estem treballant per tal que la Generalitat assumeixi el cost de construcció i de manteniment del IV Institut, i per a que ho faci quan la situació d’ofec a la qual està sotmesa per part del govern de Madrid ho permeti.
4. Hem ampliat dels dies d’obertura de les aules d’estudi en època d’exàmens. 5. Hem acabat amb els privilegis dels regidors al Teatre Plaza. Ara tothom passa per caixa.
6. Hem restituït la memòria i la dignitat retornant el nom de Ramon Fernàndez Jurado a la Biblioteca.
7. Hem potenciat la Comissió de Festes i tornat a convocar el Consell de Cultura per tal de posar en valor la tasca de les entitats culturals de la ciutat.
8. Ens hem implicat, com a govern d’esquerres, en el nou projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans així com en la millora de la seva qualitat assistencial. 9. Hem revisat i aprovat els nous protocols per lluitar contra la violència masclista. Hem activat el circuït d’actuació contra la violència de gènere i en l’entorn familiar.
10. Hem potenciat la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat de Castelldefels com a destinació turística.
11. Hem revisat l’aplicació de les zones verdes i blaves de la platja d’acord amb les propostes veïnals, dels comerciants i hostalers.
12. Estem avançant cap a un model de platja que garanteixi i permeti augmentar l’activitat econòmica sostenible, posant en valor l’entorn natural i compatibilitzant-lo amb les necessitats de la vida quotidiana del barri i els seus habitants.
13. Estem impulsant de forma decidida els mecanismes de transparència, millora i control democràtic dels comptes municipals.
14. Informem periòdicament de la situació econò- mica municipal i hem adoptat mesures per tal de fer-la comprensible, augmentant la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs electes municipals i a la ciutadania.
15. Hem executat els projectes d’il·luminació, tant al barri de Bellamar com al carrer Urquinaona, entenent aquesta actuació com un factor de seguretat i de qualitat de l’espai públic.
16. Exempció permanent de l’impost de plus-và- lua per a les persones afectades per desnonaments.
17. Estem treballant per estendre l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.
18. Estem desplegant la policia local de proximitat. 19. Treballem en estreta col·laboració amb entitats de joves per tal de millorar les festes majors i que les facin seves.
20. Exercim i fomentem la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants electes compromesos amb el procés i amb el dret a decidir. 21. Facilitem l’acció i cooperem amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, etc.
22. Participem de la Plataforma per la República per tal de recuperar la memòria històrica.

La política municipal que és la més propera a la ciutadania cimenta la construcció de la República

14 d'abril de 2016
 

Llegeix