Catalunya Central

Notícia

Esquerra celebra la desestimació del projecte dels dos macroparcs fotovoltaics entre Manlleu, Torelló i l’Esquirol

Regional Catalunya Central
Els tres municipis, liderats per Esquerra, admeten que cal apostar per la transició energètica, però demanen fer-ho tenint en compte criteris paisatgístics i socials. Santpedor també s’oposa a un pla semblant.

Finalment, el macroprojecte d’instal.lació de dos parcs fotovoltaics que havia d’ubicar-se entre Manlleu, Torelló i l’Esquirol no es durà a terme. Els tres ajuntaments, liderats per alcaldies d’Esquerra Republicana, s’havien posicionat en contra per considerar el projecte desproporcionat: hauria ocupat un espai tan gran com la zona urbana de Manlleu, a part de ser un model clarament especulatiu sense repercussió directe en el territori. Ara, la ponència d’energies renovables de la Generalitat ha emès finalment un informe desfavorable que recull algunes de les queixes dels ajuntaments afectats. D’aquesta manera, es considera que l’emplaçament no és viable i que l’impacte urbanístic i paisatgístic seria desmesurat.

El projecte pretenia instal·lar més de 220.000 panells fotovoltaics en un espai d’unes 432 hectàrees. La desproporcionalitat del projecte ha estat una de les raons que l’han fet caure. Les alcaldies de Manlleu, Torelló i l’Esquirol han celebrat la decisió. Des de l’inici, els tres municipis han presentat informes desfavorables a la instal·lació d’aquest parc, que finalment també s’han tingut en compte a l’hora de prendre la decisió final.

En canvi, el projecte de Folgueroles, que afectaria unes 45 hectàrees, de moment seguirà endavant amb els tràmits, malgrat que la decisió final encara no està presa. L’informe elaborat per Medi Ambient admet que, efectivament, el parc és viable, però en condiciona la instal·lació a una correcta implementació. Des de l’alcaldia, liderada per Esquerra, admeten que cal fer una transició cap a l’energia fotovoltaica, però demanen fer-ho bé, i treballen per poder controlar el projecte a través del POUM.

Des dels Ajuntaments afectats i altres municipis veïns, s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal d’Osona, també liderat per ERC, per definir un model que aposti clarament per les energies renovables, respectant els usos i el paisatge existents i buscant fórmules que permetin que les comunitats properes en surtin directament beneficiades.

Santpedor, en contra d’un pla similar
D’altra banda, Santpedor també s’ha mostrat contrariat pel projecte d’instal·lar un parc fotovoltaic de grans dimensions al municipi, en un espai d’unes 100 hectàrees. Si bé la mida és molt més petita que el d’Osona, el Ple del consistori, governat per Esquerra, ha presentat al·legacions al Departament de Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat. Al mes d’octubre passat ja va suspendre les llicències durant un any per poder estudiar amb més atenció el projecte i treballar en la modificació del pla d’ordenació urbanística municipal, ja que el pla afecta una zona d’ús habitual dels veïns i també de la pagesia de la zona.

Des de l’ajuntament es remarca que el pla, de la manera com està projectat, té un important impacte ambiental, territorial, paisatgístic i agrari, motiu pel qual s’hi oposen. En canvi, entenen que cal apostar necessàriament per la transició energètica, i aposten per instal·lar plaques fotovoltaiques a les teulades i cobertes de les naus industrials dels diversos polígons industrials de la zona, fet que minimitzaria l’impacte paisatgístic del projecte inicial.