Catalunya Central

Notícia

sobre el període d'esmenes als PGE

Esquerra esmenarà els Pressupostos Generals de l'Estat per reduir la retallada del 16,5%. Esquerra Republicana, mitjançant el seu grup al Congrés, ja té prevista tota una sèrie d'esmenes als Pressuposts Generals de l'Estat per tal de reduir al màxim possible l'anunciada retallada d'un 16,5% sobre allò que inicialment s'havia pressupostat . No obstant, els municipis també hi podem tenir un paper important per tal de negociar esmenes si hi ha escletxa per fer-ho. Com que els Pressupostos Generals de l’Estat han entrat al Congrés de Diputats, en conseqüència, s’ha obert el període d’esmenes.

La pàgina del Ministeri d’Economia on podeu trobar els Pressupostos és la següent:

http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2011Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/MnSerieRojaGastos.htm