Catalunya Central

Notícia

Ordre del Dia

Benvolgut company, benvolguda companya,

D’acord amb els Estatuts, em plau convocar-vos al Congrés de la Federació Territorial /Regional d’Esquerra – Catalunya Central que celebrarem el dissabte 14 de gener de 2012 a les 11h, a l'Espai Cívic Centre (antics Maristes), c. Trinitat nº 12 de la ciutat d'Igualada, amb la següent proposta d’ordre del dia:

1- Elecció de la mesa
2- Aprovació de l'ordre del dia
3- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta del Congrés anterior
4- Informe del president sortint
5- Informe econòmic
6- Torn de paraules
7- Presentació de les candidatures a la Presidència i Permanent
8- Elecció de la Presidència i la Permanent
9- Votació, si s'escau, de fins a un màxim de dues persones per formar part de la nova Permanent
10- Cloenda

Us recordem que per poder participar heu d’estar al corrent de pagament una setmana abans del dia de celebració del Congrés, així com de gaudir de la condició de militant el dia de la celebració d’aquest Congrés.

Tenen dret a presentar candidatura a la Presidència i a la Permanent la militància que estigui al corrent de pagament abans de la finalització del període de presentació de candidatures.

El termini de recepció de candidatures es tancarà 5 dies abans del dia de celebració del Congrés a les 20 hores i s’haurà d’acompanyar amb un programa d’actuació, una proposta de Permanent i un mínim d’un 5% d’avals de la militància del territori, recollides amb els formularis que, a tal efecte, els hi haurà lliurat la Comissió Organitzadora o que podeu trobar al "Partit en Xarxa". Cada militant només podrà avalar una candidatura.

Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió Organitzadora:
Lluís Argemí ..........................catalunyacentral@esquerra.cat
Valentí Carrera...................... vcarrera@esquerra.cat
Josep Vila.............................. jvila@esquerra.cat